Urmăriți discursul pseudoierarhului Teofan de la minutul 1:57:00 :

Reinaugurarea Sinagogii Mari din Iaşiluni, 3 decembrie, ora 17.00Transmisiune directă TVR IaşiComunitatea Evreilor IasiPrimăria Municipiului Iași

Publicată de TVR Iasi pe Luni, 3 decembrie 2018

” … O clădire are importanța sa prin arhitectura sau vechimea sa, însă atunci când acesta este locas de închinare, casă de rugăciune către Dumnezeu, valoarea ei este cu mult mai mare.

Știm că Dumnezeu este de față pretutindeni, după cum rostește frumos psalmistul David: „Unde mă voi duce de la Duhul Tău și de la fața Ta, unde voi fugi? De mă voi sui în Cer Tu acolo ești, de mă voi coborî în iad, de față ești.”

In același timp Dumnezeu a poruncit lui Moise să construiască cortul cel sfânt ca mărturie vizibila  a prezenței Sale în mijlocul poporului Său. „Acolo, între cei doi heruvimi de deasupra chivotului legii mă voi descoperi ție. Și-ti voi grăi de toate cate am a porunci prin tine fiilor lui Israel.”

Rugăciunea lui Solomon la sfințirea templului din Ierusalim, rugăciune preluată la inaugurarea oricărei biserici creștin ortodoxe, ne arată că locașul de cult este locul cel mai potrivit pentru comunitate de a înălța rugăciune lui Dumnezeu.

„Să asculți Doamne rugăciunea robului Tău și a poporului Tău Israel, cand ei se vor ruga în locul acesta, să asculți din locul șederii Tale din Ceruri, sa asculți și să miluiești.” Așadar un locaș de cult este important în viața unei comunități pentru că este în primul rând locul de rugăciune. În același timp el este și loc întâlnire, de adunare a celor care se regăsesc în aceeași credință, loc de manifestare a apartenenței la o comunitate religioasă.

(…) Înțelegând adevărul că toți suntem fii ai aceluiași Dumnezeu, mulți domnitori ai Moldovei au manifestat ospitalitate și libertate de manifestare și altor comunități etnice sau religioase decât cea majoritară. Sinagoga inaugurată astăzi este un exemplu în acest sens.”

( Fragment transcript)

CANONUL 64 apostolic (OPRIREA COMUNIUNII CU NECRESTINII ŞI ERETICII):

Dacă vreun cleric sau laic ar intra în sinagogă (adunarea iudeilor sau a ereticilor) spre a se ruga, să se şi caterisească şi să se şi afurisească.

(7, 45, 70, 71 ap.; 11 TruL; 1 Antioh.; 6, 29, 33, 37, 38 Laod.)

CANONUL 71 apostolic (OPRIREA COMUNIUNII CULTICE CU PĂGÂNII ŞI IUDEII):

Dacă vreun creştin ar duce untdelemn sau ar aprinde lumânări la tem­plul păgânilor sau la sinagoga iudeilor, în sărbătorile lor, să se afurisească.

(7, 64, 70 ap.; 11, 94 Irul.; 7, 24 Ancira; 1 Antioh.; 29, 37, 38, 39 Sard.; 21 Cartag.)

Și Sfântul Ioan Gură de Aur îl condamnă! Iată ce spune Sfântul despre iudei și sinagoga lor:

“Știu că mulți îi cinstesc pe iudei și socot că viețuirea lor de acum este plină de bună-cuviință. Acest lucru mă face să smulg din rădăcina o astfel de părere!
Am spus că întru nimic nu-i mai bun teatrul decât sinagoga. Și o voi dovedi cu spusele profetului. Doar nu sunt iudeii mai vrednici de credință decât profeții! Ce spune dar Profetul? „ Față de desfrânată ți s-a făcut fața! Fără de rușine te-ai făcut tuturor!”  Iar casa în care stă desfrânata este casă de desfrâu. Dar, mai bine spus, sinagoga nu este numai casă de desfrâu și teatru, ci și peșteră de tâlhari, și locuință de fiare sălbatice. „Peșteră de hiena a ajuns pentru Mine casa voastră” , spune Profetul. Casa lor n-a ajuns locuința unei fiare oarecare, ci locuința unei fiare necurate. Și mai spune Profetul: „ Am lăsat casa Mea, am părăsit moștenirea Mea”. Iar când Dumnezeu părăsește casa, ce nădejde de mântuire mai poate fi? Când Dumnezeu părăsește casa, locul acela ajunge locuință drăcească.
Dar, negreșit, mi se va spune că și iudeii se închină lui Dumnezeu. Doamne ferește! Să nu se spună una ca asta! Nici un iudeu nu se închină lui Dumnezeu.
– Cine spune asta?
– Fiul lui Dumnezeu! „Dacă ați ști pe Tatăl Meu, spune El, M-ați ști și pe Mine; dar nici pe Mine nu Mă știți, nici pe Tatăl Meu nu-L știți” . Ce mărturie mai vrednică de credință decât aceasta să-ți aduc?

Mai îndrăznește cineva dar să spună că sinagoga nu-i locaș de închinare la idoli, odată ce iudeii nu-L cunosc pe Tatăl, odată ce iudeii L-au răstignit pe Fiul, odată ce iudeii au respins ajutorul Duhului? În sinagoga lor nu I se slujește lui Dumnezeu, Doamne ferește! Sinagoga lor e locaș de slujire idolească.

 

Citiți mai multe la: Sf. Ioan Gură de Aur despre evrei: popor blestemat ce se închină satanei, iar sinagoga lor este casă de desfrâu.

_____________

Sursa – https://stranaortodoxa.wordpress.com/2018/12/05/pseudo-mitropolitul-teofan-a-participat-si-a-tinut-un-discurs-la-reinagurarea-sinagogii-mari-evreiesti-din-iasi-3-decembrie-2018video/?fbclid=IwAR12LRloxN2NVvtOcg2FBrKxk0GdRLDbh290pULUEgS_6FvCDi1AFP8W9lc