Biserica, lăcașul îndumnezeirii ortodocșilor – Predica Părintelui Ciprian Staicu în sâmbăta dinaintea Marelui Post – 17 februarie 2018

Să ne fie spre folos ! Slavă Lui Dumnezeu pentru toate !