Să ne fie de folos !

Staretul Iosif Vatopedinul

Publicată de Maria Ioana Strana pe Luni, 3 septembrie 2018

Părintele Iosif Vatopedinul:

NU AM VENIT AICI PENTRU COMODITĂȚI

 

”Părinților, altă cale nu există !

Nu ne vom mântui dacă nu vom fi încercați din toate părțile potrivnice, rămânând statornici și neclintiți în credința, în Părintele și Chivernisitorul nostru!

Am căutat în toată Patrologia, de la alfa la omega, și nu am găsit altceva în afara acestei căi.

Mi ales atunci când vă amintiți Apostolul care s-a citit astăzi, să nu îl uitați niciodată!

Toți Sfinții, nu doar câțiva, prin credință au răbdat feluritele ispitiri și întristări!

Bătăi, exiluri, necazuri, temnițe, calomnii…

Pretutindeni întâlnim sensul Crucii.

Ce înseamnă acest lucru?

Înseamnă că toate acestea sunt de neapărată trebuință!

Deoarece încălcarea poruncilor și neascultarea, pe care le săvârșim zilnic, provoacă o desfătare, o mulțumire, o plăcere, o iubire de sine, o mulțumire de sine… Toate acestea înseamnă lepădarea de Cruce !

După cum ne-am făcut părtași acestei lepădări în mod practic, tot astfel trebuie să ne facem părtași mărturisirii!

Pentru că nu avem dispoziția sufletească și puterea lepădării de sine, Dumnezeu îngăduie ispitele.

Prin urmare, acest lucru este literă de lege!

Nu există mântuire fără ispite!

Nu au spus, pe scurt, Părinții acest lucru?

”Ridică ispitele și nimeni nu este care să se mântuiască.”

Atunci când păziți acestea, întotdeauna veți avea putere.

Am tâlcuit de multe ori felurile ispitelor.

În general, ispitele sunt de un singur fel: în întristări!

Ispitele cresc treptat, la patru, cinci niveluri.

De multe ori avem ispite pentru că am greșit, am păcătuit, și apoi vine mâna să ne dea o palmă.

Se pot întâmpla ispite fără să fi greșit, dar să ne fi făcut un plan al nostru pentru care diavolul avea o capcană pregătită.

Iar dacă Dumnezeu nu ne-ar fi împiedicat cu o ispită, am fi căzut în plasă.

Vine iarăși o altă ispită, atunci când mergi să ajuți pe cineva care se primejduiește… și se folosește cu adevărat. Te vei face părtaș ispitelor lui, altfel nu se poate!

Iarăși, dacă vrea Dumnezeu să arate un exemplu pentru mântuirea omului,  îngăduie ca un prieten, un om drept, să pătimească fără sens și fără dreptate, fără să fie vinovat, pentru a-l da ca exemplu și model vrednic de urmat.

În general, datoria noastră este de a urma Prototipul.

”Astfel dar, fiindcă Hristos a pătimit pentru noi cu trupul, înarmați-vă și voi cu gândul acesta!”

Măcar noi, monahii, să nu uităm că acesta este sensul viețuirii!

Luați bine aminte să nu lăsați niciodată ”blestemul” lui ”de ce?” să vă intre în inimă.

Până într-acolo încât vă vor amenința cu moartea mucenicească!

Unde este Dumnezeu? Nu este El Cel care le cârmuiește pe toate?!

Dacă până și ”firele de păr de pe capul vostru sunt numărate!”.

Așadar, ce se întâmplă și nu știe Dumnezeu?

Dacă El, Atotputernicul, Cârmuitorul, Purtătorul de grijă, Susținătorul a toate, nu semnează, cine poate să ispitească?

Așadar, atunci când știți aceste lucruri, veți rămâne statornici, neclintiți, și veți deveni un exemplu bun pentru ceilalți, când vor vedea că nu vă clătinați în ispite!

Așa este! Ce primejdie poate fi? Ce șovăire?!

Noi am depus făgăduința Crucii și a morții în slujba călugăriei!

Dacă am murit împreună cu Hristos, credem că vom și trăi împreună cu El!

Nu am venit aici pentru comodități și vrednicii! Pe acestea le-am avut și le-am lepădat.”

.

_____________________________

Traducere, subtitrare și sincronizare: Monahia Agatha – Sfânta Mănăstire Dragomirna