Şi i s-a dat ei să insufle duh chipului fiarei, ca chipul fiarei să şi grăiască şi să omoare pe toţi câti nu se vor închina chipului fiarei (Apoc. 13, 15)

În aceste vremuri un număr tot mai mare de filosofi, sociologi, istorici şi politicieni se înclină spre gândul că omenirea modernă intră în “secolul numerelor”, trece în perioada “societăţii postindustriale”. Pe care “înţelepţii veacului acestuia” în nebunia lor îl numesc “postcreştinesc”. Azi e modern să se spună că “informatizarea societăţii” (computerizare, dezvoltarea largă a microelectronicii, a mijloacelor de informare şi comunicare în masă) creează premizele globalizării, unificării omenirii într-un singur “întreg socio-cultural general-planetar”, care este un “nou suprasistem”. Se presupune că în “noua societate” va domina orientarea spre “îmbogăţirea informatională”, dobândirea cunoştinţelor noi, precum şi “utlilizarea lor tehnologică şi umană”. “Tehnologiile informaţional-comunicaţionale sunt cei mai importanţi factori care influenţează formarea societăţii secolului al XXI-lea”, aşa începe “Documentul de la Ochinava a societăţii Informaţionale globale”, adoptat pe data de 22 iulie 2000 de liderii ţărilor G8.

Creştinului ortodox, care ştie proorociile Scripturii şi Sfinţilor Părinti şi nevoitori ai blagocestiei despre “vremurile din urmă”, nu îi este greu să recunoască în acest “suprasistem nou” sistemul antihristic care se apropie – împărăţia apocaliptică a “fiarei”.

Ieromonahul Serafim Rose din Platina (†1982) scria despre relaţia instaurării “societăţii informaţionale” cu împărăţia lui antihrist: “Despre antihrist se ştie că el va fi conducătorul lumii, însă doar în vremurile noastre această posibilitate, ca un singur om să conducă întreaga lume, a devenit practic reală. Toate imperiile din lume, care au existat până la noi, ocupau doar anumite părţi ale lumii, şi numai începând cu apariţia noilor mijloace de comunicare a devenit posibil, ca lumea să fie condusă de un singur om

Deja astăzi se poate urmări procesul transformării radicale a concepţiei de viaţă, a psihicului şi a modului de viaţă a miliarde de oameni, constrânşi să se includă în viaţa “societăţii informaţionale”. Dominarea nelimitată a Ecranului în forma deja obişnuitelor televizoare, computere, telefoane s-a răspândit nu doar în sfera economiei, comerţului şi politicii, dar a pătruns şi în domeniul relaţiilor intime, a familiei, credinţei, adică în sfera spiritului omenesc, pretinzând la rolul unei noi filosofii, noi religii.

Cuvântul “Ecran” îl scriem cu majuscule nu din respect pentru acest fenomen, ci pentru a arăta locul Ecranului, ca idol al mai multor oameni, care a alungat din viaţa omului pe Dumnezeu. Ecranul (video-, tele- şi al computerului) – este un sistem întreg de influenţă globală asupra sufletelor omeneşti. Ce poartă în sine acest sistem?

În primul rând, modificarea scării valorilor. Comunicarea vie, nemijlocită între oameni cedează locul comunicării informaţionale, intermediare – prin Ecran. Televizorul îi înstrăinează pe oamenii care trăiesc într-o casă, într-o familie, comunicarea personală, vie înlocuind-o cu nălucirile şi iluziile Ecranului. Ca urmare a pierderii simţului omului viu se pierde dragostea şi compasiunea faţă de dânsul. Omul deja nu este privit ca o personalitate nenepreţuită, ci se preface în obiect, într-o unealtă. Omul modern se pierde în tot sensul cuvântului în avalanşa informaţională rapidă, se erodează temelia lui duhovnicească, iar aceasta înseamnă ca scade nivelul personalităţii.

