Să ne fie spre folos!

Slavă Lui Dumnezeu pentru toate !