“În vremurile antihristului locul idolilor va fi luat de stăpânire, care va cere închinare pentru sine, iar cel ce va respecta legile civice ale societăţii, deşi fără a aduce direct vreo atingere credinţei, va fi părtaş al acestei stăpâniri. Atunci se va face despărţirea celor buni de cei răi, potrivit voii lui Dumnezeu, a urmaşilor lui Hristos de slugile lui antihrist.

Adevăraţii credincioşi din împărăţia antihristului – societatea vremurilor din urmă – vor vieţui în singurătate, departe de lume. Ei nu se vor supune nici unor legi civice ale societăţii, nu vor avea nici un fel de obligaţii civice. Cei ce vor recunoaşte legile societăţii şi se vor supune, chiar cu neplăcere, se vor face părtaşi antihristului prin aceasta şi vor fi lepădaţi de la faţa lui Dumnezeu.

În timpul stăpânirii antihristului va fi minte satanicească, ce va acţiona politiceşte, fără să se atingă de credinţă în chip brutal. Tuturor li se vor acorda drepturi egale, toate sectele vor avea deplină libertate, deşi, în cele din urmă, stăpânirea antihristului va combate toate sectele şi religiile.

Va acţiona din punct de vedere moral şi va căuta să convingă şi să se vatăme de moarte sufletele oamenilor. Dreptul la propovăduire şi la săvârşirea “legală” a slujbelor bisericeşti îl vor avea numai cei ce respectă legile statului şi nu încalcă “disciplina”. Lăcaşurile de închinăciune vor fi sub strictă supraveghere şi în ele va dicta aceeaşi ocârmuire, ea fiind capul în locul lui Hristos şi nu vor sluji lui Hristos, ci antihristului. Dar creştinii orbiţi nu vor observa nimic, deşi acest lucru l-ar putea înţelege şi un prunc mic.

Stăpânirea antihristului îi va lua aşadar pe toţi sub un control riguros, ca să ştie cine se supune şi cine nu; după cum scrie şi părintele Lavrentie de la Cernigov: “atunci te vor mâna cu de-a sila la biserică”. Totuşi unii nu vor fi prigoniţi de la început, pentru a păstra aparenţele în legătură cu libertatea conştiinţei. Abia spre sfârşit, când toţi se vor găsi anihilaţi în staulul Babilonului şi mânia lui Dumnezeu va fi aproape, stăpânirea va da ordin să fie nimiciţi ca nişte criminali înrăiţi, cei ce se răzvrătesc “împotriva umanităţii”, iar în acele vremuri decăzute, întreg poporul va primi cu entuziasm măsurile luate de stat.“

(din Tâlcuire la Apocalipsă de episcopul Ermoghen al Tobolskului şi Siberiei, Sfânt Ierarh Nou Mucenic asasinat de bolşevici în 1918)

 

Oare nu se petrec unele din aceste proorocii chiar în zilele noastre? Oare nu sunt în Patriarhia Română camere de luat vederi în interiorul multor Biserici? Despre controlul riguros care a început de ani buni este foarte clar. Scrieți pe google “Live Camera media Production“ și puteți vedea în direct ce se întâmplă în sute de locații din SUA, slujbe și predici în direct sau înregistrate în toată Patriarhia Română acolo unde sunt camere de luat vederi. Cineva va spune poate, că sunt bune camerele ca să urmărim infractori, teroriști… Poate vreo cameră sau vreun act electronic să oprească vreun terorist? Nicidecum. Teroristul își face treaba-ucide, apoi fuge. Dar tu ți-ai pierdut intimitatea și libertatea – cel mai de pret dar făcut de Sf. Teime omului, pentru care libertate (adică slobozire de păcat, diavol și iad) S-a răstignit Hristos. Cine le-a dat drumul la aceștia să ucida și să tulbure lumea? Cine le furnizează arme atât de moderne și periculoase?

Este demonstrat că tot sataniștii lui antihrist (conducătorii poparelor, bancherii, producătorii de arme…) pe motiv de “apărare contra terorismului“ . Iată cum, prin viclenie și teroare (vezi atentatele teroriste), omul este gata să-și cedeze libertatea și intimitatea.
Oare următorul cuvânt al mucenicului ierarh Ermoghen se împlinește în zilele noastre ?

“Dreptul la propovăduire şi la săvârşirea “legală” a slujbelor bisericeşti îl vor avea numai cei ce respectă legile statului şi nu încalcă “disciplina”. Lăcaşurile de închinăciune vor fi sub strictă supraveghere şi în ele va dicta aceeaşi ocârmuire, ea fiind capul în locul lui Hristos şi nu vor sluji lui Hristos, ci antihristului.”

Iată o mostră de comunicat din septembrie 2015 :

Patriarhia Română îşi exprimă surprinderea şi dezaprobă acţiunea organizată, fără aprobarea Arhiepiscopiei Bucureştilor, în seara zilei de 14 septembrie, pe terenul din Bucureşti atribuit comunităţii musulmane, în care au fost implicaţi trei clerici cu statut necanonic…
Conducerea BOR mai spune că „acţiunea provocatoare organizată luni seara contravine disciplinei canonice a clerului Bisericii Ortodoxe şi Legii Cultelor 489/2006 care stipulează că în România sunt interzise orice forme, mijloace, acte sau acţiuni de defăimare şi învrăjbire religioasă, precum şi ofensa publică adusă simbolurilor religioase”.

Cât de bine a văzut în detaliu Sf.Ierarh Mucenic ceea ce se va întâmpla la 100 de ani după moartea sa, până și termenii folosiți. Acestea ar trebui să-l înspăimânte pe actualul Patriarh și să-l aducă la pocaință. Dar oare așa va fi ?

______________

Sursa – https://www.facebook.com/1424940664472964/posts/1512445002389196/