Select Page

Categorie: ATITUDINE

Teologii eretici L-au îmbrăcat pe Mântuitorul în hainele ieftine ale filosofiei păgâne și ale științelor mincinoase. Există și unii teologi în Biserica Ortodoxă care merg pe urmele teologilor eretici. Cu tot sufletul lor ei sunt de partea ereticilor, dar pe dinafara se mențin în Biserica Ortodoxă. Biserica îi respinge și nu îi recunoaște ca fiind ai săi

“… În vremurile din urmă toate ”bisericile” eretice s-au apucat să construiască ziduri de...

Read More

Ieromonah Teofan Andone, Mănăstirea Petru Vodă: ”Nu mai întârzii a vă mărturisi dumneavoastră, întregii obști a mănăstirii, precum și tuturor celor ce vor citi aceste rânduri că socotesc „adunarea cretană” ca fiind un sinod tâlhăresc, mincinos, ecumenist și eretic. Nu primesc și nu accept hotărârile și documentele elaborate acolo, mă scârbesc de ele și le lepăd ca fiind neortodoxe, viclene și pline de hule. Nu voiesc în niciun chip, să mă fac părtaș la toate acestea, ci doresc să mă delimitez și să mă depărtez clar, deplin și definitiv de orice aduce întinare credinței noastre ortodoxe celei dulci, smerite, prigonite și veșnice, precum și Bisericii dreptmăritoare strămoșești.” SCRISOARE DESCHISĂ ADRESATĂ PREACUVIOSULUI ARHIMANDRIT HARITON NEGREA, STAREȚUL MĂNĂSTIRII „SF. ARHANGHELI MIHAIL ȘI GAVRIL” PETRU-VODĂ, JUD. NEAMȚ- CTITORIE A PĂRINTELUI JUSTIN PÂRVU

Către PreaCuviosul Părinte Arhimandrit Hariton Negrea, Starețul Mănăstirii Sfinții Arhangheli...

Read More
Loading

Subiecte