Select Page

Autor: Cristian

Sfânta Evanghelie după Ioan – Cap.12

Capitolul 12 1. Deci, cu şase zile înainte de Paşti, Iisus a venit în Betania, unde era Lazăr, pe care îl înviase din morţi. 2. Şi I-au făcut acolo cină şi Marta slujea. Iar Lazăr era unul dintre cei ce şedeau cu El la masă. 3....

Read More

Sfânta Evanghelie după Ioan – Cap.13

Capitolul 13 1. Iar înainte de sărbătoarea Paştilor, ştiind Iisus că a sosit ceasul Lui, ca să treacă din lumea aceasta la Tatăl, iubind pe ai Săi cei din lume, până la sfârşit i-a iubit. 2. Şi făcându-se Cină, şi diavolul...

Read More

Sfânta Evanghelie după Ioan – Cap.14

Capitolul 14 1. Să nu se tulbure inima voastră; credeţi în Dumnezeu, credeţi şi în Mine. 2. În casa Tatălui Meu multe locaşuri sunt. Iar de nu, v-aş fi spus. Mă duc să vă gătesc loc. 3. Şi dacă Mă voi duce şi vă voi găti loc,...

Read More

Sfânta Evanghelie după Ioan – Cap.15

Capitolul 15 1. Eu sunt viţa cea adevărată şi Tatăl Meu este lucrătorul. 2. Orice mlădiţă care nu aduce roadă întru Mine, El o taie; şi orice mlădiţă care aduce roadă, El o curăţeşte, ca mai multă roadă să aducă. 3. Acum voi...

Read More

Sfânta Evanghelie după Ioan – Cap.15

Capitolul 15 1. Eu sunt viţa cea adevărată şi Tatăl Meu este lucrătorul. 2. Orice mlădiţă care nu aduce roadă întru Mine, El o taie; şi orice mlădiţă care aduce roadă, El o curăţeşte, ca mai multă roadă să aducă. 3. Acum voi...

Read More

Sfânta Evanghelie după Ioan – Cap.16

Capitolul 16 1. Acestea vi le-am spus, ca să nu vă smintiţi. 2. Vă vor scoate pe voi din sinagogi; dar vine ceasul când tot cel ce vă va ucide să creadă că aduce închinare lui Dumnezeu. 3. Şi acestea le vor face, pentru că n-au...

Read More

Sfânta Evanghelie după Ioan – Cap.17

Capitolul 17 1. Acestea a vorbit Iisus şi, ridicând ochii Săi la cer, a zis: Părinte, a venit ceasul! Preaslăveşte pe Fiul Tău, ca şi Fiul să Te preaslăvească. 2. Precum I-ai dat stăpânire peste tot trupul, ca să dea viaţă...

Read More

Sfânta Evanghelie după Ioan – Cap.18

Capitolul 18 1. Zicând acestea, Iisus a ieşit cu ucenicii Lui dincolo de pârâul Cedrilor, unde era o grădină, în care a intrat El şi ucenicii Săi. 2. Iar Iuda vânzătorul cunoştea acest loc, pentru că adesea Iisus şi ucenicii Săi...

Read More

Subiecte