“Prin urmare, dacă vrei să ajungi acolo unde pofteşti şi doreşti, adică la bunătăţile lui Dumnezeu, şi să te faci din om înger pământesc, iubeşte, frate, necazul trupului, îmbrăţişează reaua pătimire, iar încercările iubeşte-le ca pe unele ce-ţi vor aduce tot binele. Căci ce este mai frumos, spune-mi, decât un suflet necăjit care cunoaşte că, răbdând, va moşteni bucuria tuturor acestora? Ce este mai viteaz decât o inimă înfrântă şi smerită (Ps 50, 19), care pune pe fugă fără osteneală cetele demonilor întorcându-le înapoi? Ce este mai slăvit decât sărăcia duhovnicească care aduce împărăţia cerurilor (Mt 5, 3), fiindcă ce lucru va fi mai vrednic decât ea, fie acum, fie în veacul viitor?”

(Sfântul Simeon Noul Teolog – Cateheze)