Redăm un comentariu pe care cineva l-a pus pe un alt site, dar nu credem că acolo „va rezista”. Este o analiză la rece, care respinge total părtășia nevinovată la erezie. Mulțumim.

„Cunoaştem un om după roadele sale care sunt făcute până în clipa de faţă (în trecut), dar în clipa de faţă nu ştim dacă mai are aceste roade şi de aceea este rău să judecăm ca păcătoşi pe cei care au făcut rele în trecut deoarece nu ştim cum sunt aceştia acum, în clipa de fată, deoarece în clipa aceasta poate deja s-au hotărât să nu le mai facă, poate deja s-a spovedit.

Învățătura ortodoxă cuprinde toată învățătura pe care ne-a lăsat-o nouă Dumnezeu, inclusiv învăţătura care se referă la întreruperea comuniunii cu erezia, întrerupere care este obligatorie pentru cel care vrea să rămână ortodox, inclusiv învăţătura care se referă la cunoaşterea învăţăturii ortodoxe, cunoaştere care este tot obligatorie pentru cel care vrea să rămână ortodox (şi cel care ştie este vinovat…, dar şi cel care nu ştie este vinovat…, pentru că nu ştie deoarece nu vrea să ştie). Deci, şi de ştiu şi de nu ştiu învăţătura ortodoxă, toţi cei care nu întrerup comuniunea cu erezia schimbă învățătura ortodoxă și sunt eretici, sunt de partea ereziei, aceştia încurajază erezia (inclusiv cei care nu ştiu), propovăduiesc erezia, aprobă erezia, asupresc, prigonesc… .

Învățăturile eretice, faptele eretice, nu pot exista fără primirea gândurilor eretice în mintea ereticului.

Deci:

Cine are fapte eretice (comuniunea cu erezia este o faptă eretică) are sigur 100% şi cuget eretic şi are şi învăţătură eretică deoarece practic (cu fapta) învaţă şi îndeamnă la erezii şi pe sine şi pe alţii;

Cine are fapte eretice este eretic şi în faptă şi în gândire (are sigur 100% şi cuget eretic) şi este eretic şi în învăţătură deoarece practic (cu fapta) învaţă şi îndeamnă la erezii şi pe sine şi pe alţii. Cel care este în comuniune cu erezia are această faptă eretică prin care practic (cu fapta) învaţă şi îndeamnă şi pe sine şi pe alţii la comuniune cu erezia, deci este eretic și în faptă și în învățătură și în gândire (are sigur 100% şi cuget eretic);

Cine are învăţături eretice – învaţă erezii şi pe alţii, acesta învaţă şi îndeamnă la erezii şi pe sine şi pe alţii (îndemnul la comuniune cu erezia este o învăţătură eretică), acesta are sigur 100% şi cuget eretic, acesta are şi fapte eretice deoarece această învăţătură este tot o faptă;

Cine are învăţături eretice – învaţă erezii şi pe alţii, acesta învaţă şi îndeamnă la erezii şi pe sine şi pe alţii, acesta este eretic şi în învăţătură deoarece învaţă şi îndeamnă la erezii şi pe sine şi pe alţii, acesta este eretic şi în gândire (are sigur 100% şi cuget eretic), acesta este eretic şi în faptă deoarece învăţătura este tot o faptă. Cel care îndeamnă la comuniune cu erezia are această are această învăţătură eretică prin care învaţă şi îndeamnă şi pe sine şi pe alţii la comuniune cu erezia, deci este eretic și în învățătură și în gândire (are sigur 100% şi cuget eretic), este eretic şi în faptă deoarece această învăţătură este tot o faptă;

Cine primeşte gănduri eretice primeşte erezii în minte (primirea gândului rău de la diavol de a rămâne în această comuniune cu erezia este un gănd eretic) şi are sigur 100% cuget eretic, are şi învăţătură eretică şi fapte eretice deoarece acesta se învaţă şi se îndeamnă pe sine la erezii, iar această învăţătură este tot o faptă;

