Nanotehnologia are la bază scrierea izotopică: Izotopii (nanoparticulele) sunt un element chimic sau corp care are proprietăți chimice identice cu un altul aflându-se pe același loc în tabelul Mendeleev. Cuvântul izotop provine din grecescul isos (același) și topos (loc). Toți izotopii unui element chimic au în învelișul electronic același număr de electroni. Iar nucleele lor au același număr de protoni, ceea ce este diferit reprezintă numărul de neutroni.

În nomenclatura științifică izotopii unui element se scriu prin adăugarea unei cratime între numele elementului și numărul său de masă, astfel: Heliu – 3, Carbon –12, Oxigen -18, Uraniu 238, iar prescurtat se notează folosind simbolul elementului și numărul de masă în partea stângă sus: 3He, 12C, 18O, 238U. Astăzi se lucrează și cu izotopi naturali, radioactivi și nonradioactivi din sistemul periodic dar și izotopi artificiali nonradioactivi. Se cunosc 250 de izotopi.

Știința a evoluat atât de mult încât în perioada 1987-1995 s-u efectuat studii legate de separarea izotopică a uraniului prin metoda moleculară laser (MLIS – U) și s-a elaborat o Bază de date pentru metoda de separare izotopică a uranului, prin tehnica laser (AVLIS – U) materializată în 20 de rapoarte. Separarea izotopilor stabili, sinteza compușilor marcați cu izotopi și aplicațiile acestora presupun existența unor metode de analiză de mare acuratețe.

Abordarea acestui domeniu a dus la extinderea cercetărilor, de la cele legate de elaborarea unei metode de analiză izotopică la investigarea unei structuri moleculare complexe, studiul fragmentării moleculelor și a ionilor, reacții ioni – moleculă, studiile ionilor metastabili și a efectelor izotopice ce pot interveni în aceste procese.

A fost demarat un program de construcție de aparatură menit să compenseze dificultățile existente la vreme în experimentele cercetătorilor. În urma studiilor activității cercetătorilor de la institutul de fizică atomică, în cei 60 ani de existenta se poate afirma că acesta a reusit în bună parte prin realizările sale să acopere un sector important de cercetare, acela legat de separarea, analiza și utilizarea izotopilor stabili în economie, industrie, medicină etc.

Asigurând atât izotopi stabili necesari sub formă de materie primă sau încorporați în diversi compuși și substanțe marcate, cât și aparatura reclamată de utilizarea lor. De la cercetări teoretice, constructive și experimentale, în domeniul fizicii și de separare a izotopilor prin termodifuzie și până la energetica nucleară și fizica mediului s-au făcut numeroase abordări și căi de descriere și de rezolvare bazate pe metode fizice. Astăzi este foarte vast domeniul aplicării izotopilor stabili. Daca pe vremuri se foloseau în producerea acetilenei, în industria cauciucului de către savantul Ion A. Agârbiceanu, fiul scriitorului, și a altor produși, astăzi s-a ajuns la revoluționarea medicinii, foarte răspândită fiind marcarea radioizotopică în special în domeniul biologiei și medicină.

Izotopii radioactivi pot fi injectați în pacient iar energia emisă este captată pe o peliculă, imaginea rezultată este folosită la diagnosticare: Rezonanța magnetică nucleară (RMN), tomografie computerizată (CT), care folosesc ca tehnici scanările SPECT și PET și SPECT/PEC de la raze X și raze GAMA. Razele gama stau astăzi la baza inscripționării și scanării pe suport uman – epidermă.

Laserul este un dispozitiv optic care generează un fascicol coerent de lumină. Fasciculele laser au mai multe proprietăți care le diferențiază de lumina produsă de soare sau bec.

a) monocromaticitate – un spectru în general foarte îngust de lungimea de undă.

b) directivitatea – proprietatea de a se propaga pe distanțe mari cu o divergență foarte mică.

c) intensitate – unele pot emite un fascicol foarte intens folosit în tăierea metalului.

Dacă înainte inscripționarea (scrierea) era aplicată pe piele (industria marochinăriei), ceramică, sticlă (acrilic), industria auto, astăzi s-a ajuns la suportul uman adică tatuaje pe piele, bioprintare prin tehnologia laser până la inscripționarea malefică cu laserul a numărului numelui fiarei care are conotație biblică (Apocalipsa lui Ioan).

