Rugăciune după slujbă pentru abaterile minții cele ce se întâmplă în vremea slavosloviei

 

Iubitorule de oameni și milostive Doamne, Cel ce m-ai învrednicit pe mine și în ceasul acesta de acum a sta înaintea Ta spre rugăciunea și slavoslovia stăpânirii Tale, iartă-mi mie câte din copilărească vârstă, cu toate simțirile mele, Ți-am greșit întru tot îndurate și mult milostive.

Iartă-mi încă și greșelile mele cele ce mi s-au întâmplat acum în vremea rugăciunii acesteia, prin răspândire și rătăcire, și împrăștierea minții, prin înălțarea gândurilor și slava deșartă, prin mânie și iuțime și pomenire de rău, prin hula cea fără de rușine și pângărită, prin lenevire și pregetare și trândăvie, prin robire și abatere a minții și a cugetului la pofte necuvioase și rele; ca să nu se laude satana vrăjmașul asupra mea, că nici întru însăși vremea mărturisirii și a rugăciunii mele fără de păcat nu m-am păzit; deci arată preabunule Doamne, că Tu ești Cel ce stăpânești zidirea Ta și a Ta este  stăpânirea și împărăția, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

(Carte de rugăciuni, 1861,

Râmnicu Vâlcea)