Gheron Sava: Poporul are o putere foarte mare și poporul a fost întotdeauna păzitorul credinței noastre. Monahismul și poporul. Noi, ca monahi, vom urma drumul Sfinţilor Părinţi, drumul patristic, vom anunța ca să nu fie primit acest sinod, episcopii să nu primească acest sinod. După care, dacă nu se va întâmpla aceasta, nu mai mergem la bisericile unde episcopii primesc acest sinod. Același lucru îl spunem și poporului român: să nu pomenească, nici să se împărtășească, să nu aibă nicio comuniune cu episcopii care acceptă acest sinod și să nu-i asculte pe cei care spun cum că dacă nu-l pomenești pe episcopul tău este păcat. Este modul dat de Dumnezeu ca să rămânem în Biserică. Noi vrem să rămânem în interiorul Bisericii și ca să poți rămâne în interiorul Bisericii Ortodoxe, trebuie să fii în Adevăr și aceasta este adevărata dragoste. Pentru că, în felul acesta, arătăm drumul corect pentru a rămâne aproape de Hristos. Să nu vă fie teamă de nimic!  Dumnezeu este chivernisitorul Bisericii, este Capul Bisericii și noi trebuie să rămânem uniți cu Capul Bisericii, anume cu Hristos, iubind în Adevăr.