În al doilea rând, Ecranul prin intermediul efectelor optice (succesiunea rapidă a cadrelor), a clipurilor şi a altor modalităţi de influenţă (mesaje subliminale) transformă tabloul tradiţional al lumii într-o altă realitate, “virtuală”, adâncindu-l pe om în anumite stări ale conştiinţei schimbate. Se poate spune că omul se “ecranizează” de la viaţa reală.

https://i1.wp.com/www.glasulstramosesc.ro/art/foto/manipulare_tv_3.jpg

În al treilea rând, Ecranul este instrumentul implementării în conştiinţa oamenilor a ideologiei “noii ordini mondiale”.

Prin Ecran se înfăptuieşte o manipulare fără precedent a conştiinţei omeneşti în direcţia asemănării cu demonii. Nu numai în cazul ecranului televizorului, ci şi la radio, pe paginile majorităţii ziarelor şi revistelor domină spiritul nihilismului, desfrâului, crimei şi glumei care distruge personalitatea umană, să nu mai vorbim de jocurile pe computer.

Psihologul A. Mori vorbea despre asemănarea influenţei televizorului cu starea creată de droguri. Profesorul M. Ciucas, specialist cu renume în domeniul manipulării opiniei publice, spunea că scopul televiziunii este formarea “omului, absolut lipsit de capacitatea de a se clarifica în starea lucrurilor, de a gândi critic, a omului coborât la cel mai jos nivel al stării emoţionale, când el poate acţiona doar sub influenţa excitanţilor externi, artificiali şi fortelor care-l dirijează”. Ieromonahul Anatolie Berestov scria: “Televiziunea propune aceeaşi hrană lipsită de duhovnicie tuturor oamenilor, şi din această cauză ei îşi pierd individualitatea, devin asemănători spiritual unul cu altul. Televizunea este o grandioasă pepinieră practică de viaţă fără Dumnezeu, ea îl duce pe om de la Dumnezeu în lumea patimilor, cruzimii, minciunii, ocultismului… “Dracul televizat” insuflă, sugerează şi iar sugerează. Iar oamenii îl ascultă, îl ascultă, şi iar îl ascultă.” Oare aceasta nu este dirijarea conştiinţei omeneşti? Şi de aceea astăzi putem spune cu toată siguranţa, că televiziunea a devenit o armă foarte puternică şi distrugătoare în mâinile diavolului.

Este evident că astăzi Ecranul pentru omul modern nu este atât un informator şi o sursă de construcţie a tabloului lumii, cât arhitectul şi constructorul ei, care programează cu agresivitate modul de gândire şi comportament, (vezi şiTehnicile de control mental ”Monarh” sau un altfel de Pitești) creând “o nouă morală” şi un nou sistem de valori. De aceea mediul informaţional modern, construit pe principii anti-duhovniceşti, antihristice, în ultimii ani devine un factor din ce în ce mai puternic de sălbăticire a oamenilor.

Politologul A. Novikov a numit Ecranul balaur sau dragon. El pune întrebarea: “Va deveni oare TV o nouă religie, o nouă ideologie – balaurul viitorului? Ceea ce noi vedem acum sunt doar solzii balaurului care vine. Noi ne jucăm vesel cu el, ne plimbăm pe deluşoare computerizate ale realităţii virtuale, fără a ne da seama de dimensiunile acestui monstru, fără a-i vedea înfăţişarea, fără a-i cunoaşte predestinaţia”.

Principala componentă a împărăţiei viitoare a “fiarei” este internetul, reţeaua globală, care a înfăşurat deja toată lumea ca o mreajă (WWW – WORLD WIDE WEB – înseamnă mreaja, paienjenişul mondial). Involuntar apare întrebarea: dacă tot mai mulţi oameni, ca muştele, nimeresc în acest paienjeniş, atuncicine e păianjenul mondial? Nu stăpânitorul acestei lumi – satana?

Drept consecinţă a dezvoltarii de mai departe a reţelei globale va deveni ireversibilă computerizarea generală. Conform aprecierilor date de experţi, simbolul veacului XXI va fi “multimedia”, adică televiziunea care înglobează în sine computerele, TV, video şi telefonul. Posibilităţile acestei tehnologii noi sunt într-adevăr nelimitate. Reţeaua universală unică informaţional-telefonizată va fi baza “noii guvernări mondiale”. Despre aceasta s-a spus, de exemplu, în “Convenţia societăţii universale informaţional-telefonizate – a civilizaţiei informaţional-cosmice noi”, adoptată la primul For Internaţional din 16 noiembrie 1992.

