Această reprezentare a fost interzisă de Marele Sinod de la Moscova, din anul 1667, în următorii termeni: „A-L reprezenta în icoane pe Dumnezeu-Savaot (adică pe Tatăl), cu barbă albă, cu unicul Său Fiu în poală și cu un porumbel între Ei, este nemaipomenit de absurd și de necuviincios, pentru că nimeni nu L-a văzut pe Dumnezeu-Tatăl. Pentru că Tatăl nu are trup și nu în trup S-a născut Fiul din Tatăl mai înainte de veci;

David Profetul spune: „Din pântece mai înainte de luceafăr Te-am născut” (Ps. 109, 3) – dar această naștere nu este în trup, ci este mai presus de înțelegere și de exprimare. Iar Hristos Însuși spune în Sfânta Scriptură: „Nimeni nu-L cunoaște pe Tatăl decât Fiul”.

ESTE NECANONICĂ.