Înainte de a completa formularul mai sus menționat și de a-l remite școlii, este util să cerem în bloc, cât mai mulți părinți, să ne fie lămurit următorul aspect „CE ÎNSEAMNĂ SITUAȚII DE URGENȚĂ MEDICALĂ?” (paragraful 2 din formular, pag.1)
Pentru aceasta este necesar să trimitem atât în nume propriu, cât și prin intermediul Asociației ALIANȚA PĂRINȚILOR, următoarea adresă, așa cum o expun mai jos….
Avocat Marina-Ioana Alexandru
.
Către,
ADMINISTRAȚIA SPITALELOR și SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI
Cu sediul în București, sector 4, Bd.Dimitrie Cantemir, nr.1
În atenția reprezentantului legal,
Director General dl.VASILE APOSTOL
.
Subsemnatul/a………………….domiciliat/ă în……………….., în calitate de părinte, referitor la formularul denumit „ACORD PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ALE COPILULUI”, primit prin intermediul unității de învățământ unde copilul/copiii meu/mei învață, în temeiul dreptului de petiționare (art.51 din Constituția României) și dreptului la informație (art.31 din Constituția României), SOLICIT să îmi explicați în mod clar și detaliat, cu listă completă de exemplificare a situațiilor concrete vizate în fapt și în drept, CE ÎNSEAMNĂ din punctul dumneavoastră de vedere :
1.„SITUAȚII DE URGENȚĂ MEDICALĂ” cu privire la copii și pentru care doriți să „puteți interveni prompt cu măsurile corecte”?
2.”INTERVENȚIE PROMPTĂ și MĂSURI CORECTE”?
Astfel cum ați menționat în paragraful 2 din formular, în care spuneți următoarele : „în timpul programului școlar, copiii sunt neînsoțiți de către dumneavoastră, astfel că, în situații de urgență medicală, este esențial să avem informațiile medicale complete ale acestora pentru a putea interveni prompt cu măsurile corecte.”
.
                                                                                    Cu respect,………
                                                                         (numele în clar, semnătura olografă și data)
.
Puteți descărca acest formular de aici – catre_administratia_spitalelor_si_serviciilor_medicale_bucuresti
.
Notă: există și o soluție mai simplă, numită homeschooling. Numai că necesită părinți harnici, dedicați și dornici de a-și crește și educa copiii cu adevărat. Avantajele sunt enorme, iar riscuri nu există. Noi o folosim deja de doi ani (alții de mai mulți sau mai de curând) și nu ne pare rău. (pr. Ciprian – http://prieteniisfantuluiefrem.ro/2021/01/16/pentru-binele-adevarat-al-copiilor-nostri/)
Doamne ajută!

.

CĂUTAȚI ORICE CUVÂNT ORI EXPRESIE CARE VĂ INTERESEAZĂ DIN ACEST SIT, TASTÂNDU-L ÎN SECȚIUNEA ”CĂUTARE” DIN PARTEA DREAPTĂ-SUS, APOI APĂSAȚI TASTA ENTER DIN TASTATURA DVS.

DOAMNE AJUTĂ!

.