“Prin Evanghelia Sa, Hristos a propus şi prescris, în scopul înlăturării celorlalte războaie, războiul omului cu el însuşi. Cei ce nu duc razboi cu ei înşişi, cu patimile, viciile şi păcatele lor, îl duc negreşit împotriva lui Dumnezeu şi a aproapelui”.

Sfântul Nicolae Velimirovici din cartea „Războiul şi Biblia”