„Trei fenomene ale timpului:

   . invazia verticală a barbarilor,
  • domnia proştilor,
  • trădarea oamenilor cumsecade.

 Primul: 
Năvălesc nu barbarii din alte continente ci, de jos în sus, derbedeii 
Barbarii aceştia preiau locurile de conducere.
Al doilea: au sosit – pur şi simplu, în sensul cel mai categoric – proştii şi inculţii la putere şi în ciuda tuturor legilor economice şi tuturor regulilor politice fac prostii, ca nişte ingnoranţi ce se află.
.
Al treileaîn loc de a se împotrivi, oamenii cumsecade adoptă expectative binevoitoare,
se fac că nu văd şi nu aud, pe scurt trădează.
Nu-şi fac datoria.
Imparţialii şi încrezătorii înregistrează şi tac.
Sunt cei mai vinovaţi. ” !!!!!!!

                                monahul Nicolae Steinhardt
                                         –  Paris 1937 –