De ce ortodocşilor nu le este îngăduit să se roage împreună cu ereticii?

  1. Pentru că Mântuitorul Însuşi S-a rugat numai cu cei ce credeau drept întru El şi Îl urmau (ucenicii). Mântuitorul spune samarinencei:

„Voi vă închinaţi căruia nu ştiţi; noi ne închinăm Căruia ştim”, şi „adevăraţii închinători se vor închina Tatălui în Duh şi în adevăr, că şi Tatăl astfel de închinători îşi doreşte.” (Ioan 4, 22-23), căci închinarea primită de Tatăl este cea care vine de la cei botezaţi ortodox întru Tatăl, Fiul-Adevărul şi Duhul Sfînt.

  1. Pentru că Sfinţii Apostoli au poruncit prin Sfinte Canoane a nu face aceasta:

Canonul 10: Dacă cineva s-ar ruga împreună cu cel scos de la împărtăşire fie şi în casă, să se afurisească.

Canonul 11: Dacă cineva cleric fiind, împreună s-ar ruga cu un cleric caterisit, să se caterisească şi el.

Canonul 45: Episcopul sau preotul sau diaconul, rugându-se împreună cu ereticii, să se afurisească; iar de le-a dat lor voie a lucra ceva ca unor clerici, să se caterisească.

Canonul 46: Episcopul sau preotul care ar primi botez sau jertfă eretică poruncim a se caterisi. „Că ce împreună-glăsuire este lui Hristos cu veliar? Sau ce parte are credinciosul cu necredinciosul?”

Canonul 65: Dacă vreun cleric sau mirean va intra în sinagoga iudeilor sau în altarul ereticilor spre a se ruga să se caterisească şi să se afurisească.

Canonul 71: Dacă vreun creştin ar aduce untdelemn la altarul păgânilor sau în sinagoga iudeilor în sărbătorile lor, sau ar aprinde lumânări, să se afurisească.

 

  1. Pentru că toţi Sfinţii Părinţi, de 2.000 de ani, au păstrat prin Canoane această interdicţie poruncită de Sfînta Scriptură;

 

  1. Pentru că prin rugăciunea lor împreună cu ereticii, ortodocşii se spurcă şi Îl mâhnesc pe Dumnezeu;

 

  1. Pentru că prin rugăciunea împreună cu ereticii, ereticii nu sunt ajutaţi, ci prin rugăciunea ortodocşilor pentruei, aşa cum este poruncit, nu împreună cu ei;

 

  1. Pentru că împreună cu cei de alte credinţe e permisă orice activitate morală şi benefică, de la activităţi culturale la cele economice, respectînd poruncile Evangheliei, singurele două lucruri pe care Dumnezeu le-a interzis creştinilor de a le face împreună cu ei fiind căsătoria şi rugăciunea în comun. (Întrucît agapa – masa creştină- începe şi sfîrşeşte cu rugăciune, ea însăşi este socotită slujire şi prin urmare nici a mânca împreună cu ereticii nu este îngăduit, precum zic şi canoanele). Ce e interzis de Dumnezeu (Iubirea Însăşi) nu poate fi roadă a iubirii, cum spun ecumeniştii!

 

Aşadar, cine are dragoste adevărată de aproapele întru Hristos să înţeleagă că rugăciunea împreună cu neortodocşii este blestemată de Sfinţii Apostoli şi că dacă voieşte să se roage pentru mântuirea celora, să o facă în chipul rânduit de Biserica lui Hristos:

– În cadrul pravilei personale se pot pomeni, cu binecuvântarea duhovnicului, cei de orice credinţă;

– Citind personal la Psaltire (cu binecuvântarea duhovnicului) sau dând pomelnice la biserici şi mănăstiri pentru Psaltire cu numele eterodocșilor (lucru care trebuie specificat);

– Postul, milostenia, metaniile, catehizarea (respectând regulile ei), binefacerile către cei de alte credinţe sunt ajutoare binecuvântate spre mântuire;

– Conform Predaniei ortodoxe, neortodocşii, dacă au binecuvîntarea preotului ortodox, pot să asiste la slujbele ortodoxe, cu excepţia Sfintei Liturghii a Credincioşilor (partea de după Liturghia Catehumenilor); locul de unde pot asista este pridvorul bisericii, acolo unde se fac şi lepădările de satana înainte de Sfântul Botez. Nicidecum cei nebotezaţi  ortodox nu pot sta în naos. Această rânduială se vede şi astăzi în ţările unde există mulţi catehumeni şi convertiri în masă: cei doritori să cunoască creştinismul ortodox stau în spatele bisericii, în pridvor, şi ies afară din biserică atunci când diaconul sau preotul zice: „Cei chemaţi (catehumenii), ieşiţi!”

– Dacă cei neortodocşi doresc şi cer şi primesc aceasta, să le vorbim despre dreapta cugetare apostolică, din scrierile Sfinţilor Părinţi, în împreună-glăsuire cu Sfintele Scripturi. Dacă sufletele lor primesc Adevărul, să dăm slavă lui Dumnezeu, iar dacă nu-L primesc, de omul retic, după întâia şi a doua mustrare, depărtează-te” (Tit 3, 10). Nimic să nu se facă silind sau cu ură, nici călcînd poruncile Scripturii. Căci numai aşa apostolatul poate avea roadă binecuvântată.

Duhul Sfânt Cel primit la Sfântul Botez ortodox să lumineze cugetele şi inimile drept-credincioşilor, căci numai astfel pot fi „sarea pămîntului” şi „lumina lumii”, şi numai fiind purtători de Duh, iar nu călcători de poruncă, pot fi ortodocşii adevăraţi apostoli ai Domnului, spre slava Lui în veci. Amin.

 

Nu acceptăm hotărârile eretice

ale pseudo-sinodului ecumenist

din Creta (iunie, 2016)!!!

Puteți descărca textul de mai sus în format pdf de aici: Pliant-ianuarie-2019-antiecumenist

____________

Sursa – http://prieteniisfantuluiefrem.ro/2019/01/19/dragostea-ecumenista-ura-netarmurita-fata-de-adevarul-hristos-iar-rugaciunea-cu-ereticii-blasfemie-impotriva-duhului-sfant/