Select Page

Autor: Cristian

Sfânta Evanghelie după Luca – Cap.6

Capitolul 6 1. Într-o sâmbătă, a doua după Paşti, Iisus mergea prin semănături şi ucenicii Lui smulgeau spice, le frecau cu mâinile şi mâncau. 2. Dar unii dintre farisei au zis: De ce faceţi ce nu se cade a face sâmbăta? 3. Şi...

Read More

Sfânta Evanghelie după Luca – Cap.7

Capitolul 7 1. Şi după ce a sfârşit toate aceste cuvinte ale Sale în auzul poporului, a intrat în Capernaum. 2. Iar sluga unui sutaş, care era la el în cinste, fiind bolnavă era să moară. 3. Şi auzind despre Iisus, a trimis la...

Read More

Sfânta Evanghelie după Luca – Cap.8

Capitolul 8 1. Şi după aceea Iisus umbla prin cetăţi şi prin sate, propovăduind şi binevestind împărăţia lui Dumnezeu, şi cei doisprezece erau cu El; 2. Şi unele femei care fuseseră vindecate de duhuri rele şi de boli: Maria,...

Read More

Sfânta Evanghelie după Luca – Cap.9

Capitolul 9 1. Şi chemând pe cei doisprezece ucenici ai Săi, le-a dat putere şi stăpânire peste toţi demonii şi să vindece bolile. 2. Şi i-a trimis să propovăduiască împărăţia lui Dumnezeu şi să vindece pe cei bolnavi. 3. Şi a...

Read More

Sfânta Evanghelie după Luca – Cap.10

Capitolul 10 1. Iar după acestea, Domnul a ales alţi şaptezeci (şi doi) şi i-a trimis câte doi înaintea feţei Sale, în fiecare cetate şi loc, unde Însuşi avea să vină. 2. Şi zicea către ei: Secerişul este mult, dar lucrătorii...

Read More

Sfânta Evanghelie după Luca – Cap.11

Capitolul 11 1. Şi pe când Se ruga Iisus într-un loc, când a încetat, unul dintre ucenicii Lui I-a zis: Doamne, învaţă-ne să ne rugăm, cum a învăţat şi Ioan pe ucenicii lui. 2. Şi le-a zis: Când vă rugaţi, ziceţi: Tatăl nostru,...

Read More

Sfânta Evanghelie după Luca – Cap.12

Capitolul 12 1. Şi în acelaşi timp, adunându-se mulţime mii şi mii de oameni, încât se călcau unii pe alţii, Iisus a început să vorbească întâi către ucenicii Săi: Feriţi-vă de aluatul fariseilor, care este făţărnicia. 2. Că...

Read More

Sfânta Evanghelie după Luca – Cap.13

Capitolul 13 1. Şi erau de faţă în acel timp unii care-I vesteau despre galileienii al căror sânge Pilat l-a amestecat cu jertfele lor. 2. Şi El, răspunzând, le-a zis: Credeţi, oare, că aceşti galileieni au fost ei mai păcătoşi...

Read More

Subiecte