Sfântul Teodor Studitul (759-826):

„Când necredinţa eretică a ieşit limpede pe faţă şi a fost dată la arătare prin sinod, trebuie DE ACUM să-ţi arăţi pe faţă evlavia ta, împreună cu toţi ortodocşii prin faptul de a nu te împărtăşi cu cei rău credincioşi, nici să pomeneşti pe vreunul din cei aflaţi în sinodul cel adulter sau care cugetă la fel cu el.”