Prea Fericite Părinte Patriarh,

“Nu este niciun pom bun, care să facă roadă rea, și niciun pom rău care să facă roadă bună. Căci orice pom se cunoaște după roada lui.”(Luca 6,43-44)

„Nimic nu este mai puternic decât Biserica… Dacă porţi război împotriva vreunui om, fie ai învins, fie ai fost învins; dar dacă porţi război împotriva Bisericii, vei fi învins fără să te dumireşti, căci Dumnezeu este mai tare decât toate” (Sfântul Ioan Gură de Aur: Omilia înainte de surghiunire 1, EΠΕ 33, 186 (în limba greacă).

Numele meu este Gabriela Naghi, din București și alături de fiicele mele, Ruxandra-Viorela și Andreea-Eliza, facem parte din „poporul ortodox român și suntem oameni de bună vointa” (sunt apelativele cu care va  adresați nouă, pliroma bisericii ortodoxe române în http://basilica.ro/mesajul-sfantului-si-marelui-sinod-al-bisericii-ortodoxe/).

Vă adresez această scrisoare, conform dreptului consfințit canonic de a recepta hotărârile sinodale, acordat pliromei bisericii, adică tuturor credincioşilor membri ai Bisericii Ortodoxe, prin care hotărârile unui sinod panortodox sau hotărârile dogmatice ale unui sinod ecumenic sunt validate sau nu.

http://mihaisilviuchirila.blogspot.ro/2016/08/pliroma-bisericii-respinge-hotararile.html

Astăzi se împlinesc 9 luni de la încheierea lucrărilor Sfântului și Marelui Sinod ortodox desfășurat la Kolymbari, în insula Creta.

Am sperat că veți fi aducător de pace și lumină și din dragoste desăvârșită față de Domnul nostru Iisus Hristos și față de poporul credincios ,,pe care îl păstoriți și de la care cereți ascultare”, nu veți semna documentele adoptate la  acest Sinod Panortodox.

Speram că și prin participarea delegației BOR, în frunte cu Prea Fericirea Voastră, la acest eveniment unic de importanță covârșitoare, să fie o încununare a biruinței Ortodoxiei, la nivel planetar, dar din păcate semnând documentele sinodale cretane dovedite eretice, fără mustrare de conștiință, ati făcut o alegere în fața lui Dumnezeu, lepădându-vă de Sfinții Părinți și de cele Șapte cu adevărat Sfinte Sinoade Ecumenice, trădând Iubita Ortodoxie și vânzând întreaga Turma a lui Hristos, Lupilor cei înțelegători.

Vă mărturisesc cu smerenie (atâta cată este) ca Îl iubim cu dor nestins pe Domnul Atotîndurărilor, încercând din răsputeri să facem fapte pe placul Lui. „Cel ce păzeşte poruncile Lui (Hristos), rămâne în Dumnezeu şi Dumnezeu în el” (Ioan II, 24). Dumnezeu nu vrea să fie iubit prin vorbe, ci prin inimă curată şi fapte bune.

Cine zice: „iubesc pe Dumnezeu”, dar nu păzeşte poruncile Lui, acela este mincinos. Un astfel de ins se înşală pe sine însuşi (…), fiindcă Dumnezeu nu este văzător al vorbelor, ci al inimii; El iubeşte pe acei care Îi slujesc în simplitatea inimii.

Dacă pe părinţii pământeşti îi iubim cu atâta dragoste, deşi au muncit puţin timp pentru noi, cu atât mai mult trebuie să iubim pe Tatăl Ceresc! (Sfântul Vasile cel MareÎnvățătură către fiul duhovnicesc, traducere de I. Popa, Editura Mitropolia Olteniei, Craiova, 2007, p. 19)

Din dragoste nețărmurită  pentru Hristos Domnul nostru, și nădăjduind în Mila nesfârșită a CELUI VECHI DE ZILE, mărturisim noi atot-păcatoasele, că respingem cu toată tăria deciziile adoptate de către sinodul desfășurat în Creta, pe care ați binevoit a le semna împreună cu toți Ierarhii din subordine, fără remușcare, fără umbră de îndoială, dovedind că doriți promovarea panereziei ecumenismului, erezia tuturor ereziilor, „care distruge unicitatea mântuirii în numele lui Iisus Hristos” (*Părintele Theodoros Zisis. – Răspuns la documentele de chemare la judecata – consistoriului – ale – Mitropoliei – Tesalonicului).

