Şi ea (fiara – n.m.) îi sileşte pe toţi, pe cei mici şi pe cei mari, şi pe cei bogaţi şi pe cei săraci, şi pe cei slobozi şi pe cei robi, ca să-şi pună semn pe mâna lor cea dreaptă sau pe frunte. Încât nimeni să nu poată cumpăra sau vinde, decât numai cel ce are semnul, adică numele fiarei, sau numărul numelui fiarei. Aici este înţelepciunea. Cine are pricepere să socotească numărul fiarei; căci este număr de om. Şi numărul ei este şase sute şaizeci şi şase. (Apocalipsa 13. 16-18)

Şi al treilea înger a venit după ei, strigând cu glas puternic: Cine se închină fiarei şi chipului ei şi primeşte semnul ei pe fruntea lui, sau pe mâna lui, Va bea şi el din vinul aprinderii lui Dumnezeu, turnat neamestecat, în potirul mâniei Sale, şi se va chinui în foc şi în pucioasă, înaintea sfinţilor îngeri şi înaintea Mielului. Şi fumul chinului lor se siue în vecii vecilor. Şi nu au odihnă nici ziua nici noaptea cei ce se închină fiarei şi chipului ei şi oricine primeşte semnul numelui ei. (Apocalipsa 14. 9-11)

 

Iată DE CE trebuie să fim pregătiți să refuzăm primirea cipului chiar cu prețul vieții ”pe mâna dreaptă sau pe frunte” – vezi Apocalipsa Cap.13 și 14 – fiindcă odată primit ”semnul fiarei”, îți perzi liberul arbitru, controlul minții și trupului tău va putea fi în orice moment preluat din exteriorul tău, devenind astfel teleghidabil, viața însăși pierzându-și astfel orice sens:

.

Creierul este un organ complex și uimitor, ale cărui secrete rămân încă bine ascunse. Din păcate, aparatura necesară studierii creierului uman și a modului în care se manifestă puterea gândului este atât de scumpă, încât doar marile universități din lume își permit s-o achiziționeze.

Din acest motiv, neurologul și inginerul Greg Gage a construit un echipament simplu, care ne permite să vedem și să experimentăm modul în care impulsurile electrice emise de creier ne controlează sistemul nervos.

Prin intermediul acestui uimitor aparat, Gage ne demonstrează cum funcționează mecanismul complex din spatele fiecărei mișcări și face un experiment senzațional privind puterea gândului.

Cu ajutorul a doi voluntari și al echipamentului conceput de el însuși, Gage ne arată cum poți suprima de tot voința unei alte persoane și cum îi poți controla mișcările doar cu forța propriei tale minți.

Ceea ce face Gage nu e magie sau vreun truc ieftin și demonstrează ce forță impresionantă există în creierul fiecăruia dintre noi.

.

.

___________

Sursa – https://incredibilia.ro/puterea-gandului/