Doctorul în ştiinţe tehnice, A. Bolokin, care a emigrat în SUA, scria, că în secolul 21 “va începe sfârşitul civilizaţiei umane”: locul ei îl va ocupa civilizaţia electronică. Dezvoltarea civilizaţiei electronice va da naştere raţiunii superioare. “Şi această raţiune superioară va deveni acel dumnezeu, care în mod real va dirija nu o singură planetă, ci tot Universul”. Academicianul V. Gluskov, preşedintele Institutului de Cibernetică al Aacademiei de Ştiinţe din URSS, susţinea că spre anul 2020 omul îi va putea oferi computerului “conştiinţa sa… astfel devenind practic nemuritor”. Omul “va începe să simta că el este om şi totodată ca el e şi masină. Se va întâmpla o dedublare a conştiinţei de sine”. Cu alte cuvinte va avea loc distrugerea personalităţii omeneşti zidită după asemanarea lui Dumnezeu.

Scopul principal al satanei este vânarea sufletelor noastre, şi el face aceasta prin minciună şi viclenie, “pentru că el este mincinos şi tatăl minciunii”

Renumitul savant belarus, membru al Academiei de Ştiinţe, profesorul Victor Veinik, care şi-a consacrat studiile sale relaţiei dintre lumea materială cu cea duhovnicească, susţinea că “în mâinile celui viclean computerele sunt o armă nemaipomenit de puternică”, că ele au apărut nu fără de participarea demonilor, şi că “99% a ştiinţei, tehnicii şi artei sunt legate de puterea necuratului.

Redăm mai jos un fragment din descoperirea Dumnezeiască avută de monahul N.P. Riskovski în 1905:

– Ascultă, legiune a şarpelui negru, (stăpân pe puterea sugestiei), şi execută!

Cât mai multe IMPRESII oamenilor – din cele mai felurite, captivând atenţia printr-o succesiune febrilă, în fiecare minut, în fiecare secundă – la nesfârşit, fără preget: IMPRESII tot mai NOI şi mai NOI, mai ATRĂGĂTOARE, mai SURPRINZĂTOARE, fixând atenţia.

Mai întâi de toate – procedeele de transmisie a undelor, gândurilor, dorinţelor, a întregii fiinţe – să audieze de la distanţă, să-şi comunice gândurile la distanţă – ceva nemaipomenit, gigantic, stupefiant…

SĂ-I APROPIEM pe oameni, SĂ-I ADUNĂM la un loc – înlăturaţi IZOLAREA!

Spulberaţi INDIVIDUALITATEA, îndepărtaţi-i de INTERIORITATEA LOR trezindu-le CURIOZITATEA faţă de sclipitoarele inovaţii şi de creşterea fără precedent a inventivităţii intelectuale… Captaţi-le toată atenţia!

Toată această tehnică nebună, ne va sluji nouă… Dezvoltarea mijloacelor de transport cu ajutorul aburilor, căi ferate şi vapoare, vuietul trenurilor, mişcarea rapidă, cu iuţeala fulgerului, până la zăpăcirea creierului – zgomot, zdrăngăneală, fluieraturi, gări uriaşe, cu gălăgia şi larma lor neîncetată, CALEIDOSCOPUL IMAGINILOR ŞI ÎNTÂMPLĂRILOR PERICULOASE, (ştirile de la TV, NOTA G.S.) îndrăzneţe până la insolenţă, până la ameţeală, până la avaria unor garnituri întregi de trenuri, cu tot cu încărcătura lor umană… Telegrafe, telefoane, lifturi, aeronave, fonografe şi gramofoane… Motoare electrice, tramvaie electrice, lumina electrică… Toate aflându-se în mâinile omului, în posesia intelectului său, a omului-împărat, stăpânul naturii, pe care şi-a supus-o… (trufia anarhica a demonului s-a transmis şi omului).

