Să ne fie spre folos !

.

Slavă Lui Dumnezeu pentru toate !