Indiferent cat de pacatos sunt si suntem, nu pot, si n-avem voie PENTRU NIMIC IN LUME sa acceptam, sa asistam pasiv, nepasator, printr-o – repet – CRIMINALA COMPLICITATE LA UCIDEREA DREPTEI CREDINTE, – care ar trebui sa ne fie cea mai de pret valoare autentica a sufletului nostru !!!

Prin urmare, transmit acest text in 9 puncte, tuturor cunoscutilor, chiar daca pe unii, acest adevar ii va face sa se simta deranjati, si cu „musca pe caciula”…

AJUTA-NE DOAMNE SA FACEM   V O I A    T A  !

„Constant BARNOIU”

 

Episcopul Diomid (alaturi de multi altii) catre fratii ortodocsi:  9 abateri in Biserica Ortodoxa Rusa

Document: E timpul de oprit fărădelegea. Declarație

către toți arhipăstorii, păstorii, clericii, monahii și către toți credincioșii Sfintei Biserici Ortodoxe

Noi, clericii, monahii, mirenii eparhiei de Anadâr și Ciucotca, în frunte cu arhipăstorul și părintele nostru Preasfințitul episcop Diomid, ne adresăm către toți fiii credincioși întru Hristos ai Bisericii Ortodoxe.

Declarația noastră e pătrunsă de durerea și tristețea tuturor sufletelor ce tind cu adevărat spre salvarea creștinilor ortodocși: „ De-ți va greși ție fratele tău, mergi, mustră-l pe el între tine și el singur. Și de te va asculta, ai câștigat pe fratele tău. Iar de nu te va asculta, ia cu tine încă unul sau doi, ca din gura a doi sau trei martori să se statornicească tot cuvântul. Și de nu-i va asculta pe ei, spune-l Bisericii, iar de nu va asculta nici de Biserică, să-ți fie ție ca un păgân și vameș.” (Matei 18:15-17).

În prezent, în Patriarhia Moscovei a Bisericii Ortodoxe Ruse, a cărei membri suntem, există un șir de abateri de la curăția învățăturii credinței ortodoxe.
Primul. Permanent capătă putere învățătura eretică a ecumenismului, care contrar cuvintelor Sfintei Scripturi, contrar canoanelor și regulilor bisericești, contrar învățăturii sfinților părinți, tinde să unească toate credințele într-o singură religie, ori să le împace „duhovnicește”.

În cadrul acestei mișcări se săvârșesc rugăciuni comune cu ereticii, aceștia asistând la slujbele divine ortodoxe, încălcându-se astfel canoanele Apostolice 45, 46 și 65 și canoanele 32, 33 și 37 a Sfântului Sinod din Laodiceia. Se întețesc mesajele de salut „frățești” a ortodocșilor către cei de altă credință, care vin în contradicție cu cuvintele apostolului Ioan Teologul: „ Dacă vine cineva la voi și nu aduce învățătura aceasta, să nu-l primiți în casă și să nu-i ziceți: Bun venit!; fiindcă cel ce-i zice: Bun venit! se face părtaș la faptele lui cele rele.” (2 Ioan 1:10, 11).  Se desfășoară întâlniri și întruniri comune, în pofida cuvintelor Dumnezeieștii Scripturi: „Fericit bărbatul care n-a umblat la sfatul necredincioșilor” (Ps. 1:1). „Pe omul eretic, după întâia și a doua mustrare îndepărtează-l” (Tit 3:10).

Al doilea. Dezvoltarea acordului duhovnicesc (neoserghianismul) care supune puterea bisericească puterii laice, care adeseori este o putere împotriva lui Dumnezeu, în detrimentul libertății dăruite de Dumnezeu. Aceasta vine în contradicție cu învățătura  apostolului Pavel: „Așadar, țineți-vă tari în libertatea pentru care ne-a eliberat Hristos și nu vă prindeți iarăși în jugul robiei ” (Ga 5:1). „Dacă încă le-aș plăcea oamenilor, n-aș fi rob a lui Hristos.” (Ga 1:10). Anume aceasta este cauza principală a participării fețelor bisericești la ecumenism, aprobarea de către ei a globalizării, iar în continuare și supunerea organizației bisericești liderului mondial unic.

Al treilea. Acordul tacit în loc de demascarea politicii antipopulare a puterii existente, care duce la descompunerea statului, la criză demografică și la alte urmări negative.

Al patrulea. Îndreptățirea și binecuvântarea identificării personale a cetățenilor prin afirmarea greșită, precum că primirea semnelor exterioare și a simbolurilor, impuse de timpurile noi, nu poate să dăuneze sufletului fără lepădarea cu bună știință de Dumnezeu. Tendința clară a discriminării credincioșilor după principiul dezacordului cu procesele de globalizare (posedarea pașaportului vechi, refuzul CNP asupra bisericilor, mănăstirilor).  Practicarea măsurilor necanonice a regulilor bisericești asupra preoțimii și monahilor: interzicerea de a săvârși Sfânta Slujbă, înlăturarea de la locul de slujire , etc.

