În lupta care astăzi o purtați
Luați-vă la trântă cu cei răi
Să nu vă temeți, nici să vă plecați,
Hristos a rânduit să fiți ostașii Săi!
.
Căci și pe El L-au judecat mai marii,
Acelor ce slujeau în sinagogi,
L-au așezat alături cu tâlharii
Cum bine spus-au vrednicii prooroci!
.
Și dacă Lui i-au împletit cunună
Din spinii cei mai bine ascuțiți
Și impotriva voastră vor grăi minciună
Că sunt vicleni și ucigași de sfinți!
.
Dar Domnul a dorit să vă despartă
Drept bob de grâu ales dintre neghină
Din care să frământe o plămadă,
Prescură în Potirul de Lumină!
.
Să nu vă temeți ce le veți răspunde,
Căci Domnul cu tăcerea i-a învins
Tot iadul de-mpotrivă l-ar asmute
În fapte si-n cuvânt nu veți fi prinși!
.
Că nevăzut s-au contopit cu noi
De dincolo, din ceata cea de sfinți,
Martiri care-au băut paharul
De grele si amare suferinți!
.
Să nu vă temeți, nici să vă plecați!
Luați-vă cu diavolul la trântă
Ca biruindu-l, astfel, să intrați,
Încununați, pe poarta cea mai strâmtă!
.
.
.
Eliana Popa