Aceasta deja și-a aruncat veninul ucigător, prin hotărările adoptate la cele două Sf. Sinoade BOR, desfășurate în lunile octombrie, respectiv decembrie 2016.

Cu adâncă tristețe și durere, am urmărit declarațiile și atitudinea Prea Fericirii Voastre, și a celorlalți ierarhi romani  participanți și semnatari ai sus menționatelor documente, analizate cu seriozitate și inimă zdrobită de Înalți Arhierei și teologi de renume din întreaga lume ortodoxă.

Prin impunerea cu forța a acceptării documentelor emise la „Sinodul din Creta”, ați declanșat și întreținut (prin intermediul Ierarhilor semnatari și a slugilor lor), dezbinare între frații ortodocși de același neam, ați decis reprimarea  oricăror păreri exprimate public de către un număr mic de preoți, ieromonahi, monahi, monahii sau mireni, amenințând, osândind, disprețuind, prigonind, caterisind, reducând la tăcere orice voce anti ecumenistă, declanșând o teroare care nu aduce nimic bun și care împinge spre schismă, pentru care nu veți fi iertat.

Așa doriți să rămâneși în memoria acestui neam oropsit, trădat și vândut de-a lungul veacurilor?

Și citându-l din nou pe Părintele Protopresviter Theodoros Zisis: Acum, nu s-a aflat în mediul dumneavoastră un singur om, drept și cinstit, care să vă ferească de această prigoană pripită și nedreaptă?” (*idem) Vă cer îngăduința să vă reamintesc cuvintele Arhim. Cleopa, pentru care  avem o mare evlavie: Harul îți dă gând. Dacă vrei, să-l asculți; dacă nu, Dumnezeu cu sila nu mântuiește pe nimeni. Atunci n-ar mai fi Iad și Rai dacă fapta bună am face-o siliți de puterea lui Dumnezeu. Ci toate le face omul de bunavoie. Că zice iarași Duhul Sfânt : Pe dătătorul de bunăvoie îl iubește Dumnezeu. Așa că, siliți-vă cu dragostea lui Dumnezeu să faceți ce credeți că este bine. Că după moarte nu mai este mântuire pentru nimeni. După moarte s-a închis ușa. Tot ce putem, să facem cât mai avem o scânteie de viață. Căci după moarte nu mai este lucrare pentru fapta bună. În ce te gasește moartea, în aceea te ia.(Harul mântuirii  – Viata Parintelui Cleopa – de Arh. Ioanichie Balan]

Eu nu pot să vă cer să vă retrageți semnătura și să condamnați alături de întregul Sinod Bor, Sinodul din Creta.

Eu nu pot să vă cer să ieșiți din CMB.

Eu nu pot să vă cer să renunțați la Săptămâna de rugăciune comună.

Eu nu pot să vă cer să încetați prigonirile, căci cum bine știți, încălcați Sfintele Canoane, creând situații de schismă în Biserică.

(adaptare după  https://graiulortodox.wordpress.com/2017/03/17/declaratia-comuna-a-mai-multor-preoti-din-insula-creta-de-intrerupere-a-pomenirii-episcopilor-ecumenisti/ )

Spune Sfântul Ioan Gură de Aur, că  ”a dezbina Biserica este mai rău decât a cădea în erezie”. 

Eu nu pot să vă cer să condamnați public panerezia ecumenistă, urâciunea pustiirii,

(* ibidem Textele eretice ale pseudo-sinodului nu au fost nici retrase, nici condamnate, așa cum ar trebui, ci rămân pentru totdeauna (scripta manent) propovăduind statornic și în continuu panerezia ecumenismului, fiind elogiate și promovate de apostoli militanți ai ecumenismului, clerici și mireni). 

După Sf. Iustin Popovici,  Ecumenismul este numele comun pentru falsele biserici ale Europei Apusene. Numele lor comun este panerezia.

Eu nu pot să vă rog să cereți în acest Sfânt și Mare Post, iertare poporului român, spălând picioarele celor care au fost osandiți pe nedrept prin deciziile hotarâte de Episcopii care vi se supun orbește. 

Eu nu pot să vă cer să aduceți din nou pacea în sânul BOR.

Eu nu pot să vă cer să reflectați adânc la pericolul care pândește din umbră ca urmare a exercitării activităților ecumeniste  de către toate slugile ascultătoare aflate în subordine, căci aceste urâciuni în fața Domnului Iisus Hristos sunt condamnabile din orice parte am privi, pentru că:

  1. a) pun la îndoială realmente Credinţa şi Predania noastră ortodox-patristică;
  2. b) seamănă îndoială în inimile turmei şi îi clatină pe mulţi, conducându-i spre divizare şi schismă şi
  3. c) atrag o parte a turmei în rătăcire şi prin aceasta într-un dezastru duhovnicesc.”.

