• Foaie verde de muşcată
   Ne e ţara-nlăcrimată,
   Credinţa ne e trădată,
   Lupii ne-au încercuit,
   Păstorii ne-au părăsit,
   Sfinţii, din icoana lor,
   Ne privesc acuzator
   Şi-ntreabă pe fiecare:
   – De ce zaci în nepăsare?
   Preoţimea şi ea tace,
   Nici nu zice, nici nu face,
   Lasă oile-n păcat
   ”Că nimic nu s-a-ntâmplat”!
   Şi că ”nu e treaba noastră”
   Că vrăjmaşul, la fereastră,
   Aşteaptă şi ne pândeşte,
   Mai pe faţă, mai hoţeşte,
   Să ne dea-n cap cu ”iubirea”
   Să ne fure mântuirea!
   Părintele meu, Părinţele,
   Vin, au venit vremuri grele!
   Este greu şi se mai lasă,
   Sfnţiei tale nu-ţi pasă?
   Nu-ţi pasă că turma piere,
   Că o lepezi prin tăcere
   Şi strigă oaia ”Păzea!”
   În loc să strigi dumneata ?
   Părinte, Părinte-al meu,
   Ești omul lui Dumnezeu!
   Singur ai jurat așa
   Să-I păzești Biserica,

   UNA, cea Dumnezeiască,

   SFÂNTĂ ŞI SOBORNICEASCĂ !
   Numai UNA! Nu mai multe,
   Nici mai mari, nici mai mărunte!
   Şi un singur DOMN şi-un CREZ,
   O CREDINŢĂ ŞI-UN BOTEZ !
   Ai jurat să fi mereu
   Străjerul lui Dumnezeu,
   Al TREIMII de-o fiinţă
   Luptător pentru CREDINŢĂ,
   Să conduci tot pe cărare
   Biserica luptătoare,
   Să păzeşti cu viaţă sfântă
   Oile care cuvântă,
   Să le duci, jertfă curată,
   Ca un preot, ca un tată,
   Creştini-oi şi creştini-miei:
   –”Iată eu şi pruncii mei !
   Pe niciunul n-am pierdut,
   La sân pe toţi i-am ţinut,
   Ţi i-am adus, Doamne, Ţie,
   Prinos din Ortodoxie !
   Unii poate-s sângeraţi,
   Alţii-or fi de cap scurtaţi,
   Care şi cât a putut
   Să rabde ce i-au făcut !
   Fiii mei duhovniceşti
   I-am adus să-i mântuieşti !”
   Frunză verde, solz de peşte,
   De ce nimeni nu vorbeşte?
   – Ce s-a întâmplat, Părinte,
   De-aţi rămas fără cuvinte ?
   A venit lupul la oi
   Şi nu vă pasă de noi ?
   V-a speriat cineva ?
   S-a schimbat Hristos cumva?
   Nu spuneaţi cu drag că EL :
   ”Ieri şi azi şi-n veci – la fel”?
   Părinţilor, nu vă pasă
   Că se pune foc la casă ?
   Şi politic şi corect
  • Că ne-mping în iad direct ?
   În iadul cel mai de jos
   Şi afară de Hristos?
   Se-nvechiră cele sfinte?
   Ne ”modernizăm”, Părinte?
   Ne jefuiesc hulitorii
   Ne dau sfat pângăritorii :
   Rugăciunea – s-o scurtăm!
   Liturghia s-adaptăm!
   Zdrăngănele pe la strane,
   Pantaloni şi nu sutane,
   Barba-rasă, slujba scurtă,
   Sănătate cui ascultă!
   Nu tu frică, nu ruşine,
   Trupului să-i fie bine !?
   BLASFEMIE ! BLASFEMIE !
   Vai de cele ce-or să fie
   Dacă tăcem cu păcat
   Că ”nimic nu s-a-ntâmplat”
   Şi plecăm urechi căscate
   Spre ”sfaturi” înveninate !
   Nu le place singurei,
   Ne vor în gheenă cu ei,
   „Ne-nvaţă” să nu greşim(?)
   Şi ”cum” să ne mântuim:
   Să dăm plânsul pentru joc,
   Să ne desfrânăm cu foc,
   Asceza– s-o relaxăm,
   Trupul să ni-l desfătăm:
   „Crezi cum vrei! Fă voia ta!”
   Dumnezeu–dragoste vrea!
   Dragoste şi fericire
   Şi orice fel de iubire!
   Despre ADEVĂR – nimic!
   Tac cu toţii, tac chitic!
   Ca şi cum nu ar conta
   Că ne-mping din voia SA
   Să facem totul pe dos:
   Omu-n mijloc, nu Hristos!
  • Părinte, Părintele nostru,
   Evanghelia-şi pierde rostul?