Din Sfânta Scriptură şi scrierile Sfinţilor Părinţi ştim că în vremurile antihristice va avea loc fermecarea oamenilor cu “minuni amăgitoare”Aceste “minuni amăgitoare” nu sunt altceva decât ultimele “descoperiri” tehnico-ştiinţifice la care se referă şi televiziunea modernă, internetul şi toate mijloacele de comunicare în masă. Cu ele “se amăgesc cei ce locuiesc pe pământ” (Apoc. 13,14), adică oamenii simt influenţa puternică şi distrugătoare a acestor “minuni” tehnice, aprofundându-se în realitatea virtuală imaginată de dânşii. Virtuală înseamnă falsă, amăgitoare, de aceea şi “minunile” sunt numite în Apocalipsă mincinoase.

Scopul tehnologiilor realităţilor virtuale este crearea unei lumi iluzorii, scrie ieromonahul Anatolie Berestov, însă când în conştiinţa omului aceste lumi false vor deveni realitate, omul nu va fi în stare să le deosebească şi cu uşurinţă se va face dedublarea personalităţii sau chiar depersonalizarea„. În orice caz noi trebuie să conştientizăm marele pericol pe care le poartă în sine tehnologiile lumii virtuale, adică a realităţilor false. Doar tatăl minciunii este diavolul.

https://i1.wp.com/www.glasulstramosesc.ro/art/foto/manipulare_tv2.jpg

Influenţa Ecranului este îndreptată mai ales asupra capacităţii de imaginaţie, asupra sferei închipuirii pe care Sfinţii Părinţi întotdeauna o numeau principala cale de acces a duhurilor necurate spre sufletul omului. “Fiind tatăl minciunii, el (satana) prin acţiuni amăgitoare va ademeni imaginaţia”, scrie Sf Chiril al Ierusalimului, şi Sf. Efrem Sirul scria: “Vor fi multe iluzii create de fiară”.

Sf. Ignatie Breanceaninov indică direct faptul că semnele amăgitoare şi minunile vor “acţiona îndeosebi asupra văzului, încântându-l, amăgindu-l”.Realitatea virtuală este amăgirea senzaţiei văzului. “Nu vor pricepe oamenii, scria Sf Ignatie, că minunile lui antihrist nu au niciun scop bun, raţional, nici o semnificaţie concretă, că ele sunt străine de adevăr, sunt pline de minciună, fiind actorie fără sens, plină de răutate şi monstruozitate, pentru a uimi, a induce în nedumerire şi uitare de sine, să farmece, să amăgească, să atragă prin vraja prostească şi pustie a efectului

Conform Apocalipsei în vremurile din urmă oamenii se vor “închina” la “icoana fiarei”, adică îi vor sluji ei ca unui dumnezeu, în locul slujirii lui Dumnezeu Cel Adevărat. Acestei “icoane” îi va fi dat “duh” şi ea va vorbi (Apoc.13, 14-15). Nu despre Ecran oare ne preîntâmpină pe noi Apocalipsa? Nu arată oare chipul biblic a “icoanei” vorbitoare “a fiarei” spre televiziune, spre tehnica video şi computaţională, în sens mai larg la toate mijloacele de comunicare în masă şi în genere la astfel de fenomene a ultimelor vremuri înainte de sfârşitul lumii, care este computerizarea generală a vieţii şi activitaţii omeneşti?

Cuvântul (“icoană”) din limba greacă, precum şi din română înseamnă “imagine”, “chip”, “înfăţişare”, “reprezentare”. Însă anume Ecranul este reprezentare vie, imagine mişcatoare, dotata cu acompaniament sonor, adică “grăitoare”. Nu există temei de a ne uimi că chipul fiului pierzării va vorbi, fiindcă tehnica ultimilor vremuri va atinge, după spusele Sfinţilor Părinţi, o dezvoltare grandioasă. Acest Babilon tehnico-ştiinţific va întrece cu obrăznicia intenţiilor pe sacerdoţii păgâni ai Babilonului şi ai Egiptului şi va grăbi apropierea potopului de foc a întregii lumi. Deoarece odată cu tehnica va avea loc, după mărturia Scripturii, o răspândire înfricoşătoare a decăderii moravurilor, închinarea la minciună şi dezgustul pentru adăvar.

