“UNIUNEA EUROPEANĂ ESTE CASA FĂRĂDELEGILOR. Ortodoxia este Adevărul. Să ții adevărul și Dumnezeu te va ajuta.”

Scan11771

***

  • Să avem nădejdea la Dumnezeu, dar timpurile sunt critice. Timpurile-s foarte critice. După cum spun Sfinții Părinți, Sfinții Prooroci, noi am intrat în veacul al VIII-lea, și ei așa scriu că, intrând în al VIII-lea veac, multe necazuri o să vină peste omenire, mari schimbări o să fie în lume.
  • După scrierile Sfinților Părinți, omenirea așteaptă două pericole înfricoșate: un război înfricoșat de mare și împărăția lui Antihrist. Acuma numai Dumne­zeu știe care va apuca înainte, războiul acela care se așteaptă sau împărăția lui Antihrist. Nouă nu ne-a rămas altceva decât să ne pregătim. Să ne pregătim prin pocăință, spre mărturisire curată, că nimenea nu se poate mântui decât numai prin pocăință, adică prin mărturisirea păcatelor înaintea părintelui duhovnic.
  • O să fie un război înfricoșat, poate nu acum, dar în câțiva ani. Așa va fi că nu vor mai cunoaște că au fost oameni cei omorâți. Suntem în vremurile de pe urmă. Sunt semne vădite.
  • Conducătorii omenirii de astăzi sunt hotărâți să distrugă omul, atât duhovnicește, cât și firește; adică nu se mai pune problema de a fi un bun creștin, asta e departe, dar nu mai poti fi om firesc. Vor să schimonosească firea omului. Conducătorii europeni se vede bine treaba că au luat locul lui Satan însuși, că de acum ei, cu ideile lor, introduc răutatea în omenire. Dar pentru ce? Ca să distrugă cu desăvârșire tot ce-i duhovnicesc în om, dar nu numai atât, ci și tot ce-i omenesc.
  • Ăștia vor să facă lumea ca pe niște dobitoace, să nu știe că este Viață Veșnică. Chiar dacă zic că este Dumnezeu, ei spun că totul este aici, viața asta să fie bine.
  • Uniunea Europeană este Casa Fărădelegilor, este distrugerea omului, nu numai a creștinului sau a monahului. Lăsăm asta la o parte [monahismul sau creștinismul], dar vedem că legile Uniunii Europene duc la distrugerea omului, fiindcă dau drepturi lui Satan. Ei legiferează că păcatul împotriva firii este ceva bun.
  • Vezi, ăștia de la Comunitatea Europeană o țin (consideră) pe România ca cea mai înapoiată. De ce? Pentru că crede în Biserică, fiindcă are mulți preoți și monahi. Adică crede în Viața Veșnică și nu crede în ideile lor. Vor să bage ideile lor și Biserica le stă în cale.
  • O să fie schimbări mari. Ce, crezi că Comuni­tatea Europeană este după Dumnezeu? O să-i schimbe pe toți, o să le schimbe mintea. Această schimbare este spre dărâmare iar nu spre zidire.
  • – Părinte, ce se înțelege prin veacul al VIII-lea? – Că am intrat în a opta mie de ani, după numărătoarea Bisericii. [Nota explicativa a editorilor: Potrivit cronologiei tradiționale bizantine, după care se ghidează toate scrierile vechi bisericești, anul Nașterii lui Hristos este anul 5508 “de la facerea lumii“. Prin urmare, în 2010, suntem în anul 7518 “de la facerea lumii”. Sfantul Nil Atonitul, Sfantul Cosma Etolianul, Sfantul Moise Arapul și Sfantul Ierarh Calinic de la Cernica sunt doar câțiva dintre Părinții Bisericii cărora le-a descoperit Dumnezeu în vedenie că la a doua jumătate a veacului al optulea, când se va înmulți fărădelegea, se va apropia sfârșitul lumii. Despre acest veac pomenește adesea părintele Dionisie în dialogurile sale].
  • Vezi? E sfârşitul. Am intrat în al VIII-lea veac. Să ştii că urgiile cele mai mari încep de-acum înainte. Aşa scriu Sfinţii Prooroci, aşa scriu Sfinţii Apostoli. Aşteptăm pe Antihrist. Dar apostolii lui Antihrist ştiu cum să se poarte ca să îngenuncheze adevărul, să îngenuncheze Ortodoxia. Cât timp va fi Ortodoxia la înălţime ei ştiu că nu poate împărăţia lui Antihrist să guvernele, să conducă, şi se osârduiesc cu fel de fel de meşteşugiri ca foarte cu înlesnire să vină Satana ca să conducă omenirea.Eh!… Cât putem şi cât am auzit şi cât ne luminează Dumnezeu, să ne ţinem de adevăr. Adevărul nu-l poţi găsi nicăieri decât numai în Biserică, numai în Ortodoxie, că acolo avem sute şi mii de învăţături pe care dacă le respectăm ne ajută Dumnezeu să putem căpăta Impărăţia Cerurilor. Că aici, oricat am trăi, se isprăveşte viaţa, oricât am trăi, se sfârşesc anii. Trebuie să ne ducem dincolo, unde nu mai este sfârşit, decât veşnic fericire şi bucurie.  (2003)

(Extrase din: Staretul Dionisie. Lumea in vremurile de pe urma. Vol. II, Editura Prodromos, 2010)

-staretul_dionisie_lumea_in_vremurile_de_pe_urma_vol_ii

***

“Familia ortodoxă” (maximă atenție! – revistă ecumenistă), nr. 5 (64)/ mai 2014:

Ortodoxia este Adevărul

Părinte, se spune că va fi un sinod pus la cale de Patriarhia Ecumenică și ca acolo ar urma să se schimbe niște lucruri, nimeni nu știe exact ce.

– O să fie, dacă or face, ca Sfinții Părinti au spus că se va pregăti “al Optulea” Sinod, dar că n-o să se facă. Mulți dintre Sfinții Părinți au spus că nu se va face sau, de se va face, n-o să fie cu succes. Acuma nu se știe. Ei se pregătesc de mult timp. Să vedem…

Dacă, de exemplu, se vor adopta niște hotărâri care nu sunt în accord cu hotărârile celorlalte Sfinte Sinoade, ce trebuie făcut?

– Noi să facem răbdare până se va hotărî Soborul al Optulea și o să constate și o să se vadă de la sine că, dacă vor fi după Dumnezeu, o să unească toata omenirea. Dar fiindcă o să facă schimbări mari în Ortodoxie, eu socotesc că n-o să se poata uni. N-o să se poată uni.

Dar dacă li se va cere ortodocșilor să abandoneze unele dintre învățăturile lor și li se va spune: “Renunțați, că Sinodul cutare n-a fost chiar după adevăr?”

– Nu există! Ortodocșii au hotărât numai adevărul. De-acuma, sigur, aceia care n-au rămas în Ortodoxie găsesc pricini, că “de ce s-a discutat la Soborul acela asa ăi de ce cutare și cutare”, dar sunt motive neadevărate. (iulie 1999)

O să vină vremuri când o să înceapă a iscodi că Soborul cutare are o greșeală, că nu trebuia să facă așa și apoi vor spune felurite ca să te convingă că într-adevăr a avut greșeală: “Au fost și ei oameni și au avut greșeli”. Asta-i lucrarea dușmanilor Ortodoxiei, ca să ne dărâme. Și, dacă nu băgăm de seamă, o să ne dărâme. Să ne smerim înaintea lui Dumnezeu, că dacă or veni niște timpuri critice, să știm ce să răspundem, ca să nu cădem. Și, mila lui Dumnezeu! (13 august 2003)

“Ca om să-l iubești, dar nu să iubești eresurile lui.”

Adevărul este Ortodoxia. Ortodoxia este cea mai adevărată credință, după toate sfaturile Bisericii. Ortodoxia, are, cum să spun, temelie, adâncime, Adevărul, cu atâtea sute, mii și milioane de minuni pe care le-a făcut Dumnezeu prin Sfinții Părinți. Temelia Ortodoxiei, cea mai mare temelie a ei sunt învățăturile celor șapte Sfinte Soboare Ecumenice. Încă de la începuturile începuturilor au fost dușmani ai Ortodoxiei, dar Sfinții Părinți au discutat toate învățăturile, au dat tot ce e rău la o parte și a rămas adevărul. Nu numai o dată; de șapte ori s-au adunat Sfintele Soboare Ecumenice de au clarificat adevărul. De aceea, noi nu găsim nicio meteahnă în Ortodoxie, ca să zicem că trebuie să acceptăm alte credințe.

Ceea ce spun acuma toți dușmanii Adevărului e un vicleșug. Adică, ei iau și din cărțile noastre, de unde scrie: “Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toata inima ta, din tot cugetul tău, din toată virtutea ta și pe aproapele tău ca pe tine însuți” (Matei 22:39) și-ți spun așa: “Cine e aproapele nostru, al fiecăruia dintre noi? Orice om. Fie el din orice națiune, orice credință ar avea, trebuie să-l iubesti.” Da, să-l iubești, dar asta nu înseamnă să iubești și credința lui, rătăcirea lui, neadevărul lui! Ca om să-l iubești, că Dumnezeu are grijă de fiecare. Fie că-i jidan, că-i mahomedan, orice o fi, tu trebuie să-l iubești, pentru că-i om, e zidirea lui Dumnezeu – dar nu să iubești credința lui, eresurile lui. Dar ei, prin vicleșug, vor să se apropie omenirea, vor să te apropii de alte credințe și să defaimi adevărul. Nu este alt adevăr decât Iisus Hristos. Ortodoxia este Adevărul. (6 aprilie 2002)

Și acum, în timpurile din urmă, o să fie foarte mulți mucenici

Vezi, de aceea scriu Sfinții Părinți că o să fie mulți mucenici acum, fiindcă dușmanii Adevărului cu o altă subtilitate, cu un alt meșteșug vor vrea să te distrugă, nu așa cum a fost cu idolii. În primele secole ți se spunea: “Dacă nu te închini la idoli și nu aduci jertfă, de-acuma trebuie să te tai. S-a terminat”. Și, cu toate acestea, s-au făcut sute și mii și milioane de mucenici. Dar Sfinții Părinți spun că și acum, în timpurile din urmă, o să fie foarte mulți mucenici – adică n-o să lase Dumnezeu ca toată creștinătatea să se închine la Baalii actuali. N-o să lase Dumnezeu. Dar trebuie răbdare, trebuie răbdare.

Ca să avem răbdare trebuie rugăciune, că numai Bunul Dumnezeu să ne întărească. Noi suntem slabi, omu-i foarte neputincios și începi să zici: “O, știe Dumnezeu că nu pot avea răbdare!”. Dar dacă ne uităm după adevăr, toți Sfinții Apostoli, cei mai mari Sfinți Apostoli au suferit cele mai înfricoșate morți. I-au omorât ca pe cei mai mari răufăcători ai omenirii. Dumnezeu putea să-i scape, dar uite că i-a lăsat să fie omorâți, ca să-i încununeze cu bunătățile Lui pe care noi, oamenii, nu le putem cuprinde.

Dar azi e greu de făcut jertfa…

De ce e greu de făcut jertfa?

Asta-i întrebarea: de ce-i greu? Creștinii se tem astăzi de jertfă, de osteneală…

–  Da, asta e. Ne-am amestecat și începem să nu mai ținem cu respect și cu sinceritate Adevărul. Începem să spunem: Eee, știe Dumnezeu, nu-i nimica dacă nu respectăm cutare”…

Ortodoxia se bazează pe cele șapte Sfinte Soboare Ecumenice, să avem speranța că Bunul Dumnezeu o să ne facă parte să ne putem mântui. Că nu avem nicio altă dorință decât numai și numai să putem căpăta raiul, să putem căpăta Împărăția lui Dumnezeu. Trebuie să ții adevărul – și Dumnezeu te va ajuta. Sigur că o să fie timpuri grele, împărăția lui Antihrist, ce mai vorbă! De aceea trebuie să ne luptăm. Sunt unele scrieri bisericești care spun că atâția mucenici o să se facă în timpurile de pe urmă, de o să-i întreacă pe cei dintâi. Vezi? Acuma numai Dumnezeu știe cum va fi asta, că noi vedem că a slăbit creștinătatea față de cum citim că a fost în trecut. Creștinătatea și Ortodoxia au slăbit, dar are Dumnezeu grijă și are ascunșii Lui. (14 iulie 2003)

Cel ce va răbda până în sfârșit, acela se va mântui

Să ne osârduim să nu ne îndepărtăm de ceea ce ne sfătuiește veșnic Biserica, că Biserica are temelie titanică – cele șapte Sfinte Soboare Ecumenice, care au scos afară tot ce a fost rău și a rămas Adevărul. Prin zeci de minuni dumnezeiești s-au încredintat Sfintele Soboare că veșnic ăsta-i adevărul. Acuma, noi să le respectăm cât putem, că o să fie timpuri grele! Să respectăm ce ne poruncește și ne sfătuiește Biserica și cu Dumnezeu înainte!

Trebuie să suferim. Dacă suferim, “cel ce va răbda până în sfârșit, acela se va mântui” (Matei 10:22), scrie Sfânta Scriptură. Că vedeți, ca să spunem adevărul, cei mai mari sfinți ai Ortodoxiei au suferit cele mai mari schingiuiri. Dar așa-I voia lui Dumnezeu – că, prin greutățile prin care treci în viața asta să ne răsplătească Dumnezeu în Împărăția Cerurilor.

Cei mai mari Apostoli ai Mântuitorului, Petru și Pavel, și toți ceilalți care au răspândit Ortodoxia în toată lumea, care L-au propovăduit pe Iisus Hristos, au suferit mai mult decât ceilalți. Dar toate acestea se petrec cu slobozirea lui Dumnezeu, sunt lucruri pe care mintea omului nu poate să le judece; de aceea spune Sfânta Scriptură:cel ce va răbda până în sfârșit, acela se va mântui”.

Sfinții ăștia au fost răpiți până la al treilea cer, așa de sfinți erau – și, uite, a îngăduit Dumnezeu să aibă niște morți ca ale celor mai răi oameni de pe pământ. Îngăduința lui Dumnezeu. De aceea trebuie să facem răbdare, orice ne-ar da Dumnezeu, că adevărul acesta este – Ortodoxia, Biserica, credința, Iisus Hristos.

Și, cu Dumnezeu înainte!

(din: “Familia ortodoxa” – revistă ecumenistă, nr. 5 (64)/ mai 2014)