Ne cerne, ne cerne cel rău,
Vrea sânge-ortodox pe  pereți !
Ai grijă de sufletul tău,
— Spre Hristos, înainte, băieți !
 .
Să fii cu luare-aminte
La cei ce sunt AZI frații tăi !
Nu stânga ! Nu dreapta ! nainte !
— Spre Hristos,înainte, flăcăi !
 .
Vicleanul înșeală-n tăcere
De-aceea nu-i timp de cuvinte,
Ne rupe, scrâșnind de plăcere,
Ne cerne, dar noi –  înainte !
 .
Prieten ori casnic, pe cale,
Lovește, te-nșeală, te minte…
–Lasă-i să meargă la vale,
Tu mergi spre Hristos, înainte !
 .
Trădări, viclenii, lașități
Te dor și rănesc pân la sânge !
Cad și se schimbă frățietăți,
— Tu mergi înainte, nu plânge !
 .
Satana din drum te vrea scos
Fii șarpe-nțelept, nu te da !
Apără-ți capul, Domnul Hristos,
În EL birui-vom, cândva !
 .
Păcat și țărână suntem
Și slabi și netrebnici și răi,
Măcar ortodocși să rămânem,
Cu Sfânta Treime și-ai Săi !
 .
— Înainte,ai păcii soldați,
Oastea cerească-i cu noi !
Hristos este cu cei botezați,
Golgota-i traseu de eroi !
 .
E vremea mărturisirii –
Să ieșim în arenă senini,
Jertfă pe-altarul iubirii :
Spre cruce, înainte, creștini !
 .
.
Paraschiva Rădoi – 4 mai 2018