Select Page

Categorie: Sfinţii Părinţi

„Pe unul care fățărnicea Ortodoxia, dar se împărtășea de erezie în toate, l-am oprit să fie pomenit de un ortodox în sfintele pomeniri de la dumnezeiasca mistagogie. Căci dacă ar fi apucat măcar la moarte, prin mărturisire, să dobândească Sfintele Taine, ar fi putut ortodoxul să facă pomenire pentru el. Dar fiindcă a murit fiind în comuniune cu erezia, cum este cu putință să fie așezat unul ca acesta în comuniune ortodoxă?” – Sfântul Teodor Studitul

Să luptăm prin stăruitoare luare aminte împotriva vrajmașilor nevăzuți. Să fugim de comuniunea cu...

Read More

Schimonahia Macaria: Astăzi se poate ajunge la Dumnezeu numai prin boală și necazuri. Acum întreg norodul a luat-o razna. Oamenii s-au obișnuit să trăiască după voia lor. Nu mai știu de Dumnezeu, citesc orice le iese în cale și adună tot ce le cade în mana; iar dacă citesc rugăciuni, le citesc fără băgare de seamă, fără luare-aminte. Nu mai e cu putință ca cineva din noua generație să ajungă cuvios. Se pregătesc schimbări ale credinței. Vor face lucrurile așa de încurcate, că omul nu va mai fi în stare să-și mântuiască sufletul.

Femeia creștină și rugăciunea ei. Partea I, Schimonahia Macaria: Astăzi se poate ajunge la...

Read More

Cuvânt de la Sfântul Ioan de Kronstadt despre cei ce agită spiritele dar care îşi fac rău lor înşile, luând de la diavolul otrava judecării aproapelui. Despre satisfacţia unora de a vorbi de rău pe alții. Ochiul minţii lor este viclean! Cat de mult scârbește drăceasca satisfacţie de păcatul altuia, această infernală strădanie de a demonstra păcatele, adevărate sau închipuite, ale omului! Şi când te gândeşti că cei cărora le place să se ocupe de aşa ceva îndrăznesc să susţină că o fac din respect şi că încearcă, prin toate mijloacele să îndeplinească porunca lui Dumnezeu despre iubirea aproape­lui! Frate, cine eşti tu, ca să judeci?

“Mi s-a întâmplat să întâlnesc şi să aud vorbind oameni, care se refe­reau perfid, cu o bucurie...

Read More
Loading

Subiecte