Predica Părintelui Ciprian Ioan Staicu la Duminica a IX-a după pogorârea Sfântului Duh – Umblarea pe mare – potolirea furtunii

Să ne fie de folos ! Slavă Lui Dumnezeu pentru toate ! _______________ Dovada video a blasfemiei sataniștilor rockeri și a „bucuriei” adepților lor greci: . Numai POCĂINȚA și DREAPTA CREDINȚĂ va salva lumea de pedeapsa binemeritată a fărădelegilor săvârșite! Redacția