„Cei care îi pot răbda pe cei foarte mândri, fără însă să-i linguşească, aceştia sunt cei mai smeriţi oameni, cei mai credincioşi şi mai drepţi, deoarece mereu vor fi nedreptăţiţi şi dispreţuiţi de cei mândri.”

Sf. Paisie Aghioritul

*****************

68809576_674927169690895_5659146512341401600_n.jpg

„Capitolul 20
1. Este mult mai bine să dojeneşti decât, tăcând, să fierbi de mânie,
2. Şi cel care se mărturiseşte va fi apărat de pagubă.
3. Precum este năzuinţa famenului a se apropia de fecioară, aşa este cel care face judecată cu sila.
4. Este câte unul care tace şi se află înţelept, şi este câte unul care se face urât pentru vorba cea multă.
5. Şi este unul care tace, pentru că n-are ce să răspundă, şi altul care tace, pentru că ştie că este vremea să tacă.
6. Omul înţelept va tăcea până la vreme, iar cel îngâmfat şi nebun va trece peste vreme.
7. Cel care înmulţeşte cuvintele se va face urât tuturor, şi cel înfumurat de asemenea. ”

Cartea înţelepciunii lui Isus, fiul lui Sirah (Ecclesiasticul)

******************

68842178_672018983315047_7668926804387692544_n.jpg

„Preotul sfânt odihnește inimile credincioșilor, aduce pace conștiinței lor, se face pildă și model al vieții creștinești și întruchipează icoana vie și perceptibilă a cultului creștin.”

Sfantul Ierarh Nectarie din Eghina

********************

69560154_675440436306235_514106545949114368_n

„O, fraţilor, aşa e lucrarea lui Dumnezeu: El îngăduie căpeteniilor unui popor, cărturarilor, celor cultivaţi, celor învăţaţi şi celor prea înţelepţi în ochii lor, să năruiască lucrul lui Dumnezeu din această lume, să piardă poporul, să piardă statul, ca apoi Dumnezeu să îndrepte greşeala lor prin cei mai mici, cei mai săraci şi mai neînsemnaţi. Oare, de ce e aşa? Simplu, pentru ca lumea să vadă că Dumnezeu e Cel ce îndreaptă, iar nu oamenii. El face din Avraám cel fără copii tată al multor fiii. Dumnezeu lucrează minuni prin Moisì. Dumnezeu dă putere şi biruinţă lui Ghedeón. Dumnezeu dă vitejie şi dar de cântare lui Davíd şi înţelepciune lui Solomón, fiul lui Davíd. Dumnezeu proroceşte prin văcarul Amós ce va să fie. Dumnezeu îi încinge cu putere pe pescarii cei temători, îi îmbogăţeşte cu înţelepciune şi cu darul vorbirii, cărora nu li se poate împotrivi nimeni din lume. Întotdeauna Dumnezeu îl alege pe cel neputincios între oameni pentru ca înţelepţii să-l vadă pe El, Cel Preaputernic, ascuns îndărătul celui neputincios. Întotdeauna Dumnezeu îl alege pe cel neputincios şi neînţelept în ochii oamenilor pentru ca lumea să-l vadă pe El, Cel Preaînţelept, ascuns îndărătul celui neştiutor şi neînţelept. Întotdeauna Dumnezeu alege pe cel necunoscut, lipsit de slavă şi neînsemnat pentru ca lumea să-l afle îndărătul acestuia pe El, Cel Preaslăvit, Cel mai mărinimos, Cel mai de seamă. Când omul se arată mare în lume, se vesteşte pe sine şi nu pe Dumnezeu. Când omul se arată mic, dar cu mare menire în lume, el Îl vesteşte pe Dumnezeu şi nu pe sine.Alegând oameni mici, Dumnezeu se vesteşte şi se adevereşte prin ei. Căci atunci când Cezarul, sau Faraonul, sau Maharajahul face vreo faptă, oamenii spun: „Aceasta a făcut-o Cezarul, sau Faraonul, sau Maharajahul!” Dar când neînsemnaţii pescari Petru şi Ioan au însănătoşit ologul din naştere, lumea a spus: „Aceasta este lucrarea lui Dumnezeu!” Cei mari nu au vrut ca Dumnezeu să se descopere prin ei. De aceea Dumnezeu se arată prin cei mici şi micuţi, slabi şi neînsemnaţi. Fraţii mei, numai acele faptele săvârşite de Apostoli ajung pentru a dovedi prezenţa lui Dumnezeu, puterea Sa şi purtarea Sa de grijă. Deschideţi-vă ochii şi veţi vedea. Cugetaţi, şi veţi înţelege. Credeţi, şi vă veţi mântui. Lui Dumnezeu fie slava, în vecii vecilor. Amin”

Sf. Nicolae Velimirovici

**************

 

70269933_682040918979520_8826619820091899904_n

„Ispitele gândurilor, ale celor ce vor trăi în vremurile de pe urmă, vor fi echivalente încercărilor fizice ale martirilor”.

Cuviosul Serafim Rose

**************

Este posibil ca imaginea să conţină: munte, cer, în aer liber şi natură

„Va veni un timp în care omul va trebui să călătorească vreme de câteva zile, spre a putea întâlni un alt om, pe care să-l poată îmbrățișa ca pe un frate.” –

Sfântul Cosma Etolianul

***********

Este posibil ca imaginea să conţină: plantă, floare şi în aer liber

„Uneori omul e atât de neputincios că n-are putere nici să alunge o muscă şi nu poate alunga din suflet gândurile cele rele, dar chiar şi în această neputinţă mila lui Dumnezeu îl păzeşte pe om: gândurile rele pier şi singur Dumnezeu este în suflet, în minte şi peste tot.
Prin el însuşi omul e firav ca o floare a câmpului: toţi o iubesc şi toţi o calcă în picioare.
Aşa e şi omul: uneori e în slavă, alteori în necinste. Dar cine iubeşte pe Dumnezeu, acela îi mulţumeşte pentru orice întristare şi rămâne liniştit atât în cinstire, cât şi în înjosire.”

Sf. Siluan Athonitul

*************

Este posibil ca imaginea să conţină: în aer liber

”Când afli pe vreunul gâlcevindu-se şi luptându-se împotriva adevărului şi a lucrului vădit, pune capăt gâlcevii, părăsind pe unul ca acela, fiindcă şi-a împietrit cu totul mintea. Căci precum apa cea rea strică vinul cel bun, aşa şi vorbirea cu vrajbă strică pe cei virtuoşi cu viaţa şi cu socotinţa.”


Sf. Antonie cel Mare

*************
Este posibil ca imaginea să conţină: unul sau mai mulţi oameni şi interior
„Precum voiește Domnul ca om prin om să se mântuiască, așa se sârguiește satana ca om prin om să se piardă. De aceea nu te lipi de bărbatul disprețuitor, viclean și limbut, ca să nu mergi cu el la munci. Căci de abia dobândește cineva mântuirea stând în preajma celui drept. Dar dacă trăiește cu cel viclean, va cădea în valuri, cum se umple cineva de lepră, fără să bage de seamă.”
Filocalia, vol. 4
******************
SLAVĂ ȚIE DUMNEZEULE, ÎN VECI!
______________