DOI ANI… precum o lavă s-au prelins
Din craterul vulcanului ascuns
Și casa multor suflete-a aprins
Și mintea multora  o au străpuns !
.
Ura mocnea în tainița de jos,
Fierbea vicleanul magmă puturoasă,
Din veac o pregătea pentru Hristos
Și-n Creta, în sfârșit, a fost să iasă !
.
Și curge lava, curge printre noi,
Duhuri eretice ne împresoară,
Păstori desparte și-oile de oi
Și ne împing din stânișore-afară !
.
Pe Domnul neputând să Îl coboare
Din ceruri, iar ca să Îl răstignească,
S-au sfătuit să dea unde ne doare:
Pe noi, spre Tine, Doamne, să pășească !
.
Din noi să-și facă scară până sus,
Pășind pe suflete – s-apese greu,
Să urce pân la tronul Tău, Iisus,
Și-apoi să-L ia de piept pe Dumnezeu !
.
E veche ura, veche dușmănia,
Dar înnoiți sunt cei răstignitori !
Îi arde Crucea, frige-Ortodoxia,
Fiindcă-s părtași cu vechii hulitori !
.
Se tem și nu mai au deloc răbdare,
Se tem de Judecata de Apoi !
Vrând să lovească-n Cel de după zare
Lovesc cu sete-n turma Lui de oi !
.
Și pângăresc și rup și învrăjbesc,
Celor care-L trădează – privilegii !
Celor ce cu-adevărul se hrănesc
Le scot credința în afara legii !
.
— Oițelor, cuminte să primim
Tot ce acuma ni se pregătește !
Pentru finală să ne curățim
Tăcuți, cu pace-n taină, creștinește !
.
De-o fi-n priveliște ca să murim,
În chinuri de va fi ca să plecăm
Cu rugăciuni frățești să ne-ntărim,
Până-n sfârșit să nu ne lepădăm !
,
De-or vrea cu mintea noastră să se joace
S-o schimbe, ca să nu mai fie-ntreagă,
Când nu vom mai putea nimic a face
Domnul Hristos va ști ce să aleagă !
.
Toate vor fi de sus îngăduite –
Și-așa să le primim, cu bucurie !
Toate au fost în ceruri cântărite
Deci, de pe-acum să spunem: Doamne, fie !
.
Să stăm cuminți, senini, cu demnitate
În vremurile astea de pe urmă,
Să ne-apărăm cu mare scumpătate
A noastră mică ortodoxă turmă !
.
Doar să mărturisim Domnul ne cere !
Nimic mai mult, dar nimic mai puțin !
Să împlinim  acum cereasca vrere :
Și să murim cum moare un creștin !
.
Să dăm onorul Celui Răstignit !
La cer să fie ultima privire !
Fi-indcă pentru noi El S-a jertfit
Lui să Îi dăm și ultima zvâcnire !
.
.
.
                Paraschiva Rădoi   –   17iunie2018