Despre venirea papei Francisc în România

– pentru creștinii-ortodocși:

NU participați la ceremoniile de primire a papei în România!

NU asistați la slujbele făcute de papă pe teritoriul României!

NU participați la rugăciuni în comun cu papistașii (supușii papei)!

NU credeți minciunile despre Bisericile surori sau despre cei doi plămâni ai Bisericii” – erezii ecumeniste!

.

În contextul vizitei pe care o face papa în România, în perioada 31 mai – 2 iunie 2019, orice ortodox trebuie să știe că acesta (papa) este conducătorul unei structuri numite impropriu și incorect „Biserica Romano-Catolică”.

Conform Crezului ortodox, Biserica este UNA.

Nu pot exista două Biserici sau mai multe!!!

Este un Domn, o credință, un botez! (Efeseni 4, 5)

Hristos este Capul Bisericii și Trupul Lui este Biserica. Există un singur Cap – Hristos și un singur Trup – Biserica!

Singura structură bisericească păstrătoare a Harului și continuatoare a tradiției începute de Mântuitorul Iisus Hristos, prin apostoli și urmașii lor episcopii, este BISERICA ORTODOXĂ!

Biserica Ortodoxă este reprezentată pe plan local de Bisericile Locale: B. O. Română, B. O. Rusă, B. O. Sârbă, B. O. Bulgară, B. O. Georgiană, B. O. Ierusalimului, Alexandriei, Antiohiei etc.

Biserica i-a exclus din rândurile ei pe toți ereticii (inclusiv pe papistași, fosta Biserică Locală a Romei / Patriarhia Romei, după ce i-a judecat, condamnat sinodal, caterisit și anathematizat după schisma din anul 1054). Atunci, existau 5 Patriarhii (Biserici Locale): Patriarhiile Romei, Constantinopolului, Ierusalimului, Antiohiei și Alexandriei. Împreună, ele constituiau Biserica.

Biserica Locală a Romei, din cauza pretențiilor de supremație ale papilor și din cauza ereziilor pe care au început să le inventeze aceștia, a intrat în conflict cu Biserica Constantinopolului și implicit cu celelalte Patriarhii/Biserici Locale încălcând dogmele ortodoxe și Sfintele Canoane. Constantinopolul, Ierusalimul, Alexandria și Antiohia au rămas în credința adevărată ortodoxă, continuând să formeze Biserica.

Ereziile papistașilor au fost condamnate și înainte și după anul 1054.

Ereziile, printre care filioque și primatul papal, pe care le practicau înainte de ruperea lor de Biserică, au fost condamnate de Sinodul din 879-880, organizat de Sfântul Fotie cel Mare la Constantinopol (numit și al VIII-lea Sinod Ecumenic).

Continuând în practicarea ereziilor și având pretenții necanonice, a fost trimisă o Delegație papală care a provocat anatemizarea clericilor catolici și a colaboratorilor lor, nominal, de sinodul din 20-24 iulie 1054, organizat de patriarhul Mihail Cerularie. Papii și cei care i se supun au fost condamnați și de sinoade ulterioare. La Sinodul din timpul Sfântului Grigorie Palama, dintre 1341-1351 (al IX-lea Ecumenic – nu ecumenist!!!) au fost condamnate din nou ereziile papale și scolasticimul latin.

Ca urmare, ceea ce în mod greșit se numește Biserica Romano-Catolică NU mai este Biserică! Nu mai există Har în adunarea papistașilor! Așa-zișii preoți și episcopi (cardinali) papistași NU sunt preoți și nici episcopi. Papa NU este episcop sau patriarh al Bisericii Romei, căci aceasta nu mai există. Adevărata Biserică, în Italia și în tot Occidentul o reprezintă ortodocșii care trăiesc acolo sau convertiții la Ortodoxie.

Papa este reprezentantul unei structuri eretice pe care e mai potrivit să o numim Adunare Papistașă!

Conform Sintelor Canoane, clare, categorice și veșnic obligatorii pentru toți credincioșii, Patriarhul NU are voie să se roage cu ereticul papă și nici să-l primească în catedrală sau biserică!