**MARTURISIRE DE CREDINTA IMPOTRIVA ECUMENISMULUI IN BISERICA GRECIEI

Text preluat din Săptămânalul Uniunii Panelenice, „Orthodoxos Typos”, nr. 1785 din 29 mai 2009, pp. 1 şi 7) şi tradus din limba greacă de monahul Leontie.

Textul original grec – aici. Semnăturile în limba engleză au fost preluate de pe adresa: http://oodegr.com/english/oikoumenismos/omologia_pistews.htm]

Eu nu pot să vă cer să acceptați că ,,Este atacată, în consecinţă, nu doar dogma despre Biserica cea Una, Sfântă, Sobornicească şi Apostolească în relaţie cu ereziile, ci şi dogma de căpetenie despre unica Revelaţie în lume şi unica mântuire a oamenilor prin Iisus Hristos în relaţie cu religiile lumii. Este cea mai mare rătăcire, cea mai mare erezie din toate veacurile” (**Idem)

Eu nu pot să vă cer să nu ne „considerați drept sclavi și robi, și care nu îndrăznesc să se exprime liber, pentru că juridic sunt lipsiți de protecție.”(*Ibidem)

Pentru că sunt convinsă ca așa cum spune Sf. Vasile cel Mare„Nici etiopianul nu-și schimbă pielea, nici leopardul culorile sale, nici cel întărit în dogme strâmbe nu este cu putință să se întoarcă de la răul ereziei”[6].Epistola 120, Lui Teodot, episcopul Nicopolei, EPE 2, 132 PG 32, 564 B.-Hristu K. Livanos

Sursa: Orthodoxos Typos, 14 Mai 2010.

În încheiere,

Mărturisesc, alături de fetele mele, „că nu vă consider un Arhiepiscop ortodox, până când veți declara public că osândiți ereziile monofizitismului, papismului, protestantismului și ecumenismului și respingeți pseudo-sinodul din Creta”(*Ibidem)

„Noi, creștinii, suntem smeriți și iertători în celelalte privințe, însă atunci când e primejduită credința, le lăsăm pe toate celelalte și ne concentrăm atenția pe acest lucru. De aceea, fă ce vrei, amenințări, chinuri, ocări, calomnii, bucură-te de puterea pe care o ai. Nu vom cădea de acord, nici nu vom capitula în fața ereziei, nici chiar cu cele mai cumplite amenințări”Sfântul Grigorie Teologul, Ἐπιτάφιος εἰς τὸν Μ. Βασίλειον 50, ΕΠΕ 6, 212 (*Ibidem)

Oricât ar încerca satana prin prigoane și erezii să biruiască Biserica, Hristos este de nebiruit, și se face auzită de fiecare dată, încurajator, încredințarea Lui, că El este piatra cea din capul unghiului și Capul Bisericii ( Efeseni 2: 20, 1: 22.) și ,,porțile iadului nu o vor birui”(Matei 16:18) și că va fi cu noi ,,în toate zilele, până la sfârşitul veacului” (Matei 28:20) (*ibidem).

Noi, am scris această scrisoare, după cum ne-a luminat Domnul Slavei, în Treime slăvit.

Vă urăm ca și dvs, ca mare păstor, să faceți ceea ce vă va lumina Dumnezeu.”

Cu respect pentru Prea Fericirea Voastra,

Gabriela Naghi

Ruxandra-Viorela Adam

Andreea-Eliza Adam

28 Martie 2017

Sf. Cuv.Ilarion cel Nou și Sf. Ștefan, făcătorul de minuni

 

Aș adăuga doar două lucruri:

1. După expresiile din scrisoare ”Eu nu pot să vă cer…” ar merge adăugat: ”însă Hristos, Dumnezeul nostru, vă poruncește…”
2. Anathema panereziei ecumenismului și promotorilor lui !

 

Cu respect pentru marea familie ortodoxă,

pr. Ciprian

_________________

Sursa

https://ortodoxiamarturisitoare.wordpress.com/2017/03/29/scrisoare-catre-patriarhul-bor-la-pomenirea-de-9-luni-de-la-dezastrul-din-creta/

http://prieteniisfantuluiefrem.ro/2017/04/01/atitudine-ortodoxa-marturisitoare/