Trăiesc din sărbătoare-n sărbătoare !
EXIST din Sfântă-n Sfântă Liturghie !
Mi-e sufletu-nsetat, precum o floare
    Ce se-ofilește și apoi învie !
.
Îi plâng (frățește-i plâng !) pe-aceia care
N-au unde merge după apa vie,
Fiindcă toți avem suflet de floare
Și doar prin ea țărâna noastră-i vie !
.
Ne este viața plină de durere,
Vin peste noi vrăjmașii cete-cete,
Suntem flămânzi după o mângâiere
Și de cuvinte sfinte ne e sete !
.
Duhul cel rău a dat iama în toate
Rupe și tulbură și pângărește,
Minciuni și adevăr pe jumătate
De vreo doi ani, murdar, ni le servește !
.
Dezbină-ncet și migălos Iubirea
Iar înșelarea o servesc pe tavă !
Cu ”dragostea” lucrează despărțirea
Turnând, viclean, eretica otravă !
.
E-o punere la cale ticăloasă:
Vor să despartă frații de credință,
Vor să ne lege, ca să intre-n CASĂ –
Pe EL ÎL vor, de noi n-au trebuință !
.
Pe EL din ceruri vor să ÎL coboare,
În noi lovesc, la EL ca să ajungă !
Vor iar și înc-o dată să-L omoare
Cu sulița, din nou, să ÎL împungă !
.
Mare nevoie e de preoțime !
BISERICA-i cetate de scăpare !
— Salvați, Părinților, biata mulțime,
Vorbiți din fața Sfintelor Altare !
.
Spuneți-ne-adevărul! Strigați: ”Lupul !”
Și clopotele puneți să se tragă !
Vicleanul suflet fură pierzând trupul
Cu blasfemii care de iad ne leagă !
.
Rănite-s oile de erezie,
— Vă șchiopătează turma, Părințele !
Strigați măcar acum: ”Ce-o fi, să fie !
Eu viața-mi pun pentru oile mele !”
.
Cu guri sfințite-adeveriți urgia
Pornită peste ortodocși cu ură,
Mai explicați ce-nseamnă-apostazia
Și-o stăviliți cu sfaturi din Scriptură !
.
— Mai creștinați, o dată, biata turmă !
Mai spuneți ce înseamnă-Ortodoxie !
Mai învățați că-n vremea de pe urmă
Să îți cunoști credința-i datorie !
.
— Dați apă vie celor ce-nsetează !
N-o pitrociți, n-o tulburați, curată !
Învățătură sfântă ce viază,
Dați turmei hrana cea adevărată !
.
— Întoarceți-vă către oi, Părinți !
Prea mult, vai ! ne-ați  lăsat să pribegim…
Tată și fii, spre Golgota, cuminți
Credința dreaptă s-o mărturisim !
.
— Nu lăsați Maica-n cer mai mult să plângă !
Vom da răspuns de lacrimile-i sfinte !
Nu-i lăsați oile de partea stângă !
Păziți-ne și vă luptați, Părinte !
.
Ne-au dus Sfinții Părinți, prin timp, de mână,
BISERICA ne-a fost mamă și tată !
De nu vă lasă să mai fie stână
S-o preschimbăm atunci în cazemată !
.
În ea să stăm cuminți, în așteptare,
În duh de pace și de rugăciune,
Căci e pornit spre noi CEL după zare
Și, poate ”Vino, slugă bună!” ne va spune !
.
.
25 iunie 2018