„Sunt diferite: Pronia lui Dumnezeu, de ajutorul Lui, de apărarea lui, de mila Lui și de mângâierea primită de la El.
Pronia lui Dumnezeu este întinsă asupra întregii creații,
De ajutorul Lui au parte oamenii credincioși,
De apărarea Lui se bucură cei cu adevărat credincioși
Mila El și-o trimite asupra celor care Îl slujesc,
Iar de mângâiere au parte cei care Îl iubesc.”
(Sfântul Ioan Scărarul)
traducere din limba greacă de
pr. Ciprian Staicu
___________________