   Nimeni nu vede, nu simte
   Tatăl minciunii cum minte
   Că ”nimic nu s-a-ntâmplat”?
   Numai unii-au căpiat ?
   Unii plâng, alţii suspină
   Pentru EL, Lumină lină,
   Că-n biserica LUI sfântă
   Au intrat şi chiar cuvântă
   Hule, minciuni, erezii
   Cei şcoliţi în viclenii,
   Plini de miere şi ”iubire”
   Pierzători de mântuire,
   Din faţă de Sfânt Altar
   Predică ei despre har?!
   Alelei, Părinţilor!
   Ce-aţi făcut, Sfinţiţilor ?
   V-am iubit, v-am respectat,
   Mâinile v-am sărutat,
   Cuvântul v-am ascultat,
   Ca nişte oi v-am urmat
   (Nu chiar oi ascultătoare –
   Cum a putut fiecare !)
   Tocmai acum ne-aţi lăsat
   Când ”nimic nu s-a-ntâmplat”?!
   Când Hristos este hulit
   Glasurile-au amuţit
   Şi nu strigaţi împotrivă
   Şi vă faceţi deopotrivă?!?
   Nu le-astupaţi gurile
   Să-nceteze hulele?
   Pe soleie îi lăsaţi
   Pe toţi cei nebotezaţi
   Şi cu ei vă-mbrăţişaţi ?
   Cu eretici vă pupaţi ?!
   Pruncii ni i-aţi botezat,
   Tinerii ne-aţi cununat,
   Rude ne-aţi înmormântat,
   Călăuză şi drapel,
   Fost-aţi pildă şi model,
  Tată şi prieten drag
  Pe-al bisericii sfânt prag!
  Tocmai când, ajunşi la greu,
  Când ne-a lăsat Dumnezeu
  Fix la mintea noastră stearpă
  Nu vă mai găsim la poartă,
  La poarta sinoadelor,
  La uşa canoanelor,
  La hotarul Sfinţilor,
  Sfinţilor Părinţilor…
  De ce oare v-aţi schimbat
  Şi de noi v-ați lepădat?
  Predania cui lăsaţi?
  Hotare de ce mutaţi?
  De ce nu ne mai păziţi?
  De ce nu mai străjuiţi
  La poarta Ortodoxiei,
  La uşa Împărăţiei
  Cerurilor? Nu vă doare
  Că vin lupii să ne-omoare?!
  Părinţilor, staţi în faţă,
  Conduceţi-ne spre Viaţă !
  Cereţi să mărturisim!
  Brâncoveni şi noi să fim!
  Învăţaţi-ne frumos
  Să murim pentru Hristos !
  Alergarea s-o sfârşim
  Viaţa toată s-o jertfim
  Apărând credinţa dreaptă,
  Să primim tot ce ne-aşteaptă
  Slăvindu-L pe Dumnezeu!
  –Părinte, acum e greu!
  Se-mpleteşte-acum cununa
  Când e-n toiul ei furtuna!
  Acuma este socoata,
  Acum vi se pregăteşte plata !
  – Nu vă e, Părinte, teamă
  C-o să daţi de turmă seamă?
  Când v-o întreba cu jele:
  – Unde sunt oile Mele?
  Ce-ai făcut? Cum le-ai păzit?
  De ce mulţi s-au rătăcit
  Şi doar unul, ici-colea,
  A rămas în voia Mea?
  De ce nu le-ai apărat?
  De ce nu le-ai învăţat?
  Doar de tine ţi-a păsat?
  – Fii, Părinte, curajos!
  Ortodox este Hristos!
  Ortodocşi suntem şi noi
  Până-n ziua de apoi!
  Spre Golgota să pornim,
  Înspre cruce să privim,
  Împreună să murim
  Cu toţi să ne mântuim !
  Şi ce dac-or să ne-omoare ?!?
  ADEVĂRUL strigăm tare:
  O virgulă nu cedăm!
  Nici o cirtă nu schimbăm!
  Sfinţilor ne închinăm !
  Hotarele nu mutăm!
  De-am stropi cu sânge glia
  Apărăm ORTODOXIA
  De eretici, erezie!
  DUMNEZEU CU NOI SĂ FIE !
  …………………………
  – Părinte, am auzit
  C-aveţi totul pregătit
  Că sunteţi chiar instruiţi
  Şi aman vă pregătiţi
  Tribunal, judecători,
  Pentru mărturisitori,
  Pentru cei ce-au îndrăznit
  S-apere pe Răstignit
  De erezii hulitoare…
  Nu vă este frică, oare
  Să-i chemaţi în consistorii
  Să le fiţi judecătorii
  Fraţilor întru slujire !?
  …Cum sperați la mântuire?
   .
  21 febr.2017