„Toate Sinoadele Ecumenice (nu ecumeniste!!! – n.r.) interzic această… co-rugă în legătură cu toți care sunt aparte de Ortodoxie.”          – Pr. Gheorghe Calciu

***

CANONUL 45 apostolic (OPRIREA COMUNIUNII CU ERETICII) Episcopul sau presbiterul sau diaconul, dacă numai s-a rugat împreună cu ereticii, să se afurisească; iar dacă le-a permis acestora să săvârşească ceva ca clerici (să săvârşească cele sfinte), să se caterisească. (10, 11, 46, 64 ap.; 2, 4 sin. UI ec; 6, 9, 32, 33, 34, 37 Laod.; 9 Tim. Alex.)

CANONUL 46 apostolic (TAINELE ERETICILOR NU SUNT TAINE) Poruncim să se caterisească episcopul sau presbiterul care a primit (ca valid) botezul ori jertfa (euharistia) ereticilor. Căci ce fel de împărtăşire (înţelegere) are Hristos cu Veliar? Sau ce parte are credinciosul cu ne­credinciosul? (II Cor. 6,15). (47, 68 ap.; 19 sin. I ec; 7 sin. 11 ec; 95 Trui.; 7, 8 Laod.; 1, 47 Vasile cel Mare)

CANONUL 6 Laodiceea 343 – Ereticii să nu intre în biserică: Nu este îngăduit ereticilor să intre în casa lui Dumnezeu dacă stăruie în eres [Apostolic, can. 45, 65] TÂLCUIRE- Nu sloboade canonul acesta pe eretici să intre în Biserica lui Dumnezeu, cea de ortodocşi ţinută, dacă nu vor a se întoarce şi stăruie în eres. Vezi şi cel apostolesc 45.

*** Catolicii (papistașii) sunt anatemizați!

,,Anatema înseamnă pogorîre de viu in iad cu dracii și tăiere de la Trupul tainic al Bisericii lui Iisus Hristos. Numai pe eretici poti să-i dai anatema, că s-au rupt de la Trupul lui Hristos care este Biserica.”

                                                                                                                                – Pr. Cleopa Ilie

 

Iată, eu, Marcu păcătosul, vă spun căcel ce-l pomeneşte pe papă ca arhiereu ortodox vinovat este, că împlineşte tot latinismul chiar până la tăierea bărbii, şi latino-cugetătorul va fi judecat împreună cu latinii şi ca un călcător al credinţei va fi socotit

                                                           ( Sf. Marcu Eugenicul Către Teofan din Euripos, p. 343).

 

Preoţii catolici nu sunt preoţi, fiind sub incidenţa hotărârilor canonice ale sinoadelor ecumenice. „Episcopii voştri [ai latinilor] şi clericii nu mai sunt nici episcopi, nici clerici, fiind caterisiţi de atâtea şi asemenea sinoade, iar mirenii sunt sub anatemă şi afurisenie.

(Sf. Marcu EugeniculDespre adăugirea din Simbolul de credinţă, PO 17, p. 282).

 

La 1755 a fost dat „Orosul Bisericii celei Mari a lui Hristos” semnat de patriarhii Constantinopolului, Ierusalimului și Alexandriei, care a stabilit că ereticii vin la Ortodoxie prin Botez. Inclusiv catolicii! Hotărârea este valabilă și azi! „Mărturisesc un Botez” de Gheorghe Metallinos

Iată un material deosebit de valoros pe care citindu-l puteți înțelege în ce constau concret ereziile* papistașe:

Despre cum s-a făcut papa pe sine împărat şi dumnezeu:

material – broșură A5 în 48 de pagini în format electronic pdf, care poate fi descărcat GRATUIT de aici:

brosura_a5_despre_cum_s-a_facut_papa_pe_sine_imparat_si_dumnezeu_-_48_pagini

* Prin definiția dată de Sfinții Părinți, erezia este HULĂ împotriva Sfântului Duh – CEL MAI GRAV PĂCAT DIN CÂTE EXISTĂ, CARE NU POATE FI IERTAT ÎN VECII VECILOR (Matei 12, 31-32).