Recomandăm, spre luminare și luare aminte:

 

“S-a dat liber” la rugăciunile împreună cu ecumeniștii!

 

Într-un film publicat pe site-ul ortodoxinfo, preotul Matei Vulcănescu “ne explică foarte clar” că cei care sunt în comuniune bisericească cu un episcop, care este în comuniune cu un mitropolit, care la rândul lui pomenește un mitropolit ce este în comuniune cu un patriarh ecumenist , ei bine, doar ultimul din acest lanț este eretic. Pr Matei mai adaugă o condiție necesară și anume ca cei din acest lanț să gândească și ortodox. Cum poate gândi cineva ortodox dar în același timp să se roage cu ecumeniștii? “Nu există nicio învoire între Hristos și Veliar și nicio părtășie a luminii cu întunericul (2 Corinteni 6, 14)”. Pr Matei exclude total posibilitatea că cineva poate fi eretic din neștiință!După cum se știe există păcate cu știință și cu neștiință! Dar în cazul ereziei ecumeniste preotul Vulcănescu decide că a fi eretic fără știință nu se poate!

Explicațiile pe care le primim sunt cel puțin confuze, pur și simplu , preotul Vulcănescu redefinește termenul de eretic. Conform învățăturii pr Matei , cine cugetă ortodox dar este în comuniune bisericească cu ecumeniștii NU ESTE ERETIC! Se operează o distincție clară între vorbă și faptă! Adică un mitropolit poate să vorbească împotriva ereziei , fără să întrerupă comuniunea cu ereticii conform cu canonului 15, adică fără să treacă la fapte și în aceste condiții să fie considerat ORTODOX! Un exemplu de astfel de episcop este Longhin sau Serafim de Pireu. Iată deci, că gruparea Chirilă- Vulcănescu îi scoate basma curată pe episcopii care doar au vorbit împotriva ereziei dar fără să întrerupă comuniunea bisericească cu ecumeniștii. Adică se roagă și co-liturghisesc în continuare cu ecumeniștii! În acest caz anunțăm gruparea neoecumenistă ,condusă de ziaristul Mihai Chirilă și preotul Matei Viclenescu , de fapt… le-o luăm înainte, anticipăm următoarea lor acțiune și proclamăm ORTODOCȘI pe următorii:

-Mitropolitul Irineu Popa. Acesta a fost la Sinodul eretic din Creta dar lângă semnătura pe care a dat-o, a specificat că Biserica este Una. Conform cu noua definiție dată de neoecumeniști acest mitropolit cugeta ortodox. Mai mult, a declarat în discuții private, nu în public, că ceea ce s-a semnat în Creta a fost o greșală.

-Arhiepiescopul Varsanufie Gogescu care nu a fost în Creta și nu a semnat documentele eretice din Creta. Sunt zvonuri că nu a fost de acord cu Sinodul din Creta.

Probabil că mai sunt și alții , care “gândesc” ortodox în acest mod descris de p Matei. Mergând după logica acestor neoecumeniști , dacă maine mitropolitul Serafim de Pireu moare și ajunge la judecata lui Dumnezeu cum va fi judecat? După ce vorbe a spus sau după fapte , adică după rugaciunile facute în comun cu ecumeniștii în ianuarie și februarie 2018? Dacă Dumnezeu îl va judeca după vorbe atunci este ortodox, dacă va fi judecat însă după fapte atunci este eretic. Dar…cred că am mai uitat o stare! ce a de părtaș la erezie! Probabil mitr Serafim fiind părtaș la erezie va fi trimis în … purgatoriu! Adică nici în iad cu ereticii, nici în rai cu ortodocșii!

Discutând cu un preot care ,datorită mustrărilor de conștiinșă, ar înclina să întrerupă pomenirea episcopului , mi-a adresat următoarea întrebare: dacă la proscomidie nu pomenește episcopul dar la ectenii îl pomenește, atunci este eretic, părtaș la erezie sau ortodox? “Cum mă va judeca Dumnezeu? ” se întreabă acest preot care a venit în contact cu noua învățătură. “Mai are rost să întrerup pomenirea dacă eu le explic enoriașilor că in Creta a fost un sinod eretic?”

Acesta este rodul noii învățături promovate de gruparea neoecumenistă Chirilă-Vulcănescu: sminteala și confuzia! Unii cititori afirmă că aceștia ar fi infiltrați ai sistemului ecumenist, ca să apere ecumenismul și pe ecumeniști. Nu avem dovezi și de aceea nu am publicat astfel de comentarii. Însă faptele acestora și noua teologie conduc spre o astfel de concluzie. “Să faci ce zice popa , nu ce face popa!” spune o vorbă populară.

Ca să fie mai credibili, l-au luat pe părintele Teodor Zisis și au pornit cu el precum cu ursul prin târg , doar-doar o să-și găsescă noi adepți la noua lor învățătură. Mergând la frații noștri din Republica Moldova au fost respinși, plecând cu coada între picioare de acolo.

Noi afirmăm încă o dată , că nu există decat starea de ortodox sau de eretic. Părtășia la erezie este tot erezie! Orice altceva este o născocire și o încercare de a arăta că ecumeniștii nu sunt eretici! Se promovează ideea periculoasă cum că ereticii pot cugeta ortodox. Scopul urmărit este de a face o mare confuzie, astfel încât să nu se mai cunoască adevărul!

Cine pomenește un mitropolit ecumenist , cu timpul, încet-încet , se contaminează de erezie și devine eretic. Exemplul cel mai clar este preotul Matei Vulcănescu! Acesta pomenește pe mitropolitul Serafim care după cum s-a văzut foarte clar , slujește lunar cu ecumeniștii. Prin pomenire acestui mitroplit, preotul Vulcănescu s-a contaminat de erezie si a produs o altă erezie: “cea a părtășiei la erezie care nu este erezie” ! Erezia în care a căzut preotul Matei și cei care îl urmează este erezia masaliană: adică diavolul și harul pot coexista simultan în sufletul omului. Aceasta erezie a fost combătută și condamnată definitiv de Sfântul Diadoh episcopul Foticeei, Sfântul Cuvios Marcu Ascetul, Sfântul Macarie Egipteanul și alți Sfinți.

Domnilor neoecumeniști pe cine mai vreți să declarați ortodox? Cine este următorul personaj pe care îl veți declara ortodox? Cumva patriahul Daniel? Sau patriarhul Bartolomeu? Se plătește vreo taxă pentru a intra în clubul “ortodocșilor” care se roagă cu ecumeniștii dar care “gândesc” ortodox?

 

 

______________

Sursa – http://ortodoxos.ro/2018/02/18/s-dat-verde-la-rugaciunile-impreuna-cu-ecumenistii/