Select Page

Categorie: Sf. Teodor Studitul

„Pe unul care fățărnicea Ortodoxia, dar se împărtășea de erezie în toate, l-am oprit să fie pomenit de un ortodox în sfintele pomeniri de la dumnezeiasca mistagogie. Căci dacă ar fi apucat măcar la moarte, prin mărturisire, să dobândească Sfintele Taine, ar fi putut ortodoxul să facă pomenire pentru el. Dar fiindcă a murit fiind în comuniune cu erezia, cum este cu putință să fie așezat unul ca acesta în comuniune ortodoxă?” – Sfântul Teodor Studitul

Să luptăm prin stăruitoare luare aminte împotriva vrajmașilor nevăzuți. Să fugim de comuniunea cu...

Read More

Întinare are împărtăşania din singurul fapt că îl pomeneşte pe ereziarh, chiar dacă ortodox ar fi cel ce face Sfânta Liturghie. Paharul ereticesc şi pâinea ereticească este împărtăşire de potrivni­cul. In cazul celor adormiţi, cu care împărtăşanie au murit, de aceea au şi parte – Sfântul Theodor Studitul

SCRISOAREA 500 Lui Isihie protonotarul Frumoasă este epistola preabunei vredniciei tale, ca una...

Read More

Sfântul Teodor Studitul: „Din momentul în care blasfemia eretică a devenit clară, evidentă şi consacrată sinodal, să vă feriţi cu îndrăzneală de orice comuniune bisericească cu cei de rea-credinţă şi să nu pomeniţi niciunul dintre cei ce au participat la sinod sau sunt într-un cuget cu deciziile acestuia”

Cuvânt din a 39-a epistolă a Cuviosului Teodor Studitul către Egumenul Theofilos: „Dacă, totuşi,...

Read More
Loading

Subiecte