Fapte și cuvinte de învățătură din viața Părintelui Cleopa Ilie

12. De multe ori când cineva îi cânta ”Mulți ani trăiască!”, sfinția sa îl oprea și zicea: ”Nu așa, ci: ”Veșnica pomenire, veșnica pomenire, veșnica lui pomenire!” Sau zicea: ”La mulți ani, Moșul Putregai!”

13. Celor care spuneau că îi muncește patima desfrânării, deseori le zicea bătrânul: ”Moartea, moartea, moartea! Sicriul, lopata, hârlețul, târnăcopul. Sfântul Vasile cel Mare spune: ”Când vei vedea cea mai frumoasă femeie din lume, du-te cu mintea în mormântul ei la câteva zile după ce a murit. Atâta miros greu și curgere puturoasă iese din trupul ei, încât toate closetele din lume nu miros mai rău. Iată ce pofteai!”

14. Când voia cineva să-l fotografieze, Părintele Cleopa îi zicea: ”Caută un măgar, fă-i poză și scrie pe ea ”Cleopa”!

15. Părintele Cleopa zicea: ”Sfântul Vasile cel Mare spunea că
cea mai mare înțelepciune, care îl păzește pe om de tot păcatul și îl duce în Rai, la fericirea veșnică, este moartea. Moartea și cugetarea la moarte. Iar în minte și în inimă să avem rugăciunea Doamne Iisuse!

16. Altă dată spunea: ”Trupul acesta ne trage la pământ, așa cum zice Sfântul Ioan Damaschin: ”Pământul la pământ trage!” Dar noi nu trebuie să-l lăsăm, nu trebuie să ne luăm după hoitul ăst.

17. Pe femeile care spuneau că au soți răi, Părintele Cleopa le sfătuia să nu divorțeze, ci mai degrabă să se roage pentru ei: ”Nu-ți zic eu, ci Sfântul Apostol Pavel: De unde știi, femeie, că nu îți vei mântui bărbatul? Nu știi tu că se sfințește bărbatul necredincios prin femeia credincioasă și invers?” și pe bărbati asemenea îi sfătuia, și mulți se bucurau văzând minuni în casele lor.

18. Mulți creștini astăzi se tem de farmece și de vrăji. Pe aceștia Părintele Cleopa îi sfătuia: ”Nu vă temeți de vrăji! Să aveți frică de Dumnezeu și grijă să nu-L supărați cu păcatele, și farmecele nu vor avea nici o putere! Spovediți-vă de păcate, postiți și faceți Sfântul Maslu”.

19. Celor bolnavi care veneau la el, le făcea pomelnic și le spunea: ”Cea mai mare slujbă pentru cei bolnavi este Sfântul Maslu. Dar nu folosește, dacă omul nu este spovedit. Deci mai întâi spovediți-vă de toate păcatele și apoi faceți Sfântul Maslu cu cel puțin trei preoți”.

20. Tinerilor care voiau să se căsătorească, le dădea sfaturi, îi binecuvânta, le făcea pomelnic pentru sfintele slujbe și le spunea: ”Rugați-vă la Maica Domnului cu post și metanii și citiți Acatistul Bunei Vestiri!”

21. Spunea adeseori și acest cuvânt la creștini: ”Când vedeți că s-a îmbolnăvit cineva la voi în casă: ori tată, ori mamă, ori fiu, ori fiică, oricine ar fi, nu chemati mai întâi doctorul, ci preotul ca să-l spovedească. Căci, Doamne fereste, să-l apuce moartea nespovedit și cu păcate grele. Nu mai are iertare și slujbele atunci nu îi folosesc la nimic”.

22. Când cineva se îngrijora pentru vremurile de acum și îl întreba: ”Ce o să fie, părinte?”, sfinția sa răspundea: ”Anii și vremile le-a pus Tatăl întru a Sa stăpânire. Cum vrea Tatăl, așa face!” Iar dacă cineva zicea: ”Afară este vreme rea”, părintele răspundea: ”Tot ce dă Domnul este bun!”

23. Călugărilor și fraților care voiau să plece în pustie, le spunea: ”Ai 20 de ani în mănăstire la ascultările cele mai de jos? Numai atunci poți să pleci la pustie! Cine vrea să meargă la pustie, zice Sfântul Vasile cel Mare, să mai ia unul sau doi împreună cu el și să aibă experiență de ascultare și tăierea voii în mănăstire”.

24. Iarăși zicea: ”Duhovnicul la maici să aibă vârsta de cel putin 50 de ani și 20 de ani de ascultare într-o mănăstire”.

25. Chiar și când bea apă, Părintele Cleopa cerea binecuvântare de la ucenicul său de chilie sau de la un frate, ca să ne dea nouă pildă de smerenie.

26. Uneori când se întâmpla să intre în chilie și nu putea face rugăciune că veneau creștinii în urma sfinției sale, zicea: ”Am intrat în chilie și nu am făcut rugăciune. Am intrat ca un hoț și ca un tâlhar!” și se scula și făcea cel puțin trei închinăciuni până la pământ, zicând: ”Preasfântă Treime, Dumnezeul nostru, slavă Ție!” Apoi făcea o închinăciune și la Maica Domnului.

27. Același ucenic spunea: ”Când ceream binecuvântare să mănânc, îmi zicea Părintele Cleopa cuvântul acesta: ”Mănâncă, bea, dormi!” și îl întrebam: ”Cum vine cuvântul acesta?” Iar el zicea: ”Mănâncă când ți-e foame, bea când ți-e sete și dormi când ți-e somn!”