A spune, a propovădui și a învăța că preoții care pomenesc ca episcop – un eretic ecumenist NU sunt eretici, ci doar părtași la erezie– este curată erezie, este HULĂ ÎMOTRIVA DUHULUI SFÂNT, care NU SE IARTĂ ÎN VECI (Matei 12, 31-32).

Erezia este cel mai mare rău dintre toate relele, cea mai mare crimă dintre toate crimele.

 …
orice pomenire a unui patriarh eretic înseamnă auto-excluderea din Biserica Sobornicească și din comuniunea cu ea.” (Sfântul Maxim Mărturisitorul. Mediator între Răsărit şi Apus, pag.184).
 
Nimeni nu poate să slujească la doi domni, căci sau pe unul îl va urî şi pe celălalt îl va iubi, sau de unul se va lipi şi pe celălalt îl va dispreţui; nu puteţi să slujiţi lui Dumnezeu şi lui mamona.” (Matei 6, 24)
 …

Spune Hristos: ”Cine nu este cu Mine este împotriva Mea şi cine nu adună cu Mine risipeşte. De aceea vă zic: Orice păcat şi orice hulă se va ierta oamenilor, dar hula împotriva Duhului nu se va ierta. Celui care va zice cuvânt împotriva Fiului Omului, se va ierta lui; dar celui care va zice împotriva Duhului Sfânt, nu i se va ierta lui, nici în veacul acesta, nici în cel ce va să fie.” (Matei 12, 30-32)