Bioprinterele bazate pe tehnologia laser utilizează energia laser pentru a preleva celule de pe un dispozitiv (lamelă) receptor fără a necesita o doză de curgere sau dozare (tehnologie fără contact). Scrierea directă cu laserul (LDW – Laser direct Writing), denumită și depunere laser directă, este metoda cea mai folosită în bioprintarea laser. Metoda folosește pulsul laser pentru prelevarea și transferarea unor celule suspendate în soluție de la sursă (lamela donatoare) la substrat (lamera colectoare).

Cele mai cunoscute tehnici de scriere directă cu laser sunt:

a) scriere directă MAPLE (Matrix Assisted Pulsed Laser Evaporation) – tehnologie ce realizează depunerea directă prin evaporare laser pulsată asistată de o matrice. Tehnologia MAPLE utilizează un puls laser de putere mai mică pentru trasferul celulelor la substrat și s-a dovedit o tehnică eficientă pentru procesarea constructelor celulare care încorporează multiple tipuri de celule.

b) transfer de material indus (este vorba de nanoparticole conducătoare de semnal electric care sunt inserate în codul ADN uman pentru totdeauna) cu laserul (LIFT – laser induced forward transfer) tehnologie similară cu MAPLE care însă utilizează un puls laser de putere mai mare decat MAPLE.

Ambele metode realizează depunerea precisă a celulelor în structuri 3D (bioprinturi) de dimensiuni foarte mici, permițând printarea celor mai mici caracteristici ale unui organ. Această bioprintare laser permite folosirea unor biocerneruri, datorită tehnologiei noncontact (fără doze de dozare). Are precizie în scrierere cu acuratețe înaltă. Acest lucru permite bioprintarea în cele mai mici detalii cu manipulare la nivel celular al țesuturilor. Avantajul acestei tehnici constă în abilitatea de scriere și biocompatibilitatea materialelor.

S-a trecut de la cipul injectat în mâna dreaptă la inscripționarea izotopică (nanoparticule) controlate de antene psihotronice de mare frecvență (stâlpi 5G). Este cea mai periculoasă formă de inscripționare dintre toate formele de inscripționare electronică a persoanei.

Aplicarea pe frunte (sau pe mâna dreaptă) a unui cod de bară cu ajutorul laserului, pe lângă scopul de inscripționare.

Aminteam mai sus de trecerea de la microcipul RFID folosit pe soldați în aplicații militare la tehnologia cea mai înaltă și sigură, folosită astăzi, inscripționarea izotopică, bazată pe studii ample, greu de imaginat și acceptat de mulți dintre noi, având punctul de vedere a mai multor specialiști în domeniu (doctori, fizicieni și ingineri).

Cu scuzele de rigoare că nu folosesc un limbaj academic voi încerca să explic în ce constă inscripționarea (scrierea) izotopică pe înțelesul tuturor, fenomen care amenință lumea ortodoxă.

Este un cip de ultimă generație, capacitățiile lui fiind incomparabil mai mari decat cele anterioare. Acest tip de cip nu necesită alimentare de afară, întrucât este alcătuit din «celule vii» (celulele corpului uman/animalului cipat), care funcționează în mod firesc.

Aceste «celule vii» sunt de fapt niște nanoparticule care sunt absolut copii identice după celulele vii, care sunt recunoscute de creier ca fiind «celule vii». Aceste nanoparticule (care alcătuiesc noul tip de cip) ”vor putea să interacționeze strâns cu materialul genetic al omului, cu creierul și cu sistemul nervos, fiind inserate în codul vostru ADN. De aceea, cei care vor primi acest semn vor fi robiți de antihrist.”

El poate fi implantat prin aplicarea cu laserul a unui tatuaj pe pielea omului sau a unui animal. Când este aplicat sub forma de coduri de bare acest cip nu este vizibil. Acest laser de care aminteam este înglobat astăzi în aparatele de fotografiat din dotarea secțiilor de eliberare a actelor biometrice (carte de identitate, pașaport, permis auto).

În momentul fotografierii laserul declanșat are triplă acțiune:

a) odată face scrierea pe frunte, sub piele, a unui cod de identificare identic cu numărul fiarei care nu este vizibil cu ochiul liber; inscripționarea intră în funcțiune după 8-12 luni de la momentul aplicării;

b) inserarea la nivelul epidermei a unor nanoparticule (izotopi) care au același număr de atomi cu numărul de atomi al celulelor din pielea umană, ele (nanoparticulele și celulele umane) devin compatibile din punct de vedere chimic dar diferite din punct de vedere al proprietăților fizice. Tocmai această particularitate face posibilă citirea cu scannerul (cu ajutorul laserului – vezi aplicațiile laserului care are și rolul de citire a codului de bară), ele prin radiațiile gama emise în urma stimulării luminii laserului fac posibilă citirea codului imprimat sub piele.

