Sfântul Ioan Gură de Aur:

De aceea v-am amintit adesea despre ereticii cei fără de Dumnezeu şi vă rog şi acum: să nu aveţi nici un fel comuniune cu ei – să nu mâncaţi cu ei, să nu beţi, să nu legaţi prietenii, nici relaţii, nici dragoste, nici pace. Căci dacă cineva se învoieşte cu ereticii în acestea, acela se face străin de Biserica Sobornicească.”

Dacă episcopul tău este eretic, fugi, fugi, fugi ca de la foc şi ca de la un şarpe.

”Dacă cineva contraface o mică parte a chipului regelui pe moneda regală, în felul acesta o falsifică; la fel și în credința cea adevărată, acel care va schimba chiar cât de puțin în ea, o vatămă pe toată. Căci dacă pe de o parte, dogma este răstălmăcită, și înger de-ar fi, să nu-l credeți. Nimic nu folosește viață virtuoasă, dacă credința nu este sănătoasă.”

”Și eu, iarăși, vă voi spune cele asemănătoare: Vedeți să nu vă înșele careva, nici din cei dinăuntru (bisericii), nici din cei dinafară, nici episcopi, nici preot, nici diacon, nici citeț, sau oricare ar grăi cele strâmbe. Ei vor veni la voi în haine de oi, dar pe dinlăuntru vor fi lupi răpitori. Au înfățișarea dreptei credințe, dar tăgăduiesc puterea ei.”

Sfântul Ioan Gură de Aur, tâlcuind cuvântul Apostolului Pavel: Dacă cineva va binevesti vouă, altceva decât ați primit, să fie anathema., observă că apostolul: 

”Nu a zis că, dacă propovăduiesc împotrivă, sau leapădă totul, ci chiar și ceva foarte mic dacă v-ar binevesti în afara celor primite, chiar dacă din întâmplare vor fi mișcați, anathema să fie.”

OARE, nu știa Sf. Ioan Gură de Aur – autorul SFINTEI LITURGHII – ce spune???

ERA OARE autorul Sfintei Liturghii un ”extremist”, ”taliban”, ”depășit”, ”habotnic”, ”smintit”, ”schizmatic” și toate celelalte epitete sinonime care ni se atribuie astăzi nouă, celor care ținem de respectarea cu acrivie (strictețe) a Sfintelor Canoane – ca fiind cel mai de preț lucru și sine qua non pentru a rămâne în dreapta credință, în ortodoxie – singura credință mântuitoare, revelată de Însuși Hristos Dumnezeu-Omul?.

NICIDECUM ! – Astfel de atitudine TRANȘANTĂ, CLARĂ, CATEGORICĂ și mai ales SOLID bazată scripturistic, dogmatic și patristic, au avut-o la vremea lor, TOȚI SFINȚII PĂRINȚI

.Numai astfel, în cadrul Sfintelor Sinoade Ecumenice (maximă atenție: NU ECUMENISTE !!!) cu harul Sfântului Duh, au fost dogmatizate Sfintele Canoane cu putere de lege, OBLIGATORII, nu opționale, tuturor drept-credinciocșilor, adică TRUPULUI BISERICII (TOTALITATEA credincioșilor care MĂRTURISESC ORTODOXIA în Duhul Adevărului).

.Astăzi, după mai mult de 100 de ani de dialoguri ecumeniste, aceste Sfinte Canoane au ajuns să fie BATJOCORITE GROSOLAN ÎN FAPTE, în practică, de toți ecumeniștii (Patriarhul, toți Mitropoliții, toți Episcopii, aproape toți preoții, și toți ”credincioșii” care sunt în comuniune liturgică – împreună-rugăciune – cu acești eretici în piele de ortodocși), ca urmare a deja OFICIALIZATEI PANEREZII A ECUMENISMULUI SINCRETIST la pseudo-Sinodul din Creta (16-27 iunie 2016)…

.SĂ NU NE MAI MIRE DELOC ATUNCI, CĂ TOATE NE MERG PROST, FOARTE PROST, ȘI TOT MAI PROST – de la sănătate, la minte debusolată, conștiință anesteziată, până la educație, politică, și toate celelalte…

.DILUAREA CONTINUĂ A CREDINȚEI A FIECĂREI GENERAȚII FAȚĂ DE CEA ANTERIOARĂ, DESPĂRȚIREA ATÂT DE MARE CÂT O PRĂPASTIE URIAȘĂ FAȚĂ DE VOIA LUI DUMNEZEU (despărțire care, VAI, continuă galopant), nici nu putea avea alte efecte decât apocaliptice…

.Nu ne rămâne decât SĂ NE ÎNTOARCEM CU ADÂNCĂ SMERENIE LA HRISTOS, la Ortodoxie, la Biserica Cea Una, Sfântă, Sobornicească și Apostolească, lepădând erezia (păcatul suprem – hulă împotriva Sfântului Duh, care nu se iartă în veci ! Matei 12, 31-32), lepădând păcatul, sincer și definitiv, PRIN SFINTELE TAINE: – BOTEZUL, MIRUNGEREA, SF. SPOVEDANIE, SF. ÎMPĂRTĂȘANIE și SF. Maslu – vindecătoare de trup și mântuitoare de suflet ! 

.

AȘA SĂ NE AJUTE DUMNEZEU !

HRISTOS vs ecumenism – format A4 fata-verso 

,

,

păcătos cât nisipul mării, însă nădăjduiesc că nu și eretic,

Cristian Nicolae Bucuroiu

,