Conferință

GHERON  SAVA LAVRIOTUL

(fost membru în consiliul de conducere al M-rii Marea Lavră din M-le Athos, prigonit pentru urmarea și mărturisirea Sfintei Scripturi, a Sfinților Părinți și a Sfintelor Canoane)

   Înfruntarea duhovnicească a ereziilor apărute în istoria Bisericii, conform învățăturii Sfinților Părinți

Duminică 27 oct 2019, ora 17.00,

la Aurrum Palace – Șoseaua Electronicii nr. 19,

București, sector 2 (în spatele Kaufland Colentina)

Vor fi prezentate texte patristice ample referitoare la tema de mai sus, pentru înțelegerea ortodoxă de către fiecare om a modului în care pot fi biruite ereziile, urmând exemplul patristic.

.Spune și celor de a căror mântuire îți pasă !  

– FIINDCĂ din iunie 2016, prin SEMNĂTURA OFICIALĂ și mai ales prin ATITUDINE, TOȚI episcopii români  ÎNCALCĂ GRAV  Sfintele Canoane;

– FIINDCĂ preotul ce pomenește astfel de episcop eretic la Sf. Liturghie devine părtaș cu CREDINȚA ERETICĂ a acestuia, și împreună cu preotul – întreaga suflare care se roagă cu el – mergând astfel cu toții în iad prin erezie;

– FIINDCĂ ÎN AFARA SFINTELOR CANOANE NU EXISTĂ ORTODOXIE;

– FIINDCĂ UNDE NU ESTE ORTODOXIE ESTE EREZIE;

FIINDCĂ unde este erezie (strâmbarea, falsificarea Ortodoxiei)  – este hulă împotiva Sfântului Duh;

– FIINDCĂ hula împotriva Sfântului Duh  este CEL MAI GRAV PĂCAT DIN CÂTE EXISTĂ, și deaceea NU SE IARTĂ ÎN VECI (Matei 12, 31-32);

– FIINDCĂ hulind Sfântul Duh nu poți fi cu Hristos, căci Hristos spune:

 Cine nu este cu Mine este împotriva Mea şi cine nu adună cu Mine risipeşte. (Matei 12, 30)

Și că:  Fără Mine nu puteți face nimic.  (Ioan 15, 5)

 

TĂCEREA, PASIVITATEA, NEPĂSAREA, NECUNOAȘTEREA, LAȘITATEA, NEUTRALITATEA, când Ortodoxia este atacată de erezie – (ecumenismul fiind numit de Sfinții Părinți: ”EREZIA EREZIILOR”), echivalează – conform Sfintelor Canoane și Sfinților Părinți – cu părtășia la erezie,  CU EREZIA (HULĂ împotriva Sf. Duh), cu LEPĂDAREA DE HRISTOS, cu pierderea mântuirii…

Deaceea, la vreme de erezie, mereu în istoria Bisericii, la Sinoadele constituite în apărarea Ortodoxiei, participau nu doar cei mai erudiți preoți, monahi și TOȚI episcopii timpului, ci VENEAU SĂ MĂRTURISEASCĂ ACTIV DREAPTA CREDINȚĂ ȘI MARII SFINȚI din pustnicii, din sihăstrii, din grote și chilii săpate-n piatră, departe de lume, CONFIRMÂND CĂ ATUNCI CÂND ESTE VORBA DESPRE EREZIE, NU TREBUIE SĂ TĂCEM:

 

NOI CE FACEM?

MĂRTURISIM CURAJOS ORTODOXIA,

SAU

PRIN NEPĂSARE, PRIN PASIVITATE, PRIN NEIMPLICARE,

PRIN FRICĂ (prin tăcere), fiind robi confortului,

NE LEPĂDĂM DE HRISTOS?

Așadar, dacă-ți PASĂ de mântuirea ta și a aproapelui tău (preot, rudă, prieten, vecin),

printează, multiplică și împarte din timp această pagină A4 față-verso celor de care-ți pasă,

conferinta-gheron-sava-in-27-octombrie-2019-bucuresti

participă la conferință ascultând materialele prezentate

și adresează în scris în partea a 2-a a acesteia întrebări pertinente, în mod civilizat, ortodox!

și ARGUMENTE SCRIPTURISTICE:

Ecumeniștilor care ne acuză că apărând Ortodoxia, luptând contra ereziei ereziilor – ecumenismul sincretist – faceți dezbinare, le răspunde Sfânta Scriptură, clar și categoric că

această DEZBINARE (”depărtare”, ”osebire”, ”îngrădire”)

ESTE ABSOLUT NECESARĂ, ESENȚIALĂ pentru mântuire:

 

Să ne fie de folos, spre mântuire !

Doamne ajută !

.