Conform Apocalipsei “chipul fiarei” vorbitor deodată va intra din bezna iadului în viaţa omenească, si aceste chipuri de fiare le vor face chiar oamenii (din insuflarea, desigur, a puterilor răului). Despre aceasta Apocalipsa zice direct: “Şi amăgeşte pe cei ce locuiesc pe pământ prin semnele ce i s-au dat (fiarei din pământ) să facă înaintea fiarei (din apă) zicând celor ce locuiesc pe pământ să facă chip fiarei care a fost rănită cu sabia şi a rămas în viaţă” (Apoc.13, 14)

Sfinţii Părinţi din vechime, de exemplu, Sf. Chiril al Ierusalimului şi Sf Efrem Sirul, şi părinţii sec. XIX (Sf. Igantie Briancianinov) vorbeau despre “minunile” tehnice ale viitorului nu direct, ci indirect. E clar de ce. În timpul lor era imposibil să fi avut o închipuire mai clară despre acest subiect. Iar sfinţii, care au trăit mai aproape de vremurile noastre, se exprimă deja concret şi direct.

Iată, de exemplu, ce spunea stareţul Lavrentie al Cernigovului: “Antihrist va cunoaşte toate hatriile şi vicleniile satanice şi va face semne false. Pe el îl va auzi şi îl va vedea în acelaşi timp toată lumea” (indicare directă asupra televiziunii). Sfântul plăcut al lui Dumnezeu spunea: “Fericit şi preafericit este acel om care nu va dori şi nu va vedea faţa mârşavă a lui antihrist. Cine va vedea şi va auzi cuvântul lui hulitor de Dumnezeu (obişnuindu-se deja de acum cu zilnica închinare – şederea în faţa ecranului), promisiunile lui ce ţin de bunurile pământeşti, acela se va amăgi şi va merge cu închinăciune în întâmpinarea lui. Şi împreună cu el va pieri în focul cel veşnic”. Când pe stareţul Lavrentie l-au întrebat: “Cum se va întâmpla aceasta?”, el a răspuns cu lacrimi in ochi: “Pe locul cel sfânt va sta urâciunea pustiiri şi va arăta pe spurcaţii ademenitori ai lumii, şi ei vor face minuni false amăgind oamenii, care s-au lepădat de Dumnezeu. Iar după ei va veni antihrist (înseamnă ca acest sistem de “minuni false” cu “ademenitorii ei spurcaţi” lucrează încă până la apariţia lui antihrist, (adică deja în timpul nostru) şi lumea întreagă il va vedea concomitent” (la televizor). Preoţii l-au întrebat pe cuvios: “Unde pe locul sfânt? În biserică?” Cuviosul a răspuns: “Nu în biserică, ci în fiecare casă. În colţ, unde acum sunt sfintele icoane, vor sta uneltele ademenitoare de amăgire a oamenilor. Mulţi vor zice: “Vrem să privim şi să auzim ştirile. Iată în ştiri şi va apărea antihrist”. [1]

Despre aceste lucruri vorbea şi Părintele Nicolae Ragozin ( †1981 ):

…antihrist va apărea la televizor. Să ferească Dumnezeu să-l vezi pe antihrist . Pentru că va fi foarte frumos, într-atât de frumos, încât şi omul credincios va gândi pentru o clipă, ce bărbat frumos este. Şi deja va fi târziu. În momentul când îl vor arată pe televizor, acesta îl va simţi pe fiecare, şi omul care s-a gândit “ce frumos este“, antihrist va simţi deja ca îi aparţine lui, din moment ce i-a plăcut.”