Al cincilea. Aprobarea democrației. Chemarea de a vota anumiți lideri politici, în pofida canoanelor bisericești și încălcarea jurământului sobornicesc din anul 1613.

Al  șaselea. Desfășurarea summit-ului interreligios, cu adresarea către liderii G8, ceea ce reprezintă recunoașterea puterii lor. G8 este organul guvernului masonic mondial, care pregătește venirea liderului mondial unic, adică a antihristului. De aceea, orice fel de colaborare cu ei este periculoasă duhovnicește. Conform spuselor arhiepiscopului Averchie (Taușev): „Este necesar a ține minte și cunoaște: nu poate biserica adevărată a lui Hristos să declare ori să afirme oricare fel de minciună și să intre în comuniune ori să colaboreze cu dușmanii lui Hristos! De aceea toți acei episcopi, clerici, mireni, care participă la acest neadevăr și fac prietenie și colaborează cu dușmanii Domnului și Mântuitorului nostru, – sunt „ortodocși” doar cu numele.”

Al șaptelea. La ultimul summit a liderilor religioși în declarația finală, semnată de reprezentanții tuturor confesiunilor religioase prezenți, a fost declarată credința într-un singur „Atotputernic”: „Să ocrotim lumea, creată de Atotputernicul!”  Noi nu considerăm că avem un singur „Atotputernic” cu iudeii, musulmanii și alte religii și învățături. Despre iudei Domnul a spus: „Voi sunteți din tatăl vostru diavolul, și poftele tatălui vostru vreți să le faceți.” (Ioan 8:44). Musulmanii îl consideră „Atotputernic” pe Alah, iar pe Fiul lui Dumnezeu un simplu prooroc, Domnul însă spune: „Eu sunt Calea, Adevărul și Viața. Nimeni nu vine la Tatăl Meu decât prin Mine” (Ioan 14:6).  Despre aceasta ne învățau și apostolii: „Cine este mincinosul, dacă nu cel ce tăgăduiește că Iisus este Hristos? Acela este antihrist, cel ce tăgăduiește pe Tatăl și pe Fiul. Oricine-L tăgăduiește pe Fiul, nu-L are nici pe Tatăl; cine-L mărturisește pe Fiul, Îl are și pe Tatăl” (1 Ioan 2:22,23). „Și fiece duh care nu-L mărturisește pe Iisus, nu este de la Dumnezeu; el este al lui antihrist, despre care ați auzit că vine, și acum chiar este în lume” (1 Ioan 4:3). „Un singur Domn, o singură Credință, un singur Botez” (Ef. 4:5).

Apelul liderilor religioși, inclusiv a reprezentanților Bisericii Ortodoxe Ruse, Patriarhia Moscovei, care au semnat acest document spune: „Să respectăm și să ne primim unul pe altul, necăutând la deosebirile religioase, naționale sau altele.” În aceasta noi vedem o contradicție cu învățătura Evanghelică: Dacă vine cineva la voi și nu aduce învățătura aceasta, să nu-l primiți în casă și să nu-i ziceți: Bun venit!(2 Ioan 1:10).

Al optulea. Noi ne exprimăm dezacordul față de declarația oficială făcută la televiziunea centrală despre valorile morale comune la ortodocși, iudei, musulmani și catolici. Aceasta este o părere greșită. Noi nu putem avea valori morale comune cu iudaismul contemporan și cu codul moral al talmudului, după care toți oamenii, în afară de evrei , sunt „goimi”. Noi, la fel, nu putem avea valori morale comune cu catolicismul și cu morala ordinului lor iezuit.

Al nouălea. Noi suntem preocupați și nu suntem de acord cu încălcarea principiului sobornicității în legătură cu îndelungata lipsă a desfășurării Soborului Local și transmiterea funcțiilor sale principale soborului arhieresc. Conform  Codului anului 1988: „În Biserica Ortodoxă Rusă  puterea superioară în domeniul învățăturii creștine, administrarea bisericii și judecătoriei bisericești – legislativă, administrativă și judecătorească – aparține Soborului Local. Iar conform Codului din anul 2000: „Soborul Arhieresc este organul suprem ierarhic al administrării Bisericii Ortodoxe Ruse.”

În încheierea declarației, noi rugăm și implorăm, în fața întregii Biserici a lui Hristos, pe toți arhipăstorii, păstorii, monahii și mirenii care, într-un fel sau altul, s-au făcut părtași la aceste abateri de la învățătura evanghelică, dogmatică, canonică să se întoarcă de pe calea lepădării și să aducă roade demne de pocăință. Să fim toți uniți în curățenia credinței ortodoxe. Ne adresăm de asemenea către toți fii Bisericii Ortodoxe Ruse cu chemarea de a susține declarația noastră.

Arătarea Domnului, anul 2007.

Preasfințitul Diomid, episcop de Anadîr și Ciucotca

Igumenul Ilie (Empulev); Iereul Serghei (Baharev); Iereul Evghenii (Pilipenoc);

Monahul Gavriil (Larionov)