Clericii au rămas „ortodocși” doar oficial sau formal, ascunzând apostazia în fapt…din 2016 la Creta.
Diferența năucitoare care îi ține pe indolenți departe de Adevăr se face între Biserica autentică și biserica oficială, între Biserica Dreaptă și cea formală.
.
„Cât timp oamenii ajung să creadă că Biserica este o administrație vremelnică având conducători, antihristul își va găsi o portiță de intrare către inimile oamenilor pe care îi va preschimba în slugi supuse ale sale.
.
Ortodoxia nu este doar vreo organizație pur pământească ocârmuită de patriarhi, episcopi și preoți care dețin conducerea în biserica ce se numește oficial ortodoxă. Ortodoxia este Trupul tainic al lui Hristos al cărui Cap este Însuși Hristos, iar alcătuirea ei nu îi cuprinde doar pe preoți ci și pe toți cei care cred cu adevărat în Hristos, care prin Sfântul Botez au intrat legiuit în Biserica pe care El a întemeiat-o, atât cei care viețuiesc acum pe pământ cât și cei care s-au săvârșit întru credință și evlavie.
.
Înțelegându-se greșit ce este Biserica se vor întreprinde pt „binele” ei lucruri vădit potrivnice lui Hristos.
Biserica ortodoxă nu este niciun fel de monopol sau afacere a clerului, cum cred cei ignoranți sau cei străini de duhul Bisericii …Nu este moștenirea unuia sau altui ierarh (episcop) sau preot. Este unitatea duhovnicească strânsă a tuturor celor care cred cu adevărat în Hristos, care se străduiesc să țină poruncile Lui cu sfințenie, cu singurul țel de a moșteni acea fericire veșnică pe care Hristos Mântuitorul ne-a gătit-o nouă și care dacă păcătuiesc din slăbiciune, se căiesc sincer și se străduiesc să aducă roade vrednice de pocăință.
.
Viața creștină devine acum mai grea ca niciodată, căci cursele din calea mântuirii omului s-au înmulțit foarte mult și s-au perfecționat peste măsură. Truda de a fi păstor devine de multe ori mai grea și mai plină de răspundere. Chiar înaintea ochilor noștri cuvintele proorocești ale Sf. Teofan Zăvorâtul despre vremurile de pe urmă încep să se împlinească: în vremea aceea deși numele creștinilor vor fi auzite pretutindeni și peste tot, și se vor vedea biserici și slujbe religioase, toate acestea nu vor fi decât o aparență, în vreme ce pe dinlăuntru va fi adevărata APOSTAZIE.”
.
___________________
Sursa – Arhiepiscopul Averchie Taușev de Jordanville – „Un om în fața Apostaziei”