Select Page

Autor: Cristian

Sfânta Evanghelie după Matei – Cap.12

Capitolul 12 1. În vremea aceea, mergea Iisus, într-o zi de sâmbătă, printre semănături, iar ucenicii Lui au flămânzit şi au început să smulgă spice şi să mănânce. 2. Văzând aceasta, fariseii au zis Lui: Iată, ucenicii Tăi fac...

Read More

Sfânta Evanghelie după Matei – Cap.13

Capitolul 13 1. În ziua aceea, ieşind Iisus din casă, şedea lângă mare. 2. Şi s-au adunat la El mulţimi multe, încât intrând în corabie şedea în ea şi toată mulţimea sta pe ţărm. 3. Şi le-a grăit lor multe, în pilde, zicând:...

Read More

Sfânta Evanghelie după Matei – Cap.14

Capitolul 14 1. În vremea aceea, a auzit tetrarhul Irod de vestea ce se dusese despre Iisus. 2. Şi a zis slujitorilor săi: Acesta este Ioan Botezătorul; el s-a sculat din morţi şi de aceea se fac minuni prin el. 3. Căci Irod,...

Read More

Sfânta Evanghelie după Matei – Cap.15

Capitolul 15 1. Atunci au venit din Ierusalim, la Iisus, fariseii şi cărturarii, zicând: 2. Pentru ce ucenicii Tăi calcă datina bătrânilor? Căci nu-şi spală mâinile când mănâncă pâine. 3. Iar El, răspunzând, le-a zis: De ce şi...

Read More

Subiecte