Îmi lipsești, popor ortodox

Mi-e atât de dor de tine

Dictonul latin VOX POPULI, DEI VOX

Ți se potrivește-atât de bine…

.

Îmi lipsești, popor ortodox

Tu ești turma cea mică

De care vorbește Domnul Hristos

Și de-ale Raiului cruguri

Poruncește Hristos să te bucuri…

.

Îmi lipsești, creștin popor

Mă-ntristez când te văd obidit

Când văd călăii cum calcă dulce odor

Când te văd plâns și biciuit…

.

Cât îmi lipsești, poporule sfânt,

Ești a sufletului meu mireasă

De suferință ești sculptat mereu

Mi-e dor de mulțimea frumoasă

Mi-e dor de vocea-ți duioasă.

.

Îmi lipsești mult, scump popor,

Atât de legat de sufletul meu

Și plâng vazându-te tăiat de topor

Și crucea ducându-ți cu greu…

.

Înlăcrimat și chinuit

Pe vremi de grozave erori

Când gunoiul stă rege, acolo sus, liniștit

Și aruncăm la tomberon comori…

.

Te port în rugăciuni mereu

Și mi-e atât de dor!!!

Ești jumătatea sufletului meu

Ești una cu al tău păstor…

.

La tine, veșnic sudoarea pe frunți

Și rugăciunea-ți pe buze

Cu lacrimi pe obraz înfrunți

Ale infamiei obuze…

.

Trădat de toți, scuipat, bătut,

Vândut de păstori, de clerici,

Te-au judecat aceleași iude din trecut

Ce de Paști au închis biserici…

.

Nimeni nu mai aude vocea ta

Ce strigă voia divină

În schimb se-ascultă minciuna

Spusă în scrâșnet de jivină…

.

Nimeni nu mângâie al tău creștet

Nu te mai prețuiește

În schimb satanicul rânjet

E aclamat regește…

.

Privești îndurerat cum curg

Ale omenirii ultime ore

Asiști la al lumii amurg

Înfrunți noroaie majore…

.

Dar așa prigonit, în piroane bătut

Ca Hristos, răstignit pe cruce,

Să nu uiți că la capătul crucii-ai să guști

Din Apa Vieții, din Raiul preadulce.

.

Să nu uiți că tot se plătește

Că iudele în foc au să ardă

Că Domnul le va plăti românește

Celor ce vor să te piardă.

.

Să nu uiți că esti ales să fii

Pe-a neamului cruce răstignit

De ai tăi din juru-ți, de proprii fii

De Caiafa de azi osândit.

.

Dar rabdă, cu răbdare de fier

Și bea paharul cu fiere

Iartă pe toti pentru-nviere…

La trecut gândul ți-l poartă

La eroi, la martiri, mucenicii de ieri

Ca să intri pe-a raiului poartă…

.

ȘI NU UITA, SUBLIM POPOR,

CĂ TE IUBESC CUM TU NU ȘTII

DE DORUL TĂU CRED C-AM SĂ MOR

SĂ MĂ POGOR ÎN TINA VECHIULUI OGOR

UDAT CU SÂNGELE MARTIRILOR

ȘI SFÂNT PĂMÂNT AL SFINTEI ROMÂNII!!!

.

Cu dor sfâșietor, cu gândul la turmă,

Pr. Andrei