Aşadar “icoana fiarei” trebuie înţeleasă nu ca chipul personalităţii lui antihrist, ci ca o imagine în ansamblu a întregului lui sistem ideologic de fiară. “Fiara” din Apocalipsă în acest sens este întregul sistem împotrivitor lui Dumnezeu, a “noii orânduiri mondiale”. Proorocul mincinos din Apocalipsă (“fiara din pământ”) – este după cum se vede, nu o personalitate aparte, ci toţi “ademenitorii scârnavi” şi  tot sistemul de informare în masă, care implementează ideologia antihristică.

În baza cuvintelor Cuv. Lavrentie al Cernigovului devine clar, că “urâciunea pustirii”, nu o dată pomenită la proorocul Daniel, nu este altceva decât Ecranul care pustieşte sufletele oamenilor. Mulţi tâlcuitori ai proorociilor lui Daniel vedeau urâciunea care duce la pustiire, în forţa brută şi hulitoare de Dumnezeu a “acestei lumi”, care a năvălit în templul sfânt al lui Dumnezeu. Această năvălire s-a realizat peste 500 de ani după proorocul Daniel de către împăratul sirian Antioh Epifan, care a pus idolul păgânesc în templul din Ierusalim (1 Mac.1, 2).

Raza privirii proorocesti a lui Daniel la gândul “urâciunii pustiiri” se răsfrângea şi ajungea până la timpul sfărşitului zilelor acestei lumi (vezi Daniel 11, 12). Mântuitorul în Evanghelie la cuvintele “urâciunea pustiiri” făcea trimitere la poorocul Daniel, legând proorocia lui cu “vremurile de pe urmă”. Şi iată azi, sfera celor mai înalte manifestări ale omului, sfera duhului omenesc (alegoric –templul lui Dumnezeu) într-adevăr suferă o nemaipomenită cotropire şi pustiire prin implementarea prin Ecran a duhului antihristic, Ecranul devenind adevaratul idol al civilizaţiei moderne.

În Apocalipsă se spune, că icoana fiarei va acţiona astfel, încât să “omoare pe toţi câţi nu se vor închina chipului fiarei” (Apoc.13,15). Cum să înţelegem aceste cuvinte? Destul de convingătoare este următoarea explicaţie, propusă de unul dintre contemporanii noştri. “Sub chipul vorbitor şi mişcător al fiarei, presupune I.P. Kuvaliov, se pot înţelege mijloacele de informare în masă supuse fiarei: televiziunea, radioul, presa, pseudoarta. Ele vorbesc şi arată, formează chipul spiritual al omului şi creează chipul (imaginea) fiarei în minţile oamenilor. Acest chip până la urmă se realizează în acţiuni, acţionează. Uciderea celor nesupuşi se face în mai multe feluri – de la teroarea individuală până la represiunile în masă şi războaie (Libia, Irak, Iugoslavia). Odată cu “noua ordine mondială” care se va instaura (adică împărăţia “fiarei”) astfel de practici vor deveni, după cum se vede obişnuite. Prima fiară, care iese din mare este sionismul masonic, iar a doua, care iese din pământ – lumea occidentală în frunte cu SUA.”

Aşadar, este oare adevărat că oarecând, în zilele lui antihrist, deodată vor fi instalate nişte statui sau “icoane”, care îi vor ucide pe toţi cei ce vor refuza să se închine în faţa lor? De ce nu observăm că proorocia despre “icoana vorbitoare a fiarei” se împlineşte în zilele noastre? Oare nu de aceea, că noi înşine zilnic ne închinăm chipului fiarei, aducându-i drept jertfă timpul preţios al acestei vieţi scurte, emoţiile, curaţia gândurilor şi modul duhovnicesc de a gândi sănătos. De aceea nu avem limpezime duhovnicească pentru a înţelege ceea ce este absolut evident.

