Select Page

Categorie: Sf. Ignatie Briancianinov

Ești ceea ce citești. ”Cel ce citeşte cărţile dascălilor mincinoşi intră negreşit în părtăşie cu duhul viclean şi întunecat al minciunii. Păzeşte-ţi mintea şi inima de învăţătura mincinoasă. Nu vorbi despre creştinism cu oameni molipsiţi de învăţături mincinoase; nu citi cărţi despre creştinism scrise de dascăli mincinoşi” – Sfântul Ignatie Briancianinov

„Iarăşi îţi aduc, fiu credincios al Bisericii de Răsărit, cuvânt de sfat nemincinos şi bun. Acest...

Read More

”Înmulţirea, în aceste vremuri din urmă, a curselor diavoleşti şi înmulţirea numărului celor ce pier în aceste curse… Însemnată, neapărat trebuincioasă este pentru mântuire mărturisirea cu gura a credinţei inimii şi încredinţării sufletului.” – Sfântul Ignatie Briancianinov

„Ce glăsuieşte cuvântul lui Dumnezeu ? El vesteşte proorocia care se împlineşte sub ochii noştri,...

Read More

Prefăcătoria, îndreptățirea cu viclenie și învățătura fariseică. „Cel ce caută slava faptelor bune înaintea ochilor oamenilor, nu este în stare să cunoască credinţa creștină, să primească învăţătura lui Hristos” – Sfântul Ignatie Briancianinov

„Din purtarea fățarnică apare felul de a gândi și învățătura fariseică; pe de altă parte,...

Read More
Loading

Subiecte