Cutremurătoarea profeţie a Sfântului Mitropolit Varlaam al Moldovei. O profeţie care se derulează sub ochii noştri! Într-adevar, Moldova pe care o ştim din istorie este o Moldovă bogată spiritual şi material. Un fel de Canaan moldovenesc, după cum mărturisesc scrierile călătorilor străini din vechime. Roade bogate, holde bogate, pământuri de invidiat, un fel de „colţ de rai”. Dar pricina pentru acest pământ binecuvântat era duhovnicească. Moldova era un pământ creştin, udat, botezat cu sânge de creştin. Mărturisesc pentru aceasta, printre multe alte nume, Sf. Daniil Sihastru, Binecredinciosul Voievod Ştefan cel Mare şi Sfânt, Sf. Paisie de la Neamţ şi Sf. Mitropolit Varlaam. Iată însă că acest Canaan va suferi o straşnică prăbuşire, precum Canaanul biblic! Da, însângerată privelişte a Moldovei avem astăzi în faţa ochilor noştri. Şi în această profeţie, care este atât de exactă, încât pare că este potrivită după acele de ceasornic ale istoriei.

(Document domnesc descoperit de Paul de Alep intr-un sipet al lui Duma Negru despre vremurile din urma ale Moldovei, de la Mitropolitul Varlaam)

“După plecarea mitropoliților fanarioți vor urma oameni nevrednici la scaunul Moldovei, care vor încerca să vândă dreapta credință. Amestecurile de credință drept-maritoare cu cele papistasești și păgânești nu vor mai fi (nu vor mai fi considerate ca) o urâciune și o urgie înaintea lui Dumnezeu. Oamenii se vor vinde între ei, vor fi tăieri de sabie între frați pentru putere și ranguri pământești.

Moldova va fi ruptă și împărțită dupa bunul gust al puterii de la Răsărit, prin sfaturi mârșave și ticăloase. La vremea din urma o hiară roșie cu multe capete va înghiți întreaga Europă creștină, iar oamenii se vor sălbatici mai rău ca fiarele.

Oamenii se vor înrăi și vor strica obiceiurile pămîntului, înmulțindu-se între ei ca dobitoacele fără nicio nerușinare, lepădând Sfanta Taina creștină a nunții. Vor DEFĂIMA OBICEIURILE CREȘTINEȘTI DEDÂNDU-SE LA TOT FELUL DE OBICEIURI STRĂINE, iar pagânii se vor amesteca cu sânge CREȘTINESC. MARE URGIE VA FI ATUNCI.

Domnii pământului vor fi oameni vânduți satanei, care nu vor mai purta grija poporului drept-credincios. Moșiile strămoșești vor fi călcate cu japca și luate de străini după bunul lor plac, lucru nemaiîntâlnit în curgerea timpului în Moldova.

Biserica strămoșească va fi rușinată de noile obiceiuri păgânești și papistașești, ADUSE CU SILA DE VLĂDICII LOR cu apucături SATANICEȘTI. Oamenii afierosiți lui Hristos cu slujba veșnică vor lepada sfântul chip și făgaduința înaintea lui Hristos, dedându-se la viața lumească de dinainte.
La vremea cea din urmă, pămînturile nu-și vor mai da roada lor, PĂDURILE VOR FI TĂIATE, iazurile vor fi secate, oamenii vor vinde moșiile fără de rușine, uitând că strămoșii lor le-au păstrat cu sabia.
.

Legile creștinești ale țării vor fi lepădate, iar hrisoavele voievodale vor fi luate in râs, iar conducatorii netrebnici vor face legământ cu FIARA APOCALIPTICĂ. Vlăstarele moldovenești, urmașii domnilor și boierilor de demult, se vor deda la obiceiuri și apucături ieftine. Bărbații vor schimba obiceiul dumnezeiesc al demnitații lor și se vor acoperi în straie femeiești, iar femeile vor umbla precum barbații. Adunările din sarbători și toate obiceiurile pământului vor fi schimbate în obiceiuri și apucături sălbatice, păgânești, aducând în Moldova în locul jocului de sărbătoare jocuri de la sălbatici..

La VREMEA DE APOI, PE PĂMÂNTURILE MOLDOVEI VA DOMNI SĂRĂCIA, JALEA, MOARTEA, SPAIMA, FRICA ȘI OMUL NU VA MAI FI STĂPÂN ÎN BĂTĂTURA LUI. Vor pune domnii pământului biruri și legi cum n-au mai fost de la întemeierea Moldovei. Vor pune biruri și pe aerul lăsat de Dumnezeu.

Hiarele pământului și păsările și toate dobitoacele își vor schimba firea lor și vor apărea alte feluri de dobitoace, iscodite dupa mintea omului, care vor fi slabe la trup si fără de folos.

La vremea cea din URMĂ, oamenii se vor strânge unii lângă alții în tot felul de născociri, LEPĂDÂND TRUDA SATULUI, MUNCA VA FI O RUȘINE, RUȘINEA VA RĂMÂNE UN OBICEI, IAR CEI DREPȚI VOR FI CONSIDERAȚI NEBUNI. Se vor înșela unii pe alții crezând că asta e legea lui Dumnezeu.
.

Și, în cele din urmă, ultima rânduială a pământului: se vor dezgropa oasele părinților și strămoșilor noștri, vor fi dărâmate bisericile, vor fi lepădate rânduielile creștinești și vor ieși un soi de oameni care, tot în numele lui Dumnezeu, vor face biserici fără CRUCE, vor nesocoti Sfanta Jertfă și, în cele din urmă, o vor amesteca în SLUJIRE CU PĂGÂNII.

Așa arată Apocalipsa Sfintei Cărți a Scripturii, că la vremea din urmă, când veți vedea urâciunea pustiirii în locul cel sfânt, războaiele pe alocurea, urgiile și uciderile între oameni, lepădarea pruncilor din pântecele femeiești și oameni căutând liniștea de la un capăt al altuia al pământului, când graiurile se vor amesteca ca altă dată în Babilon, și SFÂRȘITUL VA FI APROAPE.
.

Moldova cea frumoasă și bogată, plină de daruri dumnezeiești, plină de locașuri sfinte, plină de oameni harnici și credincioși, va cădea în mâinile păgânilor și a necredincioșilor, iar CĂDEREA EI VA FI MAI GREA DECÂT CĂDEREA CONSTANTINOPOLULUI DIN VREMEA MĂRITULUI NOSTRU DOMN ȘTEFAN CEL MARE ȘI SFÂNT.

.
Binecuvântat a fost pământul Moldovei și nerușinată a fost ocara oamenilor, care, prin faptele și apucăturile lor stricate, vor întoarce pe voievozi în morminte și vor face pe strămoși să lacrimeze sub glie, stând cu fruntea plecată în fața Marelui STĂPÂN HRISTOS PENTRU RUȘINEA LĂSATĂ DE URMAȘII LOR “.
DOAMNE IISUSE HRISTOASE MILUIEŞTE-NE ȘI BINECUVINTEAZĂ ROMÂNIA ȘI MOLDOVA NOASTRĂ SFÂNTĂ; DE TOATE ACESTE SPURCĂCIUNI ȘI STRICĂCIUNI ALE VREMURILOR. AMIN.”