Cine primeşte gânduri eretice primeşte erezii în minte şi este eretic în gănire (are sigur 100% cuget eretic), este eretic şi în învăţătură şi în faptă (se învaţă şi se îndeamnă pe sine la erezii, iar această învăţătură este tot o faptă). Cel care primeşte gândul rău de la diavol de a rămâne în această comuniune cu erezia, are aceast gând eretic, deci este eretic în gândire (are sigur 100% cuget eretic), este eretic și în învățătură şi în faptă deoarece se învaţă şi se îndeamnă pe sine la comuniune cu erezia, iar această învăţătură este tot o faptă;

În clipa în care cineva primește gândul rău de a rămâne în această comuniune cu erezia , în acea clipă acest cineva schimbă învățătura ortodoxă și este eretic. În clipa în care cineva primește gândul rău (şi cineva care ştie şi cineva care nu ştie, pentru că nu ştie deoarece nu vrea să ştie) și gândește că ar fi un lucru bun să rămână în comuniune cu erezia şi primind gândul rău hotărăşte în mintea sa să rămână în comuniune cu erezia sau gândeşte că este un lucru rău să rămână în comuniune cu erezia, dar primind gândul rău hotărăşte în mintea sa să rămână în comuniune cu erezia, în acea clipă acest cineva schimbă învățătura ortodoxă și este eretic.

În clipa în care cineva primește gândul rău de a rămâne în comuniune cu erezia, zicând în mintea sa că rămâne în comuniune cu erezia, hotărând în mintea sa să rămână în această comuniune cu erezia, în acea clipă acest cineva schimbă învățătura ortodoxă pe care ne-a lăsat-o nouă Dumnezeu, învăţătură prin care Dumnezeu ne-a spus să nu fim în comuniune cu erezia; deci acesta contrazice învățătura ortodoxă, contrazice Adevărul, luptă împotriva lui Dumnezeu.

Întreruperea comuniunii cu erezia trebuie să cuprindă, obligatoriu:
şi întreruperea comuniunii cu erezia, în minte – cu gândurile eretice (primirea gândului rău de la diavol care îl îndeamnă să rămână în această comuniune cu erezia este un gând eretic, iar neprimirea acestui gând rău şi primirea gândului bun…);
şi întreruperea comuniunii cu erezia, în vorbă – cu învăţăturile eretice (îndemnul la comuniune cu erezia este o învăţătură eretică, iar îndemnul la întreruperea comuniunii cu erezia … );
şi întreruperea comuniunii cu erezia, în faptă – cu faptele eretice (comuniunea cu erezia, în faptă, este o faptă eretică, iar întreruperea comuniunii cu erezia … ).

Cel care are învățături eretice, fapte eretice, are sigur 100 % şi gânduri eretice în mintea sa eretică deoarece învățăturile eretice, faptele eretice, nu pot exista fără primirea gândurilor eretice în mintea ereticului.

Cine vrea să scape cu adevărat de erezie trebuie să se lepede de erezie şi cu mintea şi cu vorba şi cu fapta.

Întreruperea comuniunii cu erezia este absolut obligatorie pentru cel care vrea să fie ortodox – pentru cel care vrea să aibă nădejde foarte mare de mântuire, fericire adevărată, libertate adevărată, o viață cu adevărat liberă, uşoară, o viaţă cu tot ceea ce vrea (un ortodox este mulţumit cu ceea ce are şi ştie că are tot ceea ce-i este de folos), pentru cel care vrea să aibă o conștiință liberă (liberă de rele, liberă de mustrările conştiinţei, nechinuită), pentru cel care vrea raiul.

Cine vrea să fie ortodox toată viața trebuie să vrea cu adevărat (cu hotărâre 100 %) să trăiască tot timpul aşa cum a zis Dumnezeu, trebuie să facă tot timpul voia lui Dumnezeu (doar acesta este permanent pe calea credinţei ortodoxe), deci un ortodox trebuie să facă tot timpul ce este bine, adică: să primească gândurile ortodoxe şi să nu primească gândurile rele; să vorbească vorbe ortodoxe şi să nu vorbească vorbe rele; şi, să facă fapte ortodoxe şi să nu facă fapte rele.

Greutatea păcatului săvârşit de cineva apasă asupra conştiinţei acestui cineva care a făcul păcatul şi îl face sigur 100 % nefericit pe acest cineva care a săvârşit păcatul până în momentul în care acesta vrea cu adevărat (cu hotărâre 100%) să se ridice din păcat cu ajutorul lui Dumnezeu (numai aşa, numai cu ajutorul lui Dumnezeu se poate ridica din păcat).
Cel care cade în păcatul ereziei se închină unui idol (se închină celui rău), acesta face un păcat infinit de greu. Cel care cade în păcatul ereziei are tupeul de a contrazice învăţătura ortodoxă a lui Dumnezeu zicând că această învăţătură ortodoxă a lui Dumnezeu nu ar fi bună şi că ar fi bună învăţătura lui eretică (învăţătura rea primită de el de la cel rău), aşezând astfel această învăţătură ortodoxă a lui Dumnezeu în locul învăţăturii eretice şi învăţătura eretică în locul învăţăturii ortodoxe a lui Dumnezeu; are tupeul de a aşeza pe Dumnezeu în locul celui rău şi pe cel rău în locul lui Dumnezeu; are tupeul de a lupta împotriva lui Dumnezeu… .

Dumnezeu măntuieşte pe toţi oamenii care vor cu adevărat (cu hotărâre 100 %) să se mântuiască, dar numai dacă vor şi ei mântuirea aşa, cu adevărat (cu hotărâre 100 %). Deci, pentru a primi cineva în dar mântuirea de la Dumnezeu atunci când trece din viata aceasta pământească în viaţa veşnică trebuie neapărat să aibă în clipa morţii această voinţă hotărâtă 100% să facă voia lui Dumnezeu (trebuie să vrea cu adevărat să iubească pe Dumnezeu deoarece doar așa arată şi el că vrea să primească darul mântuirii de la Dumnezeu, doar aşa poate primi mântuirea de la Dumnezeu) şi pentru că este bine să iubim pe Dumnezeu cu adevărat toată viaţa noastră ca să fim fericiţi şi toată viaţa aceasta pământească şi pentru că este bine să iubim pe Dumnezeu cu adevărat şi nu din interes (interes pentru a câştiga raiul, interes pentru a scăpa de iad – frică de iad…) şi pentru că nimeni nu ştie clipa morţii (nu ne este de folos să ştim clipa morţii), pentru toate acestea trebuie ca acest cineva să aibă permanent această voinţă hotărâtă 100% să facă voia lui Dumnezeu, trebuie să vrea cu adevărat (cu hotărâre 100%) să facă voia lui Dumnezeu permanent pentru că numai aşa va avea putere permanent să facă numai bine şi să nu facă rele. (Puterea aceasta de a face binele este primită de om de la Dumnezeu doar atunci când vrea şi omul să o primească şi de aceea omul trebuie să vrea permanent binele.)
Doar cel care vrea cu adevărat (cu hotărâre 100 %) să facă voia lui Dumnezeu toată viaţa, doar acesta este hotărât 100 % pe calea credinţei ortodoxe toată viaţa, doar acesta are toată viaţa fericită şi aici pe pământ pentru că doar aşa este şi fericită şi uşoară cu adevărat (sigur 100%) toată viaţa, doar acesta are toată viaţa şi nădejde foarte mare de mântuire şi iubire…”

 

Iar apropo de dezbinare, publicăm o mare parte dintr-un comentariu al unei alte persoane, pe un site:

„Revin cu aceeași problemă: dezbinarea.Există niște persoane care se pricep foarte bine să facă acest lucru,care este f. grav,așa cum afirmă Vlădica.Eu mă uit mirat cum Păr.Matei,implicat în mai toate scandalurile(disputele)reușește să iasă basma curată,iar învinovățiți sa fie tot alții.

La Oreokastro a fost în mijlocul disputelor,contribuind la dezbinare,luând parte la ea,în aprilie 2017,de altfel un moment foarte important al luptei.
Un alt moment interesant este cel al conferinței susținută de cei doi Părinți:Teodor Z. și Evstratie, unde Păr. Evstratie a vorbit foarte bine,însă unde Păr. Matei prin stilul dânsului binecunoscut,a reușit prin traducerea făcută textului și în urma comentariilor pe marginea lui,aproape să-i dea un alt sens,o altă direcție și culmea,să mai ducă și la concluzia că Par. Evstratie ar spune una,iar Par. Sava alta,fapt infirmat de realitate după aceea, din fericire.

Însa s-a putut vedea cât de ușor se pot manipula lucrurile și denatura de către o persoană.Din păcate s-a trecut prea ușor și peste acest moment și aspect. Orișicum,se vede f. clar cum acolo Păr. Evstratie spune un lucru f. clar și exact iar Păr. Matei încearcă să le ducă cu multă dibăcie într-o altă direcție și cu alt sens și culmea,să le întoarcă împotriva a două persoane înrudite spiritual și chiar încercând să le dezbine.

Atenție la acel moment că este aproape o capodoperă în acest sens.Și toată acea dispută a fost întreținută de dânsul în mediul virtual românesc.

A urmat un alt moment foarte important:disputa pe marginea expresiei părtășie la erezie-,unde din nou,mizând pe impactul pe care la căpătat disputa în tabăra Părinților nepomenitori din România,a reușit să transfere disputa și pe plaiurile elene,adâncind și acutizând criza,dânsul contribuind din plin la aceasta.

Și culmea, la Bănceni, în filmarea din 3 martie,tot dânsul stă cu alura aceea de nevinovat în fața Vladnicului,în capătul mesei.Mai mult, cu această ocazie Vlădica spune foarte bine că aceste certuri între preoții nepomenitori din România sunt o problemă a lor și trebuie rezolvată intern, fără imixtiuni din afară.

Ei bine, uitați-vă la Pr. Matei cât de ascultător și bine intenționat este: abia plecat de la Bănceni și-a început din nou misiunea,nicidecum păsându-i de povața Vlădicului. Vezi articolul de pe site-ul astrodrom din data de 14 martie 2018 semnat de Par. Matei V.

Bineînțeles, Păr.Teodoros Z. si Păr.Serafim Z. pt. că nu cunosc limba română,nu știu ce face și ce scrie pr. Matei prin România,adică nu cunosc lucrarea dânsului „de împăcare” din România,cu atât mai mult cu cât Vlădica le-a cerut la Bănceni celor din afară,să nu se implice în disputele din România,acestea fiind o chestiune internă,și care trebuie rezolvate exclusiv de Părinții din țară.
Atunci care-i rostul Părintelui Matei din nou?!(sau iarăși?!).
Nu am nimic cu Părintele Matei.Țin la dânsul și m-am folosit de multe lucruri de la dânsul.Nu îl judec,poate că nu le-a făcut cu intenție, dar eu am sesizat aceste aspecte și am dorit să vi le aduc la cunoștință, pentru problematizare și spre îndreptare/zidire, nu pentru gâlceavă.
Cred că trebuie îndreptate niște lucruri,luate niște măsuri, căci altfel totul se năruie, prin aceste „nevinovate” sau ”mici” detalii. Tot ce se zidește cu atâta migală și jertfă, se năruie prin astfel de gesturi.

Iar pe Părintele Matei îl rog să mă ierte, ceea ce am scris nu am scris cu răutate, doar că mă preocupă și mă doare.”

 

Notă: stilul de traducere al părintelui Matei din limba greacă în română este al unei bătrâne din piață care vinde cartofi; știe și el să pălăvrăgească, dar teologia ortodoxă nu o înțelege, neavând vocabularul necesar pentru aceasta. Stilul de traducere din limba română în greacă este și mai și: al unui tânăr școlar de clasa a III-a care tocmai a auzit de la alții de … integrale. (pr. Ciprian)

 

___________

Sursa – http://prieteniisfantuluiefrem.ro/2018/03/19/numai-cine-vrea-100-mantuire-are-o-sansa-la-ea/