În lupta care astăzi o purtați
Luați-vă la trântă cu cei răi,
Să nu vă temeți, nici să vă plecați,
Hristos a rânduit să fiți ostașii Săi !

 

Că și pe El L-au judecat mai marii
Acelor ce slujeau în sinagogi
L-au așezat alături cu tâlharii
Cum bine spus-au vrednicii prooroci!

 

Și dacă Lui i-au împletit cununa
Din spini cei mai bine ascuțiți
Și împotriva voastră vor grăi minciuna
Că sunt vicleni și ucigași de sfinți !

 

Dar Domnul a dorit să vă despartă
Drept bob de grâu, ales dintre neghină
Din care să frământe o plămadă,
Prescura în Potirul de Lumină !

 

Să nu vă temeți ce le veți răspunde,
Căci Domnul cu tăcerea i-a învins
Tot iadul de-mpotrivă l-ar asmute
În fapte și-n cuvânt nu veți fi prinși !

 

Că nevăzut s-au contopit cu voi
De dincolo, din ceata cea de sfinți
Martiri care au băut paharul
De grele și amare suferinți !

 

Să nu vă temeți, nici să vă plecați
Luati-vă cu diavolul la trântă
Că biruindu-l astfel să intrați
Încununați, pe poarta cea mai strâmtă!

                                                 

                                                   Eliana

 

Sursa – http://www.glasulstramosesc.ro/load/poezie_crestina/sa_nu_va_temeti/2-1-0-18