Ne-au lepădat arhiereii

Şi-au reuşit să ne-nvrăjbească !

Şi-au luat părtaşe caprele, iar mieii

Se pregătesc înspre apus ca să-i jertfească !

 

Engolpion şi mitră noi le-am dat–

POPORUL,care vrednici i-a crezut  !

La ceas de strâmtorare ne-au lăsat

Din vrednicie în trădare au căzut !

 

De noi că nu le pasă—ne uimim

Şi nu-nţelegem cu ce le-am greşit  !?!

De spaimă îns-aproape ne-ngrozim :

Pe faţă mint, cu cap descoperit !

 

Le plânge turma şi se risipeşte,

Jelim după o binecuvântare !

Hristos Se-ntreabă-n vreme ce priveşte :

— „De ce şi cum,pe cât M-au vândut ,oare ?!”

 

Că au greşit…e omeneşte-o vreme !

De-ntoarcere e loc şi de iertare !

Dar de Hristos nu pare că s-ar teme

Şi merg tot înainte, spre pierzare !

 

Străjeri Ortodoxiei nu mai sunt ,

Cu cei străini slujesc, tocmai cu cine !?!

Îşi amărăsc şi întristează Duhul Sfânt

Şi fac binele rău şi răul – bine !

 

— Sunteţi ai noştri, cei de-odinioară ?

Părinţi sfinţiţi, fără de pată ?

Ori numai hainele şi cele din afară

Au mai rămas din ce eraţi odată ?!?

 

Atât de mult v-am fost iubit, Părinţi,

Şi-atâta bine ne-aţi făcut şi voi !…

Un pic de mai era…vă credeam Sfinţi !

Dar măştile-au căzut —şi-i vai de noi !

 

Nici chipurile nu mai sunt la fel :

Eraţi frumoşi , dar v-aţi întunecat !

Păreaţi icoană-n braţe cu un miel !!!

Vicleanul însă…v-a desfigurat !

 

Oaie nătângă sunt (şi-i bine aşa !)

Poate de-aceea nu pot înţelege

Cum de-aţi putut potrivnic  a schimba

Din lege de-aţi făcut fărădelege !

 

Ori ne-aţi minţit meseriaş, la greu !

Nimic din ce spuneaţi – nu aţi crezut  !

Ori v-aţi îndepărtat de Dumnezeu

Şi duhul rău v-a prins şi aţi căzut !

 

— Şi totuşi , vă iubim, vă aşteptăm

Spre ortodocşi să vă întoarceţi faţa !

Lupta cea dreaptă împreună s-o luptăm

În ADEVĂR, că doar în EL e viaţa !

 

Să putrezească al discordiei vechi măr !

Lăsaţi străinii cu-ale lor dileme !

Fiţi doar ai noştri , dar în ADEVĂR !

Avem nevoie de păstori de ceva vreme !

 

Redeveniţi Părinţii care-aţi fost ,

De lupii cei vicleni – vă depărtaţi !

Nu vor să se întoarcă, n-are rost

Să credeţi c-ar dori să fim iar fraţi !

 

prof. Paraschiva Radoi