Această a doua acțiune este descrisă științific la tehnica de bioprintare bazată pe tehnologia laser.

c) introducerea de nanoparticule (izotopi) în tot organismul care se fixează pentru totdeauna în ADN-ul uman fiind conducătoare de semnal electric, acestea fiind bazate tot pe compatibilitate din punct de vedere chimic ca și cele de la nivelul pielii dar diferite ca particularitate fizică. Prin această triplă acțiune omul este pecetluit fără voia lui și identificat permanent în aeroporturi, porturi, în instituții, la trecerea frontierei. Cea mai mare capcană a actelor biometrice o reprezintă aparatul de fotografiat deoarece printr-o singură fotografiere omul este însemnat prin metoda nedureroasă (laser rece invizibil) și va fi permanent monitorizat și controlat prin intermediul antenelor psihotronice de înaltă frecvență 5G.

Nanoparticulele (izotopii) care sunt introduse în organism prin laser, fixate la nivel ADN, intră în legătură cu stâlpii de transmisie de înaltă frecvență 5G (antene psihotronice), creează o rețea prin care activitatea (algoritmul creierului) va fi controlată de ordinatorul central determinând îngrădirea voinței omului. El nu mai poate astfel sa aibă liberul albitru (să hotărască prin propria voință) fiind îndobitocit. În Apocalipsa Sf. Ioan Teologul, capitolul 13, versetul 16: Și face pe toti, pe cei mici și pe cei mari, și pe cei bogați și pe cei săraci, și pe cei volnici si pe robi, ca să le dea lor însemnare peste mâna lor cea dreaptă sau peste fruntea lor. Și ca nimeni să nu poată să cumpere sau să vânză, fără numai cel ce are semnul său numelui fiarei sau numărul numelui fiarei. Aici este înțelepciunea. Cine are minte, socotescă numărul fiarei, pentru că numărul omului este. Și numărul ei: 666.” (…) Și al treilea a urmat, zicând cu glas mare: Oricine fiarei se închină și chipului ei și ia semn pe fruntea lui sau pe mâna lui, Și acela va bea din vinul mâniei lui Dumnezeu cel turnat neamestecat în paharul urgiei Lui și se va munci cu foc și-n pucioasă înaintea îngerilor celor sfinți și înaintea Mielului. Și fumul muncii lor se suie în veacul veacurilor și n-au odihnă ziua și noaptea cei ce se închină fiarei și chipului ei și cine ia însemnarea numelui ei. Aici răbdarea sfinților este, aici cei ce păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Iisus. Și am auzit un glas din cer zicând mie: «Scrie: Fericiți cei morți, cei ce întru Domnul mor de acum! Așa – zice Duhul – ca să se odihnească din ostenelile lor.»” (Apoc. 13, 16-18; 14, 9-13; am folosit Biblia de la 1688 cu ușoare îndreptări pentru înțelegerea textului).

«Face» poate fi înțeles și prin „creează condițiile ca să accepte toți.” Oamenii vor fi înșelați, cu sensul de nevoiți de împrejurări, ei vor trebui să accepte de bună voie neavând alternativă decât acceptarea muceniciei (adică să se resemneze în fața bolii, a lipsei de hrană etc.) punându-și toată nădejdea în Dumnezeu.

Sunt singurele cuvinte necriptate ca omul să înțeleagă, să știe ce are de făcut. Tâlcuirile la Apocalipsă și prorociile Sfinților spun că această însemnare este o lucrare vicleană care se va face în ascuns fără știrea omului. Dincolo de explicațiile științifice, credința este un dar de la Dumnezeu și este suficient pentru a înțelege și a simți cu inima adevărul. Este însuși cuvântul lui Dumnezeu, cine VA ACCEPTA SEMNUL FIAREI, ACCEPTĂ ÎNSEMNAREA, ÎNGRĂDIREA VOINȚEI, ÎNROBIREA, PIERDEREA MÂNTUIRII.

.

Ing. Constantin Tudor

_____________

Sursa – (MAXIMĂ ATENȚIE!!! – acest sit este neoecumenist!) – https://ortodoxiacatacombe.wordpress.com/2019/06/18/marcarea-izotopica-sau-insemnarea-cu-numarul-numelui-fiarei-666-ii/

.