“Cel Ce a rânduit pocăinţa e Făcătorul tău, Cel Ce te-a zidit din nimic. Cu atât mai uşor îi va fi să te rezidească, să prefacă inima ta: să facă o inimă iubitoare de Dumnezeu dintr-o inimă iubitoare de păcat, să zidească o inimă nouă, duhovnicească, sfântă, dintr-o inimă înrobită simţurilor, trupească, plină de gânduri rele şi iubitoare de plăceri.

[…]

Să răspundem, după măsura slabelor noastre puteri, marii iubiri pe care o are faţă de noi Domnul, aşa cum pot răspunde iubirii Ziditorului zidirile Lui şi încă –  nişte zidiri căzute: să ne pocăim! Să ne pocăim nu numai cu gura; să dovedim pocăinţa noastră nu doar prin câteva lacrimi vremelnice, nu doar luând parte de ochii oamenilor la slujbele Bisericii, împlinind rânduielile bisericeşti din afară – lucru cu care se mulţumeau fariseii. Să aducem împreună cu lacrimile, cu evlavia cea din afară, şi roadă vrednică de pocăinţă: să ne schimbăm viaţa păcătoasă cu o viaţă evanghelică.”

Sfântul Ignatie Briancianinov, Despre pocăinţă, extras din Experiențe ascetice

____________

Sursa – https://ortodoxlogos.ro/2020/10/20/sa-ne-schimbam-viata-pacatoasa-cu-o-viata-evanghelica/