Sf. Andrei al Cezariei spune, că cu minunile false vor fi amăgiţi cei “ai căror inimă se află permanent pe pământ, iar simţul celor care au dobândit vieţuire în ceruri nu va fi amăgit, fiindcă ei sunt desăvârşit întăriţi cu prezicerile venirii lui”. Tot despre aceasta spune şi Sf. Efrem Sirul: “Cei ce au ştiinţă (pricepere) fără nici o greutate vor cunoaşte venirea lui antihrist. Iar cel ce are mintea doar la lucrurile lumesti şi iubeşte doar ce-i pământesc, aceluia nu-i va fi clar, fiindcă, legat întotdeauna de lucrurile lumeşti, deşi va auzi, nu va crede şi se va dezgusta de cel ce-i va spune. Iar sfinţii se vor întări, pentru că au lepădat orice grijă pentru această viaţă

În Evanghelie se spune că, minunile slugilor lui antihrist, a proorocilor mincinoşi, vor putea uneori să-i amăgească si pe cei alesi (Matei 24, 24). Astăzi vedem acest lucru cu ochii noştri. Doar creştinii cei mai râvnitori refuză să privească televizorul, considerându-l păcat. Iar oamenii necredincioşi, puţin credincioşi sau care numai îşi zic creştini, însa au un mod de a gândi lumesc (creştinii “lumeşti”), nu văd în aceasta nici un păcat (cu toate preîntâmpinările părinţilor contemporani).

Este grăitoare următoarea corelaţie. Creştinii care refuză să primească nume numerice, nici televizorul nu-l privesc. Iar aceia dintre creştini, care iubesc lumea aceasta şi consideră că trebuie “să meargă în pas cu lumea” şi să fie “moderni” şi televizorul îl privesc, şi codurile de identificare le primesc.

Însă despre corelaţia dintre închinarea la chipul fiarei şi primirea numelor numerice direct vorbeşte Apocalipsa, de exemplu: “…şi nu au odihnă nici ziua, nici noaptea cei ce se închină fiarei şi chipului ei şi oricine primeşte semnul numelui ei” (Apoc.14,11). “Şi fiara a fost răpusă şi , cu ea, proorocul mincinos, cel ce făcea înaintea ei semnele cu care amăgea pe cei ce au purtat semnul fiarei şi pe cei ce s-au închinat chipului ei” (Apoc.19, 20, vezi şi  15, 2, 16, 2 şi 20, 4) şi Sf. Efrem Sirul spune că “cel ce nu va fi însemnat cu pecetea fiarei, nu se va amăgi nici cu semnele lui amăgitoare”.

Să fim atenţi la următorul moment. Apostolul Ioan nu în zadar vorbeşte despre numărul “numelui fiarei” (stihurile 16-18 cap.13) imediat după povestirea cu minunile amăgitoare şi despre “icoana” vorbitoare a fiarei (Apoc, 13, 14, 15). După cum deja am clarificat imaginea “chipului fiarei” presupune şi tehnica electronică. Astfel, Sf. Ap. Ioan vorbeşte mai întâi despre mijlocul de implementare în viaţa oamenilor a numelor electronice, care este computerul (apărut cronologic înaintea lor) şi doar apoi despre însăşi numele electronice. Povestirea lui este despre viitoarea civilizaţie electronic-numerică.

Această consecutivitate a povestirii confirmă şi concluzia că “icoana fiarei” este deja prezentă în viaţa noastră. Căci dacă toate numele electronice sunt exact acele “nume ale fiarei” despre care vorbeşte Apocalipsa, atunci şi “icoana fiarei” şi în genere, minunile amăgitoare deja trebuie să existe şi să acţioneze, fiindcă despre ele în Apocalipsă se vorbeşte nemijlocit înaintea cuvintelor despre “numele fiarei”.


1. Cuv. Lavrentie al Cernigovului, Jitie, pouceania, prorocestva i akafist. – Tipografia Poceaevskoi Lavrî, 2001, pag.119

Taina Fiarei pag. 44-57

_________

Sursa – https://stranaortodoxa.wordpress.com/2019/06/04/fermecarea-omenirii-ecranul-instrumentul-implementarii-in-constiinta-oamenilor-a-ideologiei-noii-ordini-mondiale-prin-ecran-se-infaptuieste-o-manipulare-fara-precedent-a-constiintei-omenesti-in-di/?fbclid=IwAR3n-JzTwnbydJB1xBuJWput7CJA3TDAkh7ykZC3DdTBrb4TjENWXOhHc8Q