Select Page

Autor: Cristian

Minunea Crucii de la întemeierea mănăstirii din Platina unde a viețuit Părintele Serafim Rose

„Primul simțământ al pustiei Platina era acela de lucru foarte real şi într-adevăr se simțea o mireasmă. Aerul era plin de o stranie aromă de flori parfumate și de pământ. Am început să ridic peretele lateral pe zidul dinspre apus… Am petrecut primele zile cercetând împrejurimile, cu prudenţă, ştiind că dacă mi se întâmplă ceva, eram singur şi nu va şti nimeni. Totuşi, am coborât la magazin de câteva ori, aşteptând o scrisoare de la Eugene (n.n.-cel ce avea să devină Părintele Serafim Rose)… Atunci a venit memorabila zi pe care eu o consider că a fost începutul Platinei....

Read More

Sunteți PRO sau CONTRA panereziei ecumenismului sincretist ?

Doamne ajută,   Pentru mine, Prietenia (fie ea și doar virtuală), ca să fie autentică și deci trainică, trebuie să aibă la bază împărtășirea reciprocă a celor mai importante valori, între care CREDINȚA ORTODOXĂ este prima. Așadar, m-aș bucura dacă mi-ați confirma că sunteți DIN TOATE PUTERILE ÎMPOTRIVA EREZIEI de orice fel, ecumenismul fiind de departe cea mai vicleană, cea mai perfidă dintre toate (nu degeaba este numit de către Sfinții Părinți erezia ereziilor sau panerezie). Nu știți ce înseamnă ecumenismul? Nimeni nu s-a născut învățat. DACĂ VREI să afli, te poți documenta inclusiv de la:  http://romanortodox.info/subiect/biblioteca/brosuri/ – conceput special...

Read More

Sfântul Ioan Gură de Aur – despre atitudinea ortodoxă în fața „sinoadelor” eretice

Pentru a ști cum trebuie procedat în astfel de situatii trebuie cercetate si applicate învățăturile, îndemnurile și poruncile din Sfânta Scriptură, Sfânta Tradiţie, hotărârile Sinoadelor ecumenice și predaniile Sfinților Părinți. Una din cele mai importante porunci este a nu sta deoparte și a nu tăcea în vremea primejduirii credinţei, ci a lua atitudine, a propovădui, a mustra și a sta împotriva episcopilor și a preoților care propovăduiesc învățături eretice:        ”Aşadar, ajung acestea, sau mai aduc în mijloc şi pe toţi Prorocii? Dar de ajuns sunt şi acestea pentru cei ce vor să asculte. Căci cel ce nu ia...

Read More

A fi orfan duhovnicește (cazul pastorului protestant care s-a botezat ortodox!)

Un preot care slujește de mulți ani Biserica lui Hristos (adică Sfânta Ortodoxie – n.trad.) în America, la un moment dat a hotărât să facă un pelerinaj în Sfântul Munte Athos și mai ales să meargă să îl cunoască pe Cuviosul Paisie Aghioritul. Și-a manifestat dorința să vină împreună cu el și un pastor protestant. Gheronda Paisie i-a primit cu multă bunătate. I-a servit cu o bucată de rahat și cu un pahar cu apă și s-a așezat lângă ei. Au trecut câteva minute și pastorul protestant a deschis o discuție despre Sfintele Moaște. El susținea că toate osemintele...

Read More

Credința este ceva ce ține de inimă…

Un episcop grec, pe nume Nicolae, din păcate actual ecumenist, relatează cele de mai jos (îi dorim și lui, ca și nouă, pocăință și dreaptă credință, la fel ca în cele relatate de el însuși):   „În urmă cu mai mulți ani s-a apropiat la un moment dat de mine un tânăr student. Cu multă șovăială, dar și cu dorința de a purta o discuție, aceasta mi-a destăinuit că este ateu, ar vrea multă să creadă, dar nu putea. De mulți ani încerca și căuta o cale spre credință, dar fără niciun rezultat. A vorbit cu profesori universitari și...

Read More

Duhovnicul și ucenicul…

Am primit acest mesaj de la un părinte, frate al nostru întru slujirea lui Hristos:   Iubiți credincioși, Aceasta a fost formula mea de adresare ori de câte ori rosteam în biserică cuvântul de învățătură, adică predica. Pe aceasta o voi folosi și acum, căci îmi sunteți foarte dragi și doresc să ne vedem și în Raiul de sus. Dar, ca să ajungem acolo, este nevoie să ducem o viață bineplăcută lui Dumnezeu, având: dreaptă credință, dreaptă sau curată viețuire și măcar olecuță de smerenie, pe care Domnul mult o iubește. În tot acest drum spre mântuire, un rol...

Read More

O nouă scrisoare deschisă adresată Mitropolitului Moldovei

Luminate de Harul Sfântului Duh, de puterea trăirii în dreapta credință, un nou grup de măicuțe, de această dată de la Mănăstirea Miclăușeni, județul Iași, mărturisindu-și astfel dragostea nemărginită de Hristos, de Adevăr, de Ortodoxie, de Biserică, de Sfintele Canoane, de Sfinții Părinți, de Sfânta Tradiție, îi scriu public Mitropolitului Moldovei, căzut în erezia ereziilor – ecumenismul sincretist. VREDNICE SUNT ! Scrisoarea poate fi citită și în original, scanată în format pdf, conținând și semnăturile olografe, chiar de aici: 2018.07.11-scrisoarea-monahiilor-de-la-M-rea-Miclauseni-Iasi , Înaltpreasfințite Părinte Mitropolit, .   „Iar Petru și apostolii, răspunzând, au zis: ‹Noi trebuie să-L ascultăm pe Dumnezeu mai mult decât pe oameni.››”(Fapte 5,29) „Dar: chiar dacă noi sau înger din cer ar propovădui altceva decât ceea ce v-am binevestit noi, să fie anatema! Așa cum v-am spus-o mai înainte v-o spun din nou și acum: Dacă cineva vă propovăduiește altceva decât ceea ce ați primit, anatema să fie!”    (Gal.1, 8) Șase viețuitoare din Mănăstirea Miclăușeni, județul Iași, ascultătoare mai întâi de Dumnezeu, Biserica Lui, și apoi de mitropolit și stareță, vă aducem la cunoștință, după cum cinci dintre noi am făcut-o verbal încă din 27 decembrie 2016, că am întrerupt participarea la slujbele unde sunt pomeniți ierarhii semnatari la Sinodul din Creta. Cea de-a șasea, monahia Tatiana Clapa, nu am avut ocazia de a vă spune direct, deoarece am fost trimisă din mănăstire încă din 22 noiembrie